5 min

Global Weekly: Tijd voor een pauze

De markten hebben deze week een afwachtende houding aangenomen. Behalve beleggers die wat winst namen, was het sentiment terughoudend door alweer een vertraging in de Amerikaanse belastingplannen en teleurstellende macro-economische cijfers uit China.

De markten hebben deze week een afwachtende houding aangenomen. Behalve beleggers die wat winst namen, was het sentiment terughoudend door alweer een vertraging in de Amerikaanse belastingplannen en teleurstellende macro-economische cijfers uit China.

Update aandelen

De aandelenmarkten lasten afgelopen week een adempauze in. Behalve enkele algemene winstnemingen na meerdere maanden van geleidelijk stijgende markten reageerden beleggers op minder positieve Chinese macro-economische cijfers en dalende grondstoffenmarkten. Bovendien was het beleggerssentiment in de VS enigszins terughoudend omdat de aankondiging van het uiteindelijke belastingplan op zich laat wachten.

In het algemeen blijft de macro-economische context gunstig voor aandelen. Wereldwijd blijven PMI's (vertrouwensindicatoren gebaseerd op het gedrag van inkoopmanagers) stijgen terwijl ze al hoge niveaus kenden. Dit ondersteunt de positieve winstvooruitzichten. Bovendien blijkt uit voorlopende indicatoren – zoals de Philly Fed en Duitse Ifo-indicator – dat de investeringsuitgaven eindelijk aantrekken.

Met het einde van het resultatenseizoen in zicht neemt ondertussen ook de stroom van bedrijfsnieuws af. Alles in aanmerking genomen, waren de cijfers van het derde kwartaal bemoedigend. Ditmaal hebben vooral de Verenigde Staten positief verrast. Hoewel het Europese resultatenseizoen ook iets beter was dan verwacht, waren de winstverrassingen toch groter in de VS. De sterker wordende euro heeft de grote Europese bedrijven mogelijk gehinderd.

Al met al blijft de fundamentele context voor aandelenmarkten gunstig, gedreven door een gesynchroniseerde en brede wereldwijde opleving. In combinatie met lage en slechts licht stijgende rentes biedt dit ruimte voor een verdere instroom in aandelen. Tegelijkertijd erkennen we dat binnen afzienbare tijd enkele van de huidige gunstigere winden geleidelijk zullen gaan liggen. Dit verklaart onze slechts bescheiden overwogen aandelenpositie.

Update macro-economie

Recente macro-economische cijfers bevestigen dat de Chinese economie in de tweede jaarhelft opnieuw geleidelijk vertraagt, na een piek eind 2016 en in de eerste jaarhelft van 2017. Eerder deze maand verzwakten de Chinese PMI's voor oktober ten opzichte van de maand tevoren, terwijl de eerder deze week gepubliceerde cijfers over leningen duidelijk onder de niveaus van september lagen. De zwakkere oktobercijfers zijn deels toe te schrijven aan specifieke aanbodfactoren, zoals de terugdringing van de luchtvervuiling. Het grotere plaatje echter is dat tegenwinden van de financiële schuldafbouwcampagne van Beijing en de afnemende kredietimpuls gepaard gaan met de hervatting van een geleidelijk economische vertraging. We verwachten in 2017 een groei van 6,8% voor het volledige jaar en in 2018 een lichte daling naar 6,5%.

Dinsdag hebben we de tweede raming voor de bbp-groei in de eurozone voor het derde kwartaal gekregen. De cijfers wijzen op een groei van 0,6% op kwartaalbasis. De cijfers waren positief en we verwachten dat de groei in de hele eurozone in de komende kwartalen rond het niveau van het derde kwartaal zal blijven. De financiële voorwaarden zullen naar verwachting gunstig blijven en het beleid van de Europese Centrale Bank wijst op een langere periode van monetaire stimuli. In combinatie met de sterke groei in de wereldeconomie zou de bbp-groei in de eurozone bovendien ruim boven het trendpercentage moeten blijven.

Update obligatiemarkten

De wereldeconomie is aan het groeien. En als gevolg van een betrekkelijk lage inflatie kan de lage renteomgeving nog heel lang aanhouden. Met groei in de VS, Japan, de eurozone en in de grotere opkomende markten kunnen we concluderen dat de beleggingsomgeving gunstig is. Een breed fenomeen als dit verandert doorgaans niet drastisch van de ene op de andere dag. Veel beleggers hebben daarom heel wat risico in hun portefeuille genomen en geprofiteerd van deze gunstige economische ontwikkeling.

Met het jaareinde in zicht beginnen beleggers hun risico's blijkbaar een beetje af te bouwen door winst te nemen in hun risicovollere posities. Risicospreads van bedrijfsobligaties met en zonder investment grade zijn breder geworden, met relatief stabiele of iets lagere rendementen op onderliggende staatsobligaties.

Obligaties van opkomende markten werden ook getroffen. Dit was niet enkel te wijten aan het 'risk off'-sentiment maar ook aan enkele specifieke gebeurtenissen: schuldherstructureringsbesprekingen in Venezuela, een anticorruptie-actie en het toegenomen risico op een confrontatie met Iran in het Midden-Oosten, de naderende omverwerping van het regime in Zimbabwe en de wankele financiële status van Zuid-Afrika. Met Japan en China die nog steeds Amerikaans staatspapier kopen (Japan en China bezitten samen 33% van het Amerikaans staatspapier), beschouwen we dit als een herpositionering voor het einde van het jaar.

De voornoemde gunstige beleggingsingrediënten zullen in de eerste helft van 2018 wellicht de drijvende krachten zijn en zouden de huidige correcties als gevolg van winstnemingen kunnen afremmen. Hierdoor zou de impact van deze correctie volgens ons beperkt moeten zijn.

Update valutamarkten

Deze week was de euro de sterkste van de tien meest verhandelde valuta's wereldwijd (valuta's van de G10). Een van de redenen is dat de positieve impact van het Amerikaanse belastingplan op de dollar schijnt te zijn afgenomen, omdat het onduidelijk is wanneer de stemming zal doorgaan en wanneer het effect op de economie voelbaar zal zijn. Het verslechterend beleggerssentiment dat we deze week hebben ervaren, woog ook op de Amerikaanse dollar. Dit is niet omdat de euro een veilige haven is, maar omdat de Amerikaanse dollar momenteel cyclisch gedreven is.

We verwachten dat de EUR/USD in de komende weken naar 1,19-1,20 gaat klimmen. Als de rally vóór of rond dat niveau stokt, zullen beleggers wellicht winst nemen en hun longposities in euro vóór het jaareinde sluiten. Dit zou een aanzienlijke verzwakking van EUR/USD in de laatste dagen en weken van het jaar tot gevolg kunnen hebben.

Asset allocation

De beleggingsstrategie van ABN AMRO bestaat nog steeds uit een voorkeur voor aandelen boven obligaties en een grote cashpositie in de defensieve profielen. In de aandelenallocatie binnen de ontwikkelde markten werd de blootstelling aan Europa iets verminderd en de blootstelling aan de VS iets vergroot. De positie in Europese aandelen is nu neutraal tegenover de benchmark terwijl de positie in Amerikaanse aandelen licht onderwogen blijft. Binnen alternatieve beleggingen zijn vastgoed, hedgefondsen en grondstoffen neutraal.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.