5 min

Global Weekly: Opnieuw hoger

Aandelen stonden deze week hoger in afwachting van een overeenkomst over verdere olieproductieverlagingen en een doorbraak in de Amerikaanse belastinghervorming. Die hervorming is echter opnieuw uitgesteld.

Aandelen stonden deze week hoger in afwachting van een overeenkomst over verdere olieproductieverlagingen en een doorbraak in de Amerikaanse belastinghervorming. Die hervorming is echter opnieuw uitgesteld.

Update aandelenmarkten

De laatste weken hebben de aandelenmarkten hun stijging hervat. In de VS bereikten sommige markten zelfs hun hoogste niveau ooit, voornamelijk door sterke macro-economische cijfers, optimistische vertrouwensindicatoren en een toenemende fusie- en overnameactiviteit. De markten werden geholpen door gunstige Black Friday-verkoopindicatoren en, tot dinsdag, een aanhoudend sterk sentiment over de prestatie van de IT-sector. Europa werd iets tegengehouden door de politieke onzekerheid in Duitsland. De mislukte onderhandelingen over een Jamaica-coalitie (met CDU/CSU, FDP en de groenen) zouden een politieke crisis kunnen veroorzaken. De SPD bleek echter toch opnieuw bereid tot coalitiebesprekingen, waarna de markten weer kalmeerden.

Deze week keken beleggers vooral uit naar de finale aankondigingen over de Amerikaanse belastingplannen en de komende vergadering van de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC). Het resultaat van die laatste was geruststellend in de zin dat de OPEC is overeengekomen om de productieniveaus tot eind 2018 te beperken. Het belastingplan in de VS heeft echter opnieuw vertraging opgelopen. Dat zullen beleggers op korte termijn wellicht niet kunnen waarderen. De vooruitzichten voor aandelen blijven niettemin positief met sterke fundamentele factoren en beperkte tekenen van een mogelijke oververhitting. Een bescheiden overwogen aandelenpositie lijkt daarom in de aanloop naar 2018 een terechte keuze.

Update macro-economie

Uit cijfers die de Europese Centrale Bank (ECB) deze week heeft gepubliceerd, blijkt dat banken in oktober meer kredieten aan niet-financiële bedrijven hebben toegekend. De maandelijkse kredietstroom (gecorrigeerd voor verkopen en securitisaties) klom tot 27,6 miljard euro van 7,5 miljard euro in september. Hierdoor steeg de aangepaste jaarlijkse groei van 2,4% in september naar 2,9% in oktober, zijn hoogste niveau sinds juni 2009. Uit de details van het rapport blijkt dat de groei vooral terug te vinden is bij leningen met een langere looptijd, die vaak te maken hebben met investeringen in vast kapitaal. Een versnelde kredietverlening met langere looptijden door banken aan niet-financiële ondernemingen bewijst dus opnieuw dat de groei van investeringen in vast kapitaal in de eurozone sterker wordt. Volgens ons zullen bedrijfsinvesteringen volgend jaar een belangrijke motor van bbp-groei vormen.

Update obligatiemarkten

Rendementen op Duitse en Amerikaanse staatsobligaties bewegen nu al enkele maanden zijwaarts, gedreven door grotendeels teleurstellende inflatiecijfers, nog sterkere groeicijfers en een Amerikaanse belastinghervorming die er misschien met moeite tegen het einde van het jaar zal zijn. Tegelijkertijd gaan centrale banken zo voorzichtig mogelijk om met de financiële markten. Deze motoren zullen naar verwachting tot volgend jaar een rol blijven spelen.

Deze week was de verwachte doorbraak in de Amerikaanse belastinghervorming de sterkste motor. Hierdoor stegen de rendementen naar hun piek, die ze eerder deze maand door een vergelijkbaar optimisme over de belastinghervorming hadden bereikt. Tot minstens medio volgend jaar verwachten we echter dat de rendementen op 10-jarige Amerikaanse en Duitse staatsobligaties hun zijwaarts patroon zullen voortzetten. Het korte eind van de Amerikaanse curve zal verder stijgen in overeenstemming met de verwachte renteverhogingen door de Fed, terwijl het korte eind van de Duitse curve stevig verankerd lijkt te zijn door de intenties van de ECB om de rente zeker niet vóór 2019 te verhogen.

Bedrijfsobligaties in euro worden sinds de laatste ECB-vergadering steeds meer ondersteund. Meerdere functionarissen hadden er immers op gewezen dat bedrijfsobligaties de favoriete obligaties zouden zijn om langer en relatief gezien meer te kopen indien dit na september volgend jaar nog nodig zou blijken. Ondertussen blijven break-even inflatieniveaus stabiliseren rond niveaus die aan het einde van het vorige kwartaal waren bereikt. Spreads van hoogrentende obligaties en obligaties van opkomende markten stonden ook opnieuw op niveaus van het einde van vorig kwartaal, na een korte stijging met 20 tot 30 basispunten medio november. Dit is geen reden om onze visie te veranderen, maar we volgen dit wel op.

Zolang de enorme kloof tussen rendementen van staatsobligaties van kernlanden en de cashgraad van klanten niet verdwijnt, blijven we de voorkeur geven aan cash als risicodiversificatie in onze portefeuilles. We verschuiven onze weging voorzichtig naar perifere staatsobligaties met betere rendementen omdat we verwachten dat de verkiezingen in Catalonië (Spanje) en Italië nog meer koopopportuniteiten zullen bieden. We behouden een ruime allocatie in Europese bedrijfsobligaties, ondersteund door sterke groei, goede fundamentele factoren voor bedrijven en stimuli van de centrale bank. Aangezien rendementen en spreadniveaus in hoogrentende obligaties en obligaties van opkomende markten naar verwachting zullen stabiliseren en zijwaarts bewegen, hebben we onlangs van de gelegenheid gebruikgemaakt om een volgende stap te zetten naar een langlopende strategische allocatie door staatsobligaties van opkomende markten aan de portefeuille toe te voegen.

Update valutamarkten

De EUR/USD is op weg naar het hoogste peil dit jaar, nu de Amerikaanse dollar is verzwakt na enkele neerwaarts bijgestelde verwachtingen over renteverhogingen door de Fed volgend jaar. Op korte termijn gaat EUR/USD waarschijnlijk bewegen naar 1,20. Het wordt interessant om te zien wat beleggers op dat niveau zullen doen. In eerste instantie zullen ze wellicht proberen om EUR/USD naar 1,2092, het hoogste peil dit jaar, te duwen. Als ze er niet in slagen om dat peil te naderen of te doorbreken, zullen ze wellicht winst nemen in longposities in euro met een zwakke euro tot gevolg, waardoor de EUR/USD mogelijk in de richting van 1,15 wordt geduwd.

Asset allocation

De beleggingsstrategie van ABN AMRO bestaat nog steeds uit een voorkeur voor aandelen boven obligaties en een grote cashpositie in de defensieve profielen. Binnen alternatieve beleggingen zijn vastgoed, hedgefondsen en grondstoffen neutraal.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.