5 min

Global Weekly: Uiteenlopende bewegingen

Na de ECB-vergadering van donderdag zakten de obligaties en steeg de euro naar 1,20 tegen de dollar. De aandelenmarkten bleven relatief kalm ondanks de toenemende politieke spanningen.
Global Weekly: Uiteenlopende bewegingen
Global Weekly: Uiteenlopende bewegingen

Na de ECB-vergadering van donderdag zakten de obligaties en steeg de euro naar 1,20 tegen de dollar. De aandelenmarkten bleven relatief kalm ondanks de toenemende politieke spanningen.

Update obligatiemarkten

Japanse staatsobligaties (0,0%) en Amerikaans staatspapier (2,05%) bereikten hun laagste peil in negen maanden en sleurden zo Duitse staatsobligaties met zich mee (0,30%). Dit kwam onder meer door de Noord-Koreaanse activiteiten en de lage Amerikaanse inflatiecijfers. De wereldgroei ontwikkelt niettemin gunstig en zou het sterkste driemaandelijkse tempo kunnen bereiken sinds 2010 (van ongeveer 3,5%). Dit is een duidelijke breuk met de groeimarge van de laatste zes jaar.

Tot dusver dit jaar waren we getuige van een sterke economie met lage inflatie. Zonder een sterker arbeidsaanbod en productiviteitsgroei zal de inflatie waarschijnlijk laag blijven, vooral in de VS. Daarom houdt de obligatiemarkt pas vanaf 2019 opnieuw rekening met een Amerikaanse renteverhoging door de Fed en focust ze nu vooral op balansvermindering van de Fed.

Recentelijk hebben politiek en politieke argumenten meer aandacht gekregen. Naast de verwachte vergaderingen van centrale banken is Noord-Korea een andere bron van volatiliteit geworden voor de markten. Uiteraard heeft Noord-Korea andere marktoverschrijdende implicaties dan veranderingen in een Amerikaanse of Europese balans. Volgens ons zullen betere economische cijfers uiteindelijk – en binnen afzienbare tijd – de overhand krijgen en zullen de politieke risico's afnemen, ook al houdt de ruis aan.

Daarnaast is het Amerikaanse schuldplafondprobleem uitgesteld van oktober tot het jaareinde of daarna. Dat zou de vooruitgang van de Amerikaanse belastinghervormingen voor het einde van het jaar kunnen hinderen. Als dat geval is, zou dat betekenen dat de regering Trump een van haar voornaamste verkiezingsbeloften nog lang niet kan inlossen.

Momenteel wordt het groeimomentum voortgestuwd door het optimisme van bedrijven en gezinnen en door sterkere bedrijfswinsten. Dat zou de bedrijfsobligatiemarkt moeten ondersteunen. Hoewel we hebben gezien dat de spreads van bedrijfsobligaties verruimen, zijn ze op zoek naar stabiliteit op iets hogere spreadniveaus.


Update valutamarkten

Donderdag heeft ECB-voorzitter Mario Draghi op de persconferentie na de septembervergadering van de raad van bestuur getracht om de euro omlaag te praten, iets waarin hij niet is geslaagd. Hij zei dat de recente volatiliteit van de euro een "bron van onzekerheid" was en dat de ECB de situatie op de voet volgde. Draghi besprak ook het belang van het niveau van de wisselkoers voor groei en inflatie, hoewel het geen beleidsdoel was. Hij liet ook doorschemeren dat het een impact zou kunnen hebben op het monetaire beleid van de centrale bank. De valutamarkten negeerden deze opmerkingen echter aangezien de EUR/USD het niveau van 1,20 vlot oversteeg.

De valutamarkt leek de ECB duidelijk te willen maken dat praten makkelijk is, maar focust nu op de daden van de centrale bank. Zo is de ECB nu positiever over de economische vooruitzichten en heeft ze haar inflatieprognose op middellange termijn slechts lichtjes neerwaarts bijgesteld. Hierdoor heeft de sterke euro schijnbaar geen impact gehad op de voorbereidingen van de ECB om een terugschroeving van haar monetaire stimuli aan te kondigen. De ECB heeft comités de opdracht gegeven om de vooruitzichten voor haar activa-aankoopprogramma uit te werken en de raad van bestuur heeft verschillende scenario's besproken voor de toekomst van haar aankoopprogramma na december. Draghi heeft de markten erop voorbereid dat het overgrote deel van die beslissingen in oktober zal worden genomen, maar een aankondiging in december was ook mogelijk als het voorbereidende werk niet rond is.

