4 min

Market Comment: uitdagende markten

Sinds het begin van het jaar zijn de financiële markten onrustig. Zowel aandelenmarkten als vastrentende markten hebben te lijden onder een aanzienlijke vertraging van de economie. Ondanks de vele onzekerheden denken wij echter niet dat deze trend zich voortzet, maar dat markten in een bandbreedte zullen bewegen.

Samengevat

  • Inflatie, verkrapping en twee schokken
  • Wat kan de belegger verwachten?
  • Aanpassingen in het beleggingsbeleid
Market Comment: uitdagende markten
Market Comment: uitdagende markten

Tot dusver hebben de markten voor staatsobligaties dit jaar te maken met de ergste terugval in decennia, met rendementen van -10,3% in Europa en -9,6% in de VS. Ook de kredietmarkten hebben te lijden: De Europese en Amerikaanse investment-grade markten (obligaties met hogere kredietwaardigheid) zijn met respectievelijk 8,7% en 13,9% gedaald, terwijl de high-yield markten (obligaties met lagere kredietwaardigheid) met 8,6% (in Europa) en 9,3% (in de VS) zijn gedaald.

Wat de aandelenmarkten betreft zijn de ontwikkelingen vergelijkbaar. In de VS zijn de markten tot en met afgelopen vrijdag met 13,8%[1] gedaald, terwijl de IT-index Nasdaq zich met een performance van -22,3% in bearmarktgebied bevindt (daar is sprake van bij een marktdaling van meer dan 20%). Europese aandelen deden het iets beter met een min van 9,8%, dankzij de Zwitserse en Britse markten, terwijl opkomende markten met 15,7% daalden. Grondstoffen, ten slotte, zijn de enige activaklasse die positief presteerde (+34%), voornamelijk door de verstoring van de bevoorradingsketens als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Al met al is het vermogen om deze schokken op te vangen door middel van diversificatie (spreiding) geringer geweest. De diversificatie, die traditionele activaklassen zoals obligaties normaal gesproken bieden, schoot duidelijk tekort.

Inflatie, verkrapping en twee schokken

De inflatie is sterker en veel hardnekkiger dan beleggers en centrale banken enkele kwartalen geleden hadden verwacht. Als gevolg daarvan lopen centrale banken achter de feiten aan - met name de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) - en zullen zij veel sneller verkrappen dan eerder werd verwacht. De Fed heeft vorige week de Fed funds rate (geldmarkttarief) met 50 basispunten verhoogd. Ook heeft de Amerikaanse centrale bank haar beleid met betrekking tot de afbouw van de Fed-balans voor de komende maanden uit de doeken gedaan.

Vorige week kwam de Fed niet met een nieuwe agressieve zet - zoals de Amerikaanse centrale bank sinds december vorig jaar wel vaker deed. Toch mogen beleggers er zelfs nu niet van uitgaan dat de Fed haar "Fed put" in overweging neemt (de verwachting dat de Fed ingrijpt als de onrust aanzienlijk toeneemt). Want zoals onze huiseconomen stellen, ligt de lat voor de Fed put hoger.

Deze twee factoren, inflatie en verkrapping, worden versterkt door schokken als de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en het opnieuw opduiken van covid in China. De oorlog in Oekraïne drijft de grondstoffenprijzen veel hoger op dan verwacht, terwijl het Chinese zerotolerantiebeleid ten aanzien van covid de al bestaande problemen in de toeleveringsketens versterkt.

Bij gebrek aan tastbaar bewijs dat de inflatie piekt of dat centrale banken bereid zijn om hun verkrappingsproces te vertragen, gaat de rente bijgevolg de hoogte in. De rente op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties schoot omhoog tot boven de 3,1% en de rente op Duitse Bunds tot boven de 1,1% - niveaus die sinds 2018 en 2015 niet meer zijn gezien.

Ook de reële rentes [2] - gebaseerd op de inflatieverwachtingen van de markten - stijgen, waardoor de waarderingen van de aandelenmarkten onder druk komen te staan, en dan vooral de groeiaandelen. In de VS presteren de sectoren IT (-20%), luxegoederen & diensten (-24%) en communicatieservices (-25%), met daarin IT-giganten als Alphabet, Microsoft en Apple, inderdaad ondermaats sinds het begin van het jaar. De energiesector daarentegen presteert het best, met een stijging van 50% op jaarbasis tot nu toe.

Wat kan de belegger verwachten?

Monetaire verkrapping door centrale banken, met name door de Fed, valt traditioneel samen met hogere onrust op de financiële markten. Momenteel is de onrust hoger dan gemiddeld omdat de verkrappingscyclus een van de snelste in de geschiedenis van de Fed zou kunnen worden. Doorgaans leidt een verkrapping door de Fed echter niet tot een bearmarkt, althans niet in de beginfase. Gemiddeld renderen de Amerikaanse aandelenmarkten 12 maanden na de eerste renteverhoging positief.

Kenmerkend voor bearmarkten is dat ze door twee factoren worden gedreven: recessies en financiële crises. Als we naar de laatste twee decennia kijken, zien we dat de laatste aanhoudende bearmarkt tussen 2007 en 2009 een combinatie van beide was. In 2011 veroorzaakte de Europese schuldencrisis een bearmarkt in Europa, met een daaropvolgende recessie in 2012. De door de pandemie veroorzaakte bearmarkt van 2020, ten slotte, was een uitzondering, zowel qua oorzaak, snelheid als duur.

Hoewel recessies en financiële crises altijd moeilijk te voorspellen zijn, verwachten wij niet dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren. Zo voorzien we bijvoorbeeld dat de groei in de VS in de tweede helft van het jaar weer zal aantrekken. Bijgevolg verwachten wij tot dusver dat de financiële markten in een bandbreedte zullen bewegen en de verkrapping van de financiële voorwaarden zullen verwerken.

Aanpassingen in het beleggingsbeleid

Wat betreft aandelen hebben wij onze overwogen positie in november en medio februari teruggebracht naar een neutrale positie. Ten aanzien van sectoren hebben wij het advies van een aantal van de slechtst presterende sectoren naar beneden bijgesteld: zo is IT van overwogen naar neutraal gegaan in 2020 en communicatieservices eerder dit jaar naar onderwogen.

In het scenario dat de markt binnen een bandbreedte beweegt, verwachten wij de komende maanden geen aanzienlijke aanpassingen en blijven wij adviseren om een goed gespreide aandelenportefeuille aan te houden. Verder zijn wij voorzichtig ten aanzien van marktsegmenten met een hoge waardering die last kunnen blijven houden van de verkrapping door de centrale banken.

Binnen de vastrentende waarden hebben wij onlangs besloten onze onderweging in staatsobligaties te verlagen door meer obligaties op te nemen uit Europese kernlanden met - eindelijk - een positieve rente. Daardoor kunnen zij in de komende kwartalen weer als diversificatie dienen in de portefeuille. Hoewel we moeten zeggen dat de onzekerheden over het marktscenario bijzonder groot zijn, zijn de meeste daarvan in ons beleggingsbeleid.

[1] Deze rendementen zijn genoteerd in de lokale valuta. Door de stijging van de euro is het resultaat van de Amerikaanse beurzen in euro’s circa 7% beter.

[2] Reële rentes zijn nominale rentes minus de verwachte inflatie.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.