5 min

Global Weekly: Waakzaam voor opportuniteiten en risico's

Het economische herstel zet zich nagenoeg overal door en is op de goede weg om zich ook in 2018 door te zetten. Een sterkere bedrijfscyclus betekent echter ook een dynamischere omgeving. In onze jaarlijkse Investment Outlook, die deze week is gepubliceerd, pleiten we voor een evenwichtige beleggingsaanpak in 2018.

Het economische herstel zet zich nagenoeg overal door en is op de goede weg om zich ook in 2018 door te zetten. Een sterkere bedrijfscyclus betekent echter ook een dynamischere omgeving. In onze jaarlijkse Investment Outlook, die deze week is gepubliceerd, pleiten we voor een evenwichtige beleggingsaanpak in 2018.

Onze Investment Outlook is een oproep om 2018 te starten met een bescheiden overweging in aandelen, alert te zijn voor opportuniteiten en cash te gebruiken als buffer tegen risico's. Een beter dan verwachte economische groei, aanhoudend lage inflatie en stabiele financiële voorwaarden zullen de markten in 2018 ondersteunen. Deze omgeving zal positief zijn voor bedrijfswinsten, vooral voor bedrijven die actief zijn in groeiende markten.

Hoewel de kans op een recessie in 2018 klein is, is een zekere behoedzaamheid wel aan de orde in de dynamischere omgeving. Sterke groei betekent ook economische schommelingen. Deze ups en downs kunnen een einde maken aan de lange periode van buitengewoon lage marktvolatiliteit die we hebben gekend. (Klik hier om de Investment Outlook te downloaden: ‘Alert to opportunities and risks’ of bekijk de Outlook-webinar.)

Update aandelenmarkten

Aandelenmarkten zijn de laatste tijd volatieler en bewogen, alles samen genomen, iets naar beneden omdat er redelijk veel ruis was. In het algemeen hebben we de indruk dat de markt zachtjes aan het roteren is omdat beleggers een deel van hun winst veiligstellen en voor een meer marktneutrale positionering kiezen.

In de aanloop naar de uiteindelijke Amerikaanse belastingplannen stonden de markten er nog redelijk welwillend tegenover. Na het laatste wetsvoorstel in de Amerikaanse senaat was de marktreactie eerst positief, behalve voor de IT-sector. IT werd massaal verkocht omdat die aandelen waarschijnlijk het minst zullen profiteren van de aangekondigde belastingplannen. Daarna werd de gebeurtenis overschaduwd door problemen rond de regering Trump, waaronder het Rusland-onderzoek en de mogelijke keerzijde van de belastingverlagingen die een langdurige negatieve impact kunnen hebben op de Amerikaanse schuld. De oliemarkt van haar kant consolideerde enigszins na de OPEC-vergadering van vorige week omdat het resultaat grotendeels beantwoordde aan de verwachtingen.

Al met al en ondanks de recente ruis blijven de vooruitzichten voor aandelen volgens ons positief met sterke fundamentele factoren en beperkte tekenen van een mogelijke oververhitting. Een bescheiden overwogen aandelenpositie lijkt daarom in de aanloop naar 2018 een terechte keuze. Aandelenmarkten zullen naar verwachting verder worden ondersteund door sterke economische groei, toegenomen investeringsuitgaven en degelijke opbrengsten. Na een zeer goed aandelenjaar in 2017 zijn we echter ook op onze hoede omdat een verschuiving in de marktomgeving tot de mogelijkheden behoort.

Update obligatiemarkten

Nu de economie en rentetarieven weer normaal worden, zal een verschuiving van het kredietrisico naar het renterisico een sterk thema zijn voor obligatieportefeuilles in 2018. We kunnen niet om stijgende rentes heen. Dit is een uitdaging voor obligaties en we stappen daarom het nieuwe jaar in met een voorzichtige benadering van de obligatiemarkten. Indien rentes stijgen, en niet vroeger, zal er een niveau komen waarop staatsobligaties van kernlanden weer aantrekkelijk zijn. De terugkeer naar die staatsobligaties goed timen is cruciaal om het toekomstige rendement veilig te stellen. Obligaties van groeimarkten en bepaalde segmenten van de Amerikaanse obligatiemarkt zijn aantrekkelijk en beleggers kunnen ze gebruiken om obligatieportefeuilles te diversifiëren.

Een kijk op recente ontwikkelingen: ondanks een gunstige economische omgeving bewoog het rendement van de 10-jarige Duitse staatsobligatie weer naar 30 basispunten. Dit niveau vormt de onderkant van de trading range sinds de fameuze toespraak van Mario Draghi in Sintra in juni. Tot dusver vertaalt het zeer sterke groeiscenario zich niet in hogere inflatieverwachtingen. Hierdoor blijft het langere eind van de Duitse rentecurve voorlopig op een bescheiden niveau. Het korte eind van de curve lijkt stevig verankerd omdat een eventuele renteverhoging door de ECB niet voor onmiddellijk is.

In de VS kwam de vervanging van Janet Yellen, de voorzitter van de Federal Reserve, een stap dichter met de goedkeuring dinsdag van Jerome Powell als nieuwe voorzitter door de bankcommissie van de senaat. Experts menen dat Powell het voorzichtige renteverhogingstraject van Yellen zal verderzetten. Naast een verhoging van de beleidsrente op haar vergadering van 13 december zal de Federal Reserve de begeleidende persconferentie misschien benutten om een volgende stap aan te kondigen. Aangezien monetair beleid doorgaans een impact heeft op het korte eind van de rentecurve kan de rentestructuur in de VS nog vlakker worden.

Update macro-economie

De macro-economische vooruitzichten voor 2018 zijn positief, gebaseerd op een economische groei die boven de trend blijft, een aanhoudend zwakke inflatie (ook al stijgt ze een beetje) en lage rente.

De economie groeit momenteel boven de trend in nagenoeg alle grote economieën en regio's. We hebben onlangs geargumenteerd dat dit in 2018 wellicht ook zo zal zijn. Een groot deel van dat verhaal bestaat uit bedrijfsinvesteringen die volgens ons aanzienlijk zullen toenemen in de komende kwartalen. Ons vertrouwen hierin is deels gebaseerd op fundamentele factoren. De financiële voorwaarden zijn in heel de wereld gunstig, ook al wordt het monetaire beleid wereldwijd, globaal gezien, iets minder accommoderend. De winstgroei is sterk en bedrijven zijn optimistisch over de vooruitzichten voor de komende periode. Ondernemersvertrouwensindicatoren lijken zich inderdaad overal op niveaus te situeren die overeenkomen met hoge punten in vorige cycli. Enkele specifieke indicatoren die wij volgen, wijzen erop dat investeringen aan kracht gaan winnen.

In het algemeen hebben wij het gevoel dat 2018 het jaar van de investering zal zijn. Een sterkere wereldwijde kapitaaluitgavecyclus (capex) is goed nieuws voor de groeivooruitzichten in de komende kwartalen. En, misschien nog beter, het wijst op een verbetering in de aanbodzijde van de economie in de komende jaren. Een sterkere investeringsgroei zou de kiem moeten leggen voor een structurele verbetering van de productiviteitsgroei die de trendgroei zal stimuleren. Dit proces lijkt in de VS al gevorderd te zijn, met een herstel van de productiviteitsgroei de laatste kwartalen. In de eurozone zal dit meer tijd vragen aangezien het investeringsherstel later is begonnen.

Update valutamarkten

Na een rally in 2017 denken we dat de euro tegenover de dollar volgend jaar onder druk kan komen te staan. Volgens ons zal de euro tegenover de Amerikaanse dollar (EUR/USD) versterken in 2019, niet in 2018.

Behalve technische factoren zijn er fundamentelere redenen waarom wij denken dat 2018 niet het jaar is voor een hogere EUR/USD. Ten eerste verwachten we dat de Amerikaanse Federal Reserve haar monetaire beleid in 2018 zal blijven verstrakken. Dit zou de dollar moeten ondersteunen. Het kan echter zijn dat de steun slechts bescheiden blijft, zoals we in 2017 hebben gezien. We verwachten twee renteverhogingen van 25 basispunten door de Fed, maar de financiële markten calculeren er slechts een in. Ten tweede denken we dat de Amerikaanse groei in 2018 sterker zou kunnen zijn dan die in de eurozone. Al met al zal de EUR/USD in 2018 wellicht ietwat onder druk komen te staan, maar we verwachten een versterking in de aanloop naar 2019.

Asset allocation

De beleggingsstrategie van ABN AMRO bestaat nog steeds uit een voorkeur voor aandelen boven obligaties en een grote cashpositie in de defensieve profielen. Binnen alternatieve beleggingen zijn vastgoed, hedgefondsen en grondstoffen neutraal.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.


Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.