Update macro-economie

ECB-voorzitter Draghi testte het geduld van beleggers door aankondigingen over de toekomst van het activa-aankoopprogramma uit te stellen tot de volgende vergadering in oktober. Uit de verklaringen van donderdag kunnen we afleiden dat de terugschroevingsaankondiging in oktober waarschijnlijk is en blijkbaar heeft de obligatiemarkt zijn boodschap als accommoderend geïnterpreteerd, in tegenstelling tot de valutamarkt. Daarnaast blijkt uit futuresbewegingen dat de markt geen rekening meer houdt met renteverhogingen tot 2019.

Hoewel beleggers blijkbaar het belang van de behoedzame boodschap van Draghi hebben gewogen en ze als accommoderend hebben geïnterpreteerd, waarschuwen we toch voor een verhoogd risico op een marktcorrectie bij de oktobervergadering van de raad van bestuur van de ECB. Door de grote zelfgenoegzaamheid van beleggers kan een terugschroevingsaankondiging in oktober leiden tot een nog scherpere reactie in vastrentende markten. Dit is de onvermijdelijke prijs die Draghi zal moeten betalen omdat hij de markt donderdag niet heeft voorbereid.

Ons basisscenario blijft dat de ECB haar activa-aankopen in januari 2018 zal beginnen terugschroeven. We houden rekening met een afbouwperiode van zes maanden waarin de activa-aankopen met 10 miljard euro per maand dalen. Een verhoging van de depositorente met 10 basispunten zou dan in september volgend jaar volgen. Gezien de matige inflatieverwachtingen en blijvend sterke euro denken we dat een tragere exit uit dit scenario tot de mogelijkheden behoort. Zo zou de afbouwperiode negen maanden in plaats van zes kunnen bedragen, met een renteverhoging die pas in 2019 plaatsvindt.

Update aandelenmarkten

Markten hielden deze week een relatief kalme en zijwaartse trend aan. Ondanks toenemende politieke spanningen reageerden angstindicatoren zoals de Japanse yen en volatiliteitsindicatoren niet substantieel. Dit wijst erop dat de markten geen escalatie van de Noord-Koreaanse situatie verwachten. En wanneer die politieke spanningen afnemen – of aanwezig blijven maar zonder concrete actie – kunnen aandelen de opwaartse trend op lange termijn voortzetten.

Hoewel markten geen duidelijke richting hebben, geloven we dat het fundamentele vooruitzicht voor aandelenmarkten een steun blijft betekenen, met gezonde macro-economische trends en bemoedigende winstherzieningen. In het algemeen verwachten beleggers redelijk gunstige winstcijfers voor het derde kwartaal die de positieve onderliggende groeitrends zouden moeten bevestigen. Momenteel is er in de aanloop naar de derdekwartaalcijfers weinig bedrijfsnieuws.

Binnen sectoren was de energiesector de beste presteerder in overeenstemming met de olieprijzen. De olieprijzen stegen toen raffinaderijen hun productiefaciliteiten heropstartten na de doortocht van orkaan Harvey in Texas. De slechtste presteerders waren de financiële en IT-sectoren. Dit sluit aan op de (tijdelijke) 'risk-off'-modus.

Deze week werd een grote overname aangekondigd: United Technologies, een producent van vliegtuigmotoren, heeft Rockwell Collins Inc. gekocht. Otis liften en airconditioningsystemen is zich ook duidelijk aan het positioneren voor de bloeiende luchtvaartsector.


Asset allocation

De beleggingsstrategie van ABN AMRO bestaat nog steeds uit een overweging in aandelen, een onderweging in obligaties en een grote cashpositie in de defensieve profielen. Binnen alternatieve beleggingen zijn vastgoed, hedgefondsen en grondstoffen neutraal.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.