3 min

Market Comment: Financiële markten in ‘risk-off mode’ na Russische invasie van Oekraïne

Afgelopen nacht kondigde Rusland militaire actie aan tegen Oekraïne; in de uren daarna volgde de daadwerkelijke invasie. Financiële markten reageerden door in ‘risk-off mode’ te gaan: aandelenmarkten daalden scherp, terwijl de koersen van staatsobligaties stegen en de rentes op deze obligaties omlaag gingen. Beleggingen die als veilige havens beschouwd worden, zoals goud en de Amerikaanse dollar, wonnen aan kracht. Ook de prijzen van energie gerelateerde grondstoffen stegen. Voor de eerste keer sinds 2014 steeg de prijs van Brent-olie tot boven de USD 100. Cryptovaluta’s daalden fors.

Samengevat

  • Markten gaan in "risk-off mode"
  • Het Westen kondigt zware sancties aan
  • We verwachten vooral een impact op vlak van energie
Market Comment: Financiële markten in ‘risk-off mode’ na Russische invasie van Oekraïne
Market Comment: Financiële markten in ‘risk-off mode’ na Russische invasie van Oekraïne

Het Oekraïne-conflict escaleert; hoe nu verder?

In de afgelopen weken heeft diplomatiek overleg plaatsgevonden tussen Rusland en het Westen. Desondanks escaleerde het Oekraïne-conflict eerder deze week al, toen Rusland de onafhankelijkheid erkende van de regio’s Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne. Als reactie daarop legde het Westen sancties op aan Rusland. Vandaag zien we een verdere escalatie van het conflict, in de vorm van de Russische invasie van Oekraïne. Rusland heeft aangegeven geen invasie van heel Oekraïne na te streven. Maar het Russische leger is Oekraïne ook binnengevallen van noordelijke zijde, vanuit Wit-Rusland.

Naar eigen zeggen heeft Rusland zich ten doel gesteld om Oekraïne te ‘demilitariseren’ en de Oekraïense regering te vervangen. Op dit moment is het onduidelijk in hoeverre Rusland de hoofdstad Kiev zal aanvallen en of heel Oekraïne daadwerkelijk bezet zal worden. Westerse regeringsleiders en leden van de VN Veiligheidsraad hebben de invasie in sterke bewoordingen veroordeeld. Vanuit het Westen is al aangekondigd dat er scherpere sancties aan Rusland zullen worden opgelegd. De zwaarte van deze sancties en Ruslands reactie daarop zullen een indicatie vormen van hoe de situatie zich verder ontwikkelt.

Hoe reageren markten en de economie op geopolitieke conflicten?
Beleggers houden over het algemeen niet van onzekerheid – en een geopolitiek of militair conflict brengt juist onzekerheid met zich mee. Terugkijkend naar eerdere militaire conflicten stellen we vast dat aandelenmarkten in zulke situaties aanvankelijk dalen, gedurende een periode die enkele dagen of weken kan duren. Maar de geschiedenis toont ook aan dat aandelenmarkten zich doorgaans snel herstellen zodra er meer duidelijkheid ontstaat over hoe een conflict zich ontwikkelt. Beleggers gaan dan hun aandacht weer richten op de onderliggende situatie op economisch en bedrijfsmatig vlak.

Vooralsnog verwachten we dat de macro-economische impact van Ruslands militaire acties vooral op het vlak van energie merkbaar zullen zijn, in de vorm van hogere energieprijzen (olie en gas). Europa is hier gevoeliger voor dan andere regio’s, omdat Rusland een belangrijke energieleverancier is voor het Europese continent en omdat vervangingsmogelijkheden beperkt zijn. Rusland is ook een grote leverancier van andere grondstoffen; maar de economische impact daarvan zal veel geringer zijn dan bij olie en gas.

Vanwege de Oekraïne-crisis kan het beleggersvertrouwen afnemen; ook neemt de mogelijkheid toe dat Europa te maken krijgt met stagflatie of zelfs een recessie. Deze scenario’s worden waarschijnlijker naarmate de oorlog in Oekraïne langer voortduurt dan verwacht. Maar de impact van het conflict op de rest van de wereld zou in grote lijnen beperkt moeten blijven. Voor de komende weken zal het belangrijk zijn hoe centrale banken reageren op de gebeurtenissen in Oekraïne en of zij naar aanleiding van het conflict hun economische prognoses bijstellen.

Binnen de wereldeconomie zijn de economieën van Rusland en Oekraïne relatief klein. Een economische krimp in deze landen zal slechts een zeer geringe impact hebben op de wereldwijde economische groei. Wel kunnen producenten en consumenten op bredere schaal last krijgen van hogere energieprijzen. Gelukkig hebben bedrijven relatief sterke balansen en hebben consumenten hun financiële huishouding vrij goed op orde, mede dankzij de stimuleringsmaatregelen die eerder genomen werden om de impact van de coronapandemie en de lockdowns te verzachten.

Onze suggesties aan beleggers

In de eerste plaats is het voor beleggers belangrijk om kalm te blijven. Vorige week hebben we besloten om onze aandelenpositionering te verlagen naar ‘neutraal’. Daarnaast werd op sectorniveau gekozen voor een defensievere positionering. We blijven overwogen in de aandelensectoren basismaterialen, financiële instellingen en gezondheidszorg. In de beleggingscategorie obligaties blijven we onderwogen. Wat betreft blootstelling aan beleggingen in Oekraïne en Rusland monitoren wij onze portefeuilleposities aandachtig. De beslissingen van vorige week ten aanzien van onze aandelen- en sectorpositionering namen we vooral in het licht van de hoge inflatie en de ophanden zijnde verkrapping van het monetaire beleid. Hoewel we ook toen de ontwikkelingen rond Oekraïne nauwlettend in de gaten hielden, hadden we niet verwacht dat de situatie daar zo snel zou escaleren.

Vooralsnog is onze suggestie aan beleggers om geen aanpassingen in hun portefeuilles te doen. Er is nog teveel onduidelijkheid én het is doorgaans niet raadzaam om haastige stappen te zetten wanneer de markten zo beweeglijk zijn. De geschiedenis toont aan dat zodra een conflict in hevigheid afneemt, financiële markten snel kunnen herstellen. We blijven de situatie monitoren en zullen actie ondernemen als dat nodig is. Onze gedachten, ten slotte, gaan uit naar het Oekraïense volk.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.