5 min

Han de Jong over sparen en beleggen in 2017

Han de Jong, Chief Economist bij ABN AMRO, heeft voor het tijdschrift Farmazine een artikel geschreven over de macro-economische vooruitzichten in de nieuwe- soms turbulente - politieke wereld van vandaag.
Han de Jong over sparen en beleggen in 2017
Han de Jong over sparen en beleggen in 2017

Han de Jong, Chief Economist bij ABN AMRO, heeft bij KOVAG (de Koninklijk Oost-Vlaamse Apothekersgild) een lezing gegeven over de macro-economische vooruitzichten in de nieuwe- soms turbulente - politieke wereld van vandaag. Daarnaast schreef hij onderstaand artikel voor Farmazine, een tijdschrift dat de vinger aan de pols houdt van de ontwikkelingen op het gebied van farmaceutische zorg.

Bron: Farmazine 76, editie Oost-Vlaanderen 07|2017

Positieve trend

Het gaat best goed met de mondiale conjunctuur. Alle belangrijke economieën in de wereld groeien in een redelijk tempo. In de loop van 2016 is die positieve trend ingezet na een teleurstellend 2015. Deze verbetering werd geholpen door een reeks factoren.

China

Bang voor een te snelle verzwakking van het groeitempo van de eigen economie hebben Chinese beleidsmakers in de loop van 2015 en in 2016 diverse stimuleringsmaatregelen genomen. En met succes. De groei van de Chinese economie heeft zich versneld. Dat vertaalt zich in een behoorlijke toename van de Chinese invoer waardoor de groei van de wereldhandel is aangetrokken. Je ziet het terug in de handelsstatistieken van andere landen. Vooral in de regio natuurlijk, maar ook elders in de wereld. Het is een zichzelf versterkend proces. Zo was de goederenoverslag op de luchthaven van Luik in maart van dit jaar 10% hoger dan een jaar eerder, terwijl het medio vorig jaar nog in de min zat.

Daling van de olieprijs

Ook de olieprijs heeft een belangrijke rol gespeeld. In juni 2014 kostte olie nog meer dan USD 110 per vat. Toen volgde een daling tot minder dan USD 30 in januari 2016. In het verleden gaf zo’n forse daling de mondiale economie een stevige impuls. In 2014 en 2015 liep het anders. Degenen die voordeel trokken uit de lagere olieprijs, consumenten, gebruikten hun voordeeltje meer dan in het verleden om hun financiële balansen te versterken. Ze spaarden dus een deel van het voordeel terwijl ze het in verleden juist uitgaven. De verliezers van de gedaalde olieprijs, de olieproducenten, reageerden wel direct en heftig: investeringen in de sector stortten in. Doordat de (schalie)olieproductie in de VS de laatste jaren een hoge vlucht heeft genomen, was de schade van veel lagere investeringen in de VS meer voelbaar dan in het verleden.

Maar in 2016 is de olieprijs weer wat hersteld, olie kost nu zo’n USD 50. Hierdoor stijgen de investeringen in de oliesector weer, ook in de VS. Dat bevordert de bedrijvigheid in het algemeen.

Lage rente

Wat ook meespeelt, is dat overheden minder noodzaak hebben te bezuinigen en dat gezinnen en bedrijven, voor zover nodig, hun balansen weer beter op orde hebben en dus minder noodzaak voelen extra te sparen. Uiteraard helpt de lage rente en de toegenomen beschikbaarheid van krediet het economisch herstel in de wereld evenzeer.

Het ziet er nu naar uit dat de tamelijk voorspoedige gang van zaken de komende kwartalen nog wel zal aanhouden, al zijn onverwachte negatieve schokken altijd mogelijk.

De inflatie is laag en ook dat zal niet snel veranderen. In Europa is de werkloosheid nog te hoog voor snellere loonstijgingen en in de VS drukt digitalisering de inflatie. Dat alles houdt de rente laag.

