5 min

Global Weekly: Markten komen even op adem

Afgelopen week hebben de aandelenmarkten na een sterke jaarstart een stapje teruggezet. De meeste indexen daalden met enkele procentpunten. Blijkbaar voelden beleggers zich een beetje onbehaaglijk na de lange klim van de laatste maanden. Hoewel de macro-economische fundamentele factoren sterk blijven, hebben stijgende rentes – na opmerkingen van de ECB over een eventuele terugschroeving – en een technische correctie van de olieprijs mogelijk tot een marktpauze geleid.

Afgelopen week hebben de aandelenmarkten na een sterke jaarstart een stapje teruggezet. De meeste indexen daalden met enkele procentpunten. Blijkbaar voelden beleggers zich een beetje onbehaaglijk na de lange klim van de laatste maanden. Hoewel de macro-economische fundamentele factoren sterk blijven, hebben stijgende rentes – na opmerkingen van de ECB over een eventuele terugschroeving – en een technische correctie van de olieprijs mogelijk tot een marktpauze geleid.

Op sectorvlak ging deze week alle aandacht naar gezondheidszorg. Amazon, JPMorgan en Berkshire Hathaway kondigden een samenwerking in de gezondheidszorg aan. Hoewel de sector hierdoor waarschijnlijk pas binnen enkele jaren zal worden verstoord, leidde de aankondiging zelf deze week tot een negatief sentiment. In de gezondheidszorgsector viel ook fusie- en overnamenieuws te rapen met Sanofi, dat een forse overnameprijs betaalt voor het Belgische biotechbedrijf Ablynx. Met het resultatenseizoen nog steeds in volle gang maakten deze week ook tal van farmaceutische bedrijven hun vierdekwartaalresultaten bekend. Alles in aanmerking genomen schetsen deze cijfers niet echt een overtuigend beeld aangezien verschillende spelers, zoals Eli Lilly, Novo Nordisk, Roche en Sanofi, niet volledig aan de verwachtingen voldeden.

In de technologiesector is het resultatenseizoen tot dusver zeer behoorlijk, met sterke cijfers en bemoedigende vooruitzichten voor Intel, Microsoft, Amazon en Facebook. Deze resultaten kunnen op korte termijn een ondersteunend effect op aandelenmarkten hebben. In de aanloop naar de bekendmaking van zijn kwartaalresultaten was de aandelenkoers van Apple zwak door geruchten over een extra vermindering van het productiedoel voor de iPhone X. Donderdag rapporteerde Apple echter cijfers die beleggers toch enigszins konden geruststellen.

Op basis van gerapporteerde bedrijfsresultaten tot dusver kan dit resultatenseizoen een van de sterkste ooit geregistreerd worden, met 80% van de winstrapporten die beter zijn dan verwacht. Aangezien de aandelenkoers in verschillende gevallen niet altijd positief reageerde, leken winstverrassingen deels onvermijdelijk. Tegelijkertijd blijven we geloven dat de onderliggende fundamentele factoren voor aandelenmarkten gunstig blijven.

Obligaties – Langdurige rendementsstijging verwacht?

De sterke wereldeconomie, toenemende risicotolerantie en het einde van het activa-aankoopprogramma van de ECB later dit jaar zullen meer opwaartse druk op obligatierendementen zetten. De ECB-vergadering van vorige week versterkte nog de uitverkoop van obligaties. De rendementen van Duitse 10-jarige staatsobligaties bevinden zich momenteel om en bij de 0,70% en de 5-jarige rendementen kwamen voor de eerste keer sinds 2015 zelfs opnieuw boven 0.

In de context van een sterkere euro zullen de vooruitzichten voor de euro-inflatie wellicht zwak blijven, ondanks een degelijke toename van de inflatieverwachtingen die te maken kan hebben met de stijgende olieprijzen. We verwachten niet dat de kerninflatie dit jaar aanzienlijk gaat stijgen. Als de economische data sterk blijven, kan de markt echter zenuwachtiger worden over een vroeger dan verwacht inflatieherstel. De sterke economische cijfers zijn momenteel gunstig voