3 min

Market Comment: meer sombere vooruitzichten

Terwijl het coronavirus levens over de hele wereld blijft bedreigen, neemt ook de impact ervan op de economie toe. ABN AMRO is daarom negatiever geworden over de gevolgen van het virus en de stillegging van de economieën in de wereld.

Samengevat

  • We verwachten een grotere impact op de economische groei
  • De aandelenmarkten blijven naar verwachting gedurende de komende vier weken volatiel
  • Voor de beleggingsportefeuilles adviseren we om geduld te blijven hebben.
Market Comment: meer sombere vooruitzichten
Market Comment: meer sombere vooruitzichten

De huidige krantenkoppen over de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel analisten de normale economische gegevens vervangen. Macro-economische gegevens, die vaak met meer dan een maand vertraging worden gepubliceerd, kunnen de krantenkoppen over de dagelijkse infectiecijfers en sterfgevallen niet bijbenen. Eén indicator met weinig vertraging, het wekelijkse rapport van de Amerikaanse werkloosheidsclaims, heeft de markten twee weken achter elkaar doen schommelen. Bijna tien miljoen nieuwe werkloze Amerikanen hebben de afgelopen twee weken een werkloosheidsuitkering aangevraagd.

De toename van de werkloosheid is het gevolg van de lockdown van bijna de gehele Amerikaanse bevolking en de sluiting van alle, behalve essentiële, bedrijven. Net als in Europa zijn scholen en bedrijven voor ongeveer 95% van de Amerikaanse bevolking gesloten.

De lockdowns in beide regio's kunnen worden verlengd, wat slechts één aspect illustreert van de onzekerheid waarmee consumenten, werkgevers en grote en kleine bedrijven te maken hebben. Het feit dat de onderliggende reden voor deze stilstand een nieuw en dodelijk wereldwijd virus is, voegt iets onheilspellend toe aan elke prognose.

Wat ABN AMRO verwacht

Bij ABN AMRO werken we met verschillende scenario's die ons in staat stellen de zich ontwikkelende situatie te vergelijken met onze verwachtingen. Dit vormt op zijn beurt de basis voor beleggingsbeslissingen. Onze eerste scenario's, die in februari zijn ontwikkeld, worden nu aangepast en ons basisscenario is grimmiger geworden.

We verwachten nu een grotere impact op de economische groei, met een daling van het Amerikaanse BBP met -4,8% in 2020 en een stijging tot +3,4% in 2021. In Europa zal de economische groei dit jaar naar verwachting met -4,3% dalen en volgend jaar stijgen tot +1,6%.

Een van de redenen voor het toegenomen pessimisme is dat we er nu van uitgaan dat de lockdown periodes langer zullen duren. Voor de eurozone betekent dit een lockdown tot eind april en voor de Verenigde Staten tot half mei. We verwachten ook een grotere klap voor de Amerikaanse economie, omdat de lockdown die nu wordt opgelegd zo'n beetje de hele economie bestrijkt. Er is dus meer spillover naar bedrijfsactiviteiten, waaronder bezuinigingen door bedrijven, in de vorm van minder investeringen en meer werkloosheid.

Wij denken dat dit zal leiden tot een nog zwakker tweede kwartaal dan verwacht, hoewel er voor zowel de eurozone als de Verenigde Staten nog steeds een opleving in het derde kwartaal is ingecalculeerd. In het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 zal de negatieve groei in de eurozone naar verwachting echter weer opduiken.

In dit klimaat zullen de centrale banken naar verwachting alles blijven doen wat nodig is om nieuwe obligatie-emissies op te vangen, terwijl de rente laag blijft en de markten blijven functioneren. De discretionaire budgettaire stimulans, die nu ongeveer 6% van het BBP in de Verenigde Staten en 2,5% in de eurozone bedraagt, zal waarschijnlijk worden verhoogd. Verwacht wordt dat ook de aankopen van activa door centrale banken zullen toenemen.

Marktonzekerheid blijft bestaan

De aandelenmarkten blijven naar verwachting gedurende de komende vier weken volatiel. Deze periode valt samen met de verwachte piek in het aantal coronavirusinfecties in de Verenigde Staten, volgens het model dat wordt gebruikt door adviseurs van de Trump-administratie. We hopen dat er al pieken worden waargenomen in sommige Europese landen, zoals Italië en Spanje, waar er genoeg bemoedigende tekenen waren dat markten zich herstellen deze week. Verwacht wordt dat deze volatiliteit zal voortduren totdat er duidelijke tekenen zijn dat het virus echt onder controle is, het aantal infecties afneemt en er voorstellen komen om de lockdowns op te heffen.

Hoewel de markten positief hebben gereageerd op de schijnbare stabilisatie van het virus in een aantal landen, betekent dit niet dat alle zorgen achter ons liggen. Het is niet ongewoon dat berenmarkten een 'W'-vormig patroon vertonen als het sentiment weer omslaat. Er wordt dus nog steeds aangedrongen op een zekere waakzaamheid.

De obligatiemarkten absorberen de gevolgen van de verschillende stimuleringsmaatregelen die momenteel door de centrale banken en de overheden worden genomen. Deze maatregelen zijn nodig om voldoende liquiditeit te verschaffen en de economie te ondersteunen, maar zullen leiden tot hogere tekorten. De vraag hoe dit moet worden gefinancierd leidt tot moeilijke discussies tussen de verschillende Europese landen.

Voor de beleggingsportefeuilles adviseren we om geduld te blijven hebben. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa beginnen enkele positieve signalen zichtbaar te worden wat betreft het aantal besmettingen, maar de economieën blijven stilstaan. De markten zijn volatiel en het is volgens ons niet het moment om op grote schaal wijzigingen aan te brengen in de asset allocatie.

Voor meer informatie over het basisscenario, zie 'Watch out for the double dip', gepubliceerd in de Global Daily, 7 april 2020, door ABN AMRO Group Economics.

Richard de Groot
Chair ABN AMRO Global Investment Committe
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.