Zo ontstaat er voor beleggers die een beetje risico durven te nemen eigenlijk best een mooi plaatje: behoorlijke economische groei, lage inflatie en evenzeer lage rente.

Verkiezingen

Politiek is een factor die roet in het eten kan gooien. Aan het begin van het jaar zag het er moeizaam uit met verkiezingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en mogelijk Italië voor de boeg. In Nederland moesten de populisten het echter afleggen ten gunste van het politieke centrum. En inmiddels is Emmanuel Macron de nieuwe Franse president. Financiële markten zijn ermee tevreden. Door de komst van Macron lijkt ook de relatie tussen Frankrijk en Duitsland veel beter. De Duitse verkiezingen lijken een overwinning voor Merkel op te gaan leveren. Dat zien financiële markten ook liever dan een rood-rood-groene coalitie. Niet dat daar iets mis mee zou zijn, maar het gaat hier om de waarschijnlijke reactie van financiële markten. Merkel is daarbij van groot belang, niet eens vanwege haar binnenlandse beleid, maar wel vanwege de leidende rol die ze op het Europese toneel vervult. Een nieuwe, onervaren Bondskanselier brengt onzekerheid.

Impeachment Trump

Hiermee is de politieke kous niet af. Het gedrag van de Amerikaanse president is weinig conventioneel. Veel daadkrachtig beleid is er nog niet ontwikkeld, wel veel tweets Er wordt door sommigen gesproken over de mogelijkheid van een ‘impeachment’ en over het afzetten van de president. Erg waarschijnlijk lijkt dat op korte termijn niet. Ten eerste moet er een stevige juridische grond zijn. Volgens de Amerikaanse grondwet kan een president worden afgezet als hij zich schuldig heeft gemaakt aan “Bribery, Treason or other High Crimes or Misdemeanors”. In het verleden zijn twee presidenten ‘impeached’, Andrew Johnson in 1868 en Bill Clinton in 1998, maar geen van beiden is afgezet. Een president kan ‘impeached’ worden door een simpele meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Afhankelijk van hoe de perikelen rond de banden met Rusland zich ontwikkelen, zou Trump dat kunnen overkomen. Maar daarmee is hij nog niet afgezet. Daarvoor is nodig dat een twee-derde meerderheid in de Senaat hem schuldig vindt. In de Senaat zitten momenteel 52 Republikeinen (van 100 zetels). Tenminste 19 van hen zullen de eigen president moeten laten vallen. Niet onmogelijk, maar politiek vooralsnog onwaarschijnlijk. In het geval van Clinton liet geen enkele van de toenmalige 45 Democratische senatoren hun eigen man vallen.

Naast gedoe rond Trump kunnen financiële markten zich ook nog van de wijs laten brengen door het Brexit-proces, dat uit de hand kan lopen, en door de Italiaanse verkiezingen. In de opiniepeilingen staat de anti-EU en anti-euro Vijf-Sterren-Beweging van Beppe Grillo bovenaan. Het ziet er niet naar uit dat hij het alleen voor het zeggen zal krijgen, maar een grote overwinning van die partij zal financiële markten weinig goeds doen.

Beleggingsstrategie

Wat moet een belegger hier nu allemaal mee? Een spaarrekening levert nauwelijks iets op. Een betere kans op een redelijk rendement bereik je met een goed gespreide beleggingsportefeuille waarvan de samenstelling afhangt van de eigen, persoonlijke risicobereidheid. Gelet op de redelijk gunstige economische vooruitzichten en de extreem lage rente moeten wat meer risicovolle vermogenstitels daarbij niet geschuwd worden. Voor elke belegger blijft cruciaal dat de portefeuille een goede diversificatie kent in overeenstemming met een strategie die is gebaseerd op de eigen risicobereidheid. Daarnaast is het van belang zich aan de gekozen strategie te houden. Voor een specifieke invulling van een portefeuille is een persoonlijk onderhoud met een adviseur essentieel.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.