Beleggen 8 mei 2019

Markten van slag door ‘handelstweets’ van Trump

De handelsgesprekken tussen de VS en China zijn op hun kop gezet door tweets van de Amerikaanse president Donald Trump.

De afgelopen maanden werden gekenmerkt door sterke rendementen op aandelen bij een lage marktbeweeglijkheid. Dit alles te midden van een marktklimaat dat vrijwel perfect was voor risicovolle beleggingen. Centrale banken stellen zich ondersteunend op. De verwachting is dat de wereldeconomie stabiliseert alvorens in het tweede halfjaar weer te versnellen en alles wees op een oplossing van het handelsconflict tussen de VS en China. De laatste tweets van Trump kunnen daar echter een streep door zetten.

Twee vragen naar aanleiding van de tweets: zullen de handelsonderhandelingen mislukken? En hoe groot is nu het risico van een handelsoorlog tussen de VS en Europa?

Onwaarschijnlijk dat onderhandelingen VS/China spaak lopen

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de onderhandelingen tussen de VS en China onderuitgaan. Beide partijen willen bij voorkeur risico’s vermijden die ten nadele van de eigen economie kunnen uitpakken. De geschiedenis leert echter dat het sluiten van zakelijke deals tijd kost. De deadline van februari is bijvoorbeeld al niet gehaald. Het is heel goed mogelijk dat de laatste tweets van Trump een bewuste onderhandelingsstrategie zijn. Mede gesterkt door de recente sterke groeicijfers kan de Amerikaanse president de druk nog een beetje opvoeren en proberen nog wat extra voordeel in de wacht te slepen. Al met al zijn we er niet van overtuigd dat de onderhandelingen volledig stuk zullen lopen, maar de risico’s zijn wel toegenomen.

Europa aan de beurt?

Het risico dat Trump het vuurtje van een handelsconflict met Europa aanwakkert, valt lastig in te schatten. De Amerikaanse president is nogal onvoorspelbaar. Trump heeft al bewezen er geen enkele moeite mee te hebben druk op de handelspartners van de VS uit te oefenen. We achten de kans reëel dat het risico van een verdere handelstwist tussen de VS en Europa oploopt.

Wat betekent dit voor aandelenmarkten?

De aandelenmarkten zijn inmiddels sterk hersteld van het dieptepunt van december. Hiermee zijn de aandelenwaarderingen gestegen; deze waarderingen bieden daarom weinig bufferruimte meer voor grote schokken. Dat wil zeggen dat eventueel slecht nieuws de markten hard kan raken. Het is dan ook waarschijnlijk dat de markten de komende dagen beweeglijk blijven, zolang er weinig echt duidelijk is over de consequenties van de tweets van Trump en het effect daarvan op de onderhandelingen.

Wat kunnen beleggers doen?

Wij blijven bij onze neutrale visie op aandelen. Ook raden we beleggers niet aan om op basis van deze meest recente hindernis in de Amerikaans-Chinese handelsonderhandelingen veranderingen in de portefeuille aan te brengen. Met een neutrale aandelenpositionering moeten we deze periode van beweeglijkheid kunnen doorkomen. We houden de situatie en het effect daarvan op de markten en de klantportefeuilles scherp in de gaten.

Olivier Raingeard,
Hoofd Aandelenstrategie

Auteur

Investment Communications