2 min

Kmo’s die in duurzaamheid investeren blijken veerkrachtiger

Investeren in duurzame projecten vergroot de kredietwaardigheid, en daarmee de veerkracht van kmo’s. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Vlerick Business School in opdracht van ABN AMRO.

Samengevat

  • Uit het onderzoek blijkt dat het loont om in duurzaamheid te investeren omdat dit de kredietwaardigheid van kleine en middelgrote ondernemingen vergroot. Een verbetering van hun ESG-prestaties met 11% resulteert in een afname van het kredietrisico met 3,5%.
Kmo’s die in duurzaamheid investeren blijken veerkrachtiger
Kmo’s die in duurzaamheid investeren blijken veerkrachtiger

Toezichthouders, consumenten en de media richten hun vizier vooral op grote ondernemingen als het om verduurzamen gaat, maar zonder betrokkenheid van kmo’s kan de samenleving de transitie naar duurzaamheid niet realiseren. Vooral omdat kmo’s meer dan 60% uitmaken van de economische structuur met toegevoegde waarde in Europa.

In een studie onder 350 kleine en middelgrote ondernemingen onderzochten professor David Veredas en doctorandus Dimitrios Kolokas, beiden verbonden aan het Centre for Sustainable Finance, Vlerick Business School, de invloed van ESG-prestaties (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur) op de kredietwaardigheid van deze bedrijven, als maatstaf voor hun veerkracht.

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een model dat de financiële en ESG-prestaties van de kmo meet. Aan de hand van informatie op de websites van de ondernemingen en hun duurzaamheidsverslagen kennen de onderzoekers een score toe aan hun ESG-activiteiten.

Uit het onderzoek blijkt dat het loont om in duurzaamheid te investeren omdat dit de kredietwaardigheid van kleine en middelgrote ondernemingen vergroot. Een verbetering van hun ESG-prestaties met 11% resulteert in een afname van het kredietrisico met 3,5%.

Tegelijkertijd zien ze dat ondernemingen die niet veerkrachtig zijn niet het voordeel hebben van duurzame relaties met stakeholders. Reden hiervoor is dat ze beperkt toegang hebben tot financiële middelen en vatbaar zijn voor ‘greenwashing’.

David Veredas:

“Het grootste obstakel voor kleine en middelgrote ondernemingen die willen investeren in duurzaamheid is een gebrek aan kapitaal. Dit zien we vooral bij minder veerkrachtige bedrijven met een hoog kredietrisico. Dat kan leiden tot greenwashing, waarbij bedrijven desinformatie delen over hun ESG-activiteiten.”

Uit het onderzoek blijkt echter dat deze ondernemingen hun kredietrisico kunnen verkleinen en hun ESG-prestaties kunnen verbeteren door kapitaal aan te trekken en te investeren in ESG. Het is dus van belang dat de kmo begrijpt dat ESG-initiatieven niet alleen ten goede komen aan de samenleving, maar dat ze er ook zelf veerkrachtiger van worden.

Joachim Aelvoet, Country Director Products & Solutions bij ABN AMRO Private Banking België:

“Dit onderzoek is van groot belang voor financiële instellingen zoals ABN AMRO. Het bevestigt en kwantificeert de trend die we sinds het begin van de pandemie hebben gezien – namelijk dat kmo’s waarbij duurzaamheid centraal staat grote schokken beter kunnen opvangen. En dat vergroot hun kredietwaardigheid.”

Deze onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in de white paper ‘Are sustainability-driven SMEs more resilient? A lending perspective’.

Joachim Aelvoet
Joachim Aelvoet
Director Products & Solutions
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.