2 min

Market comment: Chinese techbedrijven weer onder vergrootglas

De Chinese overheid is gestart met een nieuw offensief in haar strijd om snelgroeiende Chinese bedrijven in het gareel te krijgen. In de afgelopen jaren kozen de Chinese autoriteiten al voor een harde opstelling tegenover het bedrijfsleven, met maatregelen op het vlak van financiële regulering en mededinging. Momenteel ligt de focus op dataveiligheid, waarbij de autoriteiten hun vizier voornamelijk richten op internetplatforms. De Chinese overheid lijkt deze platforms te beschouwen als risicovolle bedrijven die scherp in de gaten gehouden moeten worden.

Samengevat

  • Chinese overheid neemt een harde opstelling tov. snelgroeiende techbedrijven
  • Chinese bedrijven lopen tegen obstakels op voor buitenlandse beursnoteringen
  • Ingrijpen overheid leidt tot hogere volatiliteit, maar wij blijven toch gematigd positief
Market comment: Chinese techbedrijven weer onder vergrootglas
Market comment: Chinese techbedrijven weer onder vergrootglas

Wat betekenen deze nieuwe ontwikkelingen voor de groeikansen van deze ondernemingen? En zullen de overheidsmaatregelen gevolgen hebben voor buitenlandse beursnoteringen van Chinese bedrijven? Op deze vragen proberen we in dit marktcommentaar antwoord te geven. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de ontwikkelingen rond bedrijfsregulering in China een proces vormen dat nog gaande is – en dus kan de situatie in de loop van de tijd veranderen.

Strijd om controle over data

De dramatische afstraffing van taxi-app Didi Chuxing is het meest recente voorbeeld van de steeds strengere regels die China oplegt aan internetplatforms. Slechts enkele dagen nadat Didi een notering kreeg aan de New York Stock Exchange gaven Chinese toezichthouders de opdracht aan appstores om de Didi-app te verwijderen. Volgens de toezichthouders had Didi zich schuldig gemaakt aan het schenden van privacyregels. De achterliggende reden voor de Chinese overheid om bepaalde bedrijven aan te pakken: de strijd om controle over data. Internetplatforms beschouwen hun enorme databases als een schat aan informatie waarmee zij concurrentievoordeel kunnen realiseren. Maar de Chinese autoriteiten focussen op de risico’s die kleven aan deze ‘big data’. De Chinese overheid meent met deze data een nationale strategische troef in handen te hebben – en de vrees is dat deze gegevens wellicht in handen vallen van buitenlandse overheden, vooral wanneer de bewuste internetbedrijven beursnoteringen krijgen buiten China. De regulering van Chinese internetplatforms zal dan ook doorgaan totdat de Chinese autoriteiten er volledig van overtuigd zijn dat zij controle hebben over de data waarover deze bedrijven beschikken.

Recent heeft China nieuwe regelgeving geïntroduceerd. Bedrijven die data hebben van meer dan 1 miljoen gebruikers en die een buitenlandse beursnotering willen, zouden onder deze nieuwe regels verplicht worden om voor zo’n beursgang toestemming te vragen aan de Chinese cyberveiligheid-autoriteiten. Waardevolle dochterondernemingen van grote Chinese onlinebedrijven, zoals Tencent, Alibaba en Baidu, zouden een buitenlandse beursnotering kunnen nastreven. Maar voor zulke bedrijven vormen de nieuwe regels dus een extra obstakel – met als gevolg mogelijk hogere kosten en meer onzekerheid. Recente gevallen van Chinees overheidsingrijpen hebben duidelijk gemaakt dat bedrijven die zich niet aan de regels houden, zware straffen tegemoet kunnen zien. Dat gezegd zijnde: voor sommige van de grote Chinese internetbedrijven geldt, dat zij over voldoende kapitaal beschikken om eventuele hogere kosten of mogelijke boetes op te vangen.

Digitalisering: drijvende kracht voor techbedrijven
De Chinese overheid heeft de binnenlandse technologiesector altijd al vrij scherp in de gaten gehouden, vanwege de gevoeligheid rond ‘big data’ en ook omdat de sector een enorm bereik heeft in het land. Met de recente reeks aan nieuwe reguleringsvereisten kan het voor Chinese tech-bedrijven lastiger worden om bestaande of nieuwe groeikansen te benutten. Maar de onderliggende markt voor deze ondernemingen is onverminderd groot. Het internetgebruik neemt in hoog tempo toe, net als de groei van e-commerce. De digitaliseringstrend blijft hiermee een drijvende kracht voor technologie-gerelateerde bedrijven. En hoewel er strenge regels gelden, worden deze bedrijven door de Chinese overheid ook ondersteund en gepromoot – zolang zij zich aan de regels houden.

Eens in de zoveel tijd willen de Chinese autoriteiten laten zien wie er de baas is. Dit leidt tot een verslechtering van het beurssentiment rond technologieaandelen, wat gepaard gaat met hogere volatiliteit (beweeglijkheid). Na verloop van tijd wordt het sentiment doorgaans weer minder onvriendelijk: beleggers focussen zich dan weer op het groeipotentieel van de technologiesector op de langere termijn. Wij blijven daarom gematigd positief over deze Chinese technologiebedrijven, al kan de volatiliteit op korte termijn hoog blijven.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Economist / Country Director Investment Advisory
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.