5 min

Global Weekly: Uitkijken naar Jackson Hole

Nu de spanningen tussen Noord-Korea en de VS zijn afgenomen, richten beleggers hun aandacht op Jackson Hole volgende week, op zoek naar signalen over de volgende zetten van de ECB en de Federal Reserve.

Nu de spanningen tussen Noord-Korea en de VS zijn afgenomen, richten beleggers hun aandacht op Jackson Hole volgende week, op zoek naar signalen over de volgende zetten van de ECB en de Federal Reserve.

Update obligatiemarkten

Na dagen van verbale agressie tussen de Amerikaanse en Noord-Koreaanse leiders waardoor er ongerustheid was gerezen over een militaire actie en – als ultiem worstcasescenario – een nucleair incident, kunnen we wel stellen dat de marktreacties, op zijn zachtst uitgedrukt, matig waren. Het onvoorspelbare karakter van beide opperbevelhebbers en de lagere marktliquiditeit in deze vakantieperiode hadden tot veel scherpere marktreacties kunnen leiden. Gelukkig namen de markten de juiste beslissing want in het midden van de week zijn de spanningen spectaculair afgenomen. Ook al was die opluchting merkbaar in de volatiliteitsniveaus, toch gebeurde er maar weinig met de obligatierendementen.

De milde marktreactie is te verklaren door de teleurstellende Amerikaanse inflatie die aan het einde van vorige week is bekendgemaakt. Ze blijft nog steeds onder het niveau van 2% dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) zich als doel heeft gesteld. Hierdoor zijn de markten er niet meer zo zeker van dat er tegen het jaareinde nog een derde renteverhoging komt. Zoals blijkt uit de Fed-notulen die woensdag zijn vrijgegeven, was de hamvraag op de laatste Fed-vergadering: hoe kan de inflatie zo laag blijven in zo'n groeiende economie met een lage werkloosheid? Beleggers zullen ongetwijfeld veel aandacht hebben voor de belangrijke speech die Fed-voorzitter Janet Yellen naar verwachting volgende week in Jackson Hole gaat geven en waarmee ze meer te weten willen komen over de volgende zetten die de Fed gaat doen.

Update aandelenmarkten

Deze week herstelden de markten zich van de Noord-Koreaanse uitval van vorige donderdag, die tot een daling van de Aziatische en Japanse markten met ongeveer 5% had geleid. Gedurende het weekend werd het duidelijk dat diplomatie het instrument bij uitstek blijft en dat belangrijke spelers de paraatheid en troepenniveaus niet actief aan het opvoeren waren. Europese markten zijn de laatste twee weken eigenlijk ongewijzigd gebleven terwijl markten in de VS dicht bij hun recordhoogten blijven. Een zeker verhoogd risico blijft niettemin ingecalculeerd aangezien de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse legers van 21-31 augustus gezamenlijke militaire oefeningen hebben gepland.

Op sectorvlak is er geen duidelijke richting. IT, gezondheidszorg en materialen behalen sinds het begin van het jaar de beste rendementen, maar waren afgelopen maand ongewijzigd of liepen achter. Enkel energie (naar beneden) en nutsdiensten (naar boven) hebben een duidelijke richting getoond. De energie- en telecommunicatiesectoren blijven het moeilijk hebben. In Nederland heeft verzekeraar NN Group tweedekwartaalresultaten bekendgemaakt die overeenkomen met de verwachtingen. De Chinese techbedrijven Alibaba en Tencent bereikten dankzij hun sterke cijfers nieuwe hoogten. Het resultatenseizoen loopt trouwens stilaan op zijn eind. In de aanloop naar de beleidsvergaderingen van de centrale banken en de vergadering in Jackson Hole volgende week lijken de markten momenteel niet zozeer gedreven door sectorgegevens maar wel door geopolitiek, rentes en lage inflatie.

De formele NAFTA-onderhandelingen (Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst) zijn deze week van start gegaan en zouden een impact kunnen hebben op autofabrikanten en andere Azië-Mexico-VS exportkanalen. In verband hiermee heeft Steve Bannon, de hoofdstrateeg van de Amerikaanse president Donald Trump, de handelsretoriek opgevoerd. Hij kenschetste de relaties tussen de VS en China als een "economische oorlog", misschien een tactiek om de druk op Noord-Korea te verhogen. Tot slot heeft Trump een uitvoeringsbesluit ondertekend om de doorlooptijd voor grote infrastructuurprojecten drastisch in te korten. Zo worden voor het verkrijgen van vergunningen enkele milieuregels opgeheven.

Update macro-economie

Uit het verslag van de monetaire beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) van juli blijkt dat de centrale bank de koers van de euro en de financiële voorwaarden in het algemeen op de voet volgt. Het verslag lijkt grotendeels overeen te stemmen met de visie dat de ECB graag uit haar activa-aankoopprogramma zou willen stappen zonder al te veel tumult te veroorzaken op de financiële markten. Daarom zal haar communicatie wellicht voorzichtig blijven. Ons basisscenario blijft dat de ECB haar activa-aankopen vanaf januari 2018 zal terugschroeven en dat zal aankondigen tijdens haar septembervergadering.

In maart van dit jaar is de ECB begonnen met het herbeleggen van vervallende obligaties in haar programma voor de aankoop van effecten van de overheidssector (PSPP). Die herbeleggingen zijn momenteel betrekkelijk klein in omvang maar we verwachten dat ze groter zullen worden, vooral omdat de ECB volgend jaar hoogstwaarschijnlijk haar netto activa-aankopen gaat terugschroeven. We schatten dat de PSPP-herbeleggingen gedurende de volgende drie jaren in totaal kunnen oplopen tot ongeveer 640 miljard euro. Ze zullen het grootst zijn in staatsobligaties, gevolgd door supranationale obligaties, obligaties van nationale agentschappen en regionale obligaties. Duitsland zal het meest profiteren van de herbelegging, gevolgd door Spanje, Italië en Nederland. Portugal, België en Finland zullen er het minst van profiteren. Globaal genomen verwachten we echter dat de ECB nog jarenlang een dominante koper in de obligatiemarkt van de eurozone zal blijven en zo de impact van de terugschroeving verzachten.

Update valutamarkten

Deze week werden de Fed-notulen bekendgemaakt. Ze waren terughoudender dan verwacht en dit woog op de Amerikaanse dollar. Een dag later bleek uit het verslag van de monetaire beleidsvergadering van de ECB van juli dat, zoals we al zeiden, de centrale bank de wisselkoers van de euro op de voet volgt. Dit woog op zijn beurt op de euro. Uiteindelijk waren de EUR/USD-schommelingen dus relatief klein. Momenteel heeft de euro het moeilijk, vooral door de onzekerheid over de terugschroeving van de ECB en de excessieve netto speculatieve longposities in euro op de markt. Alle aandacht gaat nu naar de conferentie van centrale banken in Jackson Hole en nadien naar de ECB-vergadering van 7 september, althans indien ECB-voorzitter Mario Draghi in Jackson Hole geen informatie over de terugschroeving geeft. We verwachten dat winstnemingen in longposities in euro (tijdelijk) op korte termijn op de euro zullen wegen.

Asset allocation

De beleggingsstrategie van ABN AMRO bestaat nog steeds uit een overweging in aandelen, een onderweging in obligaties en een grote cashpositie in de defensieve profielen. Binnen alternatieve beleggingen is vastgoed overwogen, zijn de hedgefondsen neutraal en hebben we geen grondstoffen.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.