2 min

Investing for better – Impactbeleggen

Hoe meten we hoe bedrijven de wereld een beetje beter maken? Impactbeleggen is beleggen in ondernemingen waarvan de activiteiten aantoonbaar een positieve impact op de maatschappij hebben. Deze vorm van duurzaam beleggen spreekt steeds meer beleggers aan, ziet Judith Sanders beleggingsstrateeg van ABN AMRO MeesPierson. ‘De combinatie van een meetbare bijdrage aan een duurzame wereld en financieel rendement maakt mensen enthousiast.’
Investing for better – Impactbeleggen
Investing for better – Impactbeleggen

Hoe een onderneming omgaat met milieu en maatschappij is voor duurzame beleggers een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces. De focus ligt daarbij op het proces van de onderneming zelf. ‘Impactbeleggers gaan een stap verder,’ legt Judith Sanders, beleggingsstrateeg van ABN AMRO MeesPierson, uit. Bij deze vorm van beleggen gaat het om duurzame criteria, maar ook om de meetbare maatschappelijke impact van het product of de dienst van een onderneming waarin wordt belegd. Sanders: ’De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn daarbij een belangrijke leidraad. Deze zogeheten sustainable development goals, de SDG’s, helpen om de impact die deze ondernemingen hebben op de maatschappij in kaart te brengen.’ Beoogde doelen zijn onder andere klimaatactie, betaalbare en duurzame energie, goede gezondheid en welzijn, eerlijk werk en economische groei.

Innovatieve ondernemingen

De focus op impact maakt voor beleggers duidelijk welke positieve impact bedrijven hebben op de maatschappij. Sanders: ‘Denk aan innovatieve ondernemingen die een alternatief ontwikkelen voor fossiele brandstoffen. Of aan een voedingsmiddelenproducent die producten met minder suiker en zout ontwikkelt en zo bijdraagt aan een gezonder voedingspatroon.’ Sanders benadrukt de diversiteit van de beleggingen. ‘Impactbeleggen kan in uiteenlopende bedrijven, sectoren en beleggingsinstrumenten.’ Ook een investering in obligaties voor de financiering van windmolenparken in Zuid-Amerika is een voorbeeld van een impactbelegging. Dankzij dergelijke bedrijfsleningen hebben honderdduizenden huishoudens de beschikking over stabiele elektriciteit. Ook beperkt het de uitstoot van grote hoeveelheden CO2.

Streng selectieproces

Impactbeleggen is steeds beter toegankelijk en heeft in de afgelopen jaren een opmars doorgemaakt in de beleggingswereld. Sanders: ‘Beleggers zien dat financieel en maatschappelijk gewin elkaar kunnen versterken. Het feit dat de impact steeds beter meetbaar is helpt daarbij enorm.’ Beleggers willen terecht weten hoe de activiteiten van een onderneming een tastbare positieve impact op de maatschappij hebben. Sanders: ‘De basis is dan ook een gedegen en streng selectieproces. De data laten zien of de mooie plannen ook daadwerkelijk binnen de onderneming worden uitgevoerd.’ De basis is het toetsen van ondernemingen aan ESG-criteria. Daarbij wordt duidelijk hoe een onderneming rekening houdt met milieu (environmental) en sociale criteria (social), zoals mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Maar ook hoe de onderneming wordt geleid (governance) telt mee. In ondernemingen met grote controverses en niet-duurzame producten en diensten zoals wapens en tabak wordt niet belegd. Vervolgens wordt de impact in kaart gebracht.

Impact in kaart

We weten dus welke impact een bedrijf heeft op de maatschappij. ‘De manieren waarop bedrijven een positieve impact kunnen bereiken zijn heel divers’, benadrukt Sanders. ‘Wij gebruiken onder andere de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties om de impact die ondernemingen hebben op de maatschappij in kaart te brengen. Hoeveel CO2-uitstoot – broeikasgas - wordt bijvoorbeeld bespaard door het gebruik van hernieuwbare energie. En op welke wijze dragen de activiteiten bij aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs? Impact kan ook worden bereikt op sociaal vlak, bijvoorbeeld door kinderen toegang te geven tot beter onderwijs of door langdurig werklozen aan een baan te helpen.’

Risico’s en mogelijkheden goed in beeld

De aandacht voor impact stimuleert innovatie en helpt bedrijven op een kritische manier naar hun activiteiten te kijken. Die focus kan ook bijdragen aan het financieel rendement van de belegging, zegt Sanders. ‘We zien dat bedrijven die goed scoren op duurzame criteria en zich bewust zijn van hun maatschappelijke impact, de risico’s en mogelijkheden goed in beeld hebben. Daardoor kunnen ze goed inspelen op trends en ontwikkelingen in de toekomst. Daarmee lopen ze vaak voor op de concurrentie. Dat is ook aantrekkelijk voor beleggers.’

Judith Sanders
Investment Strategy ABN AMRO MeesPierson
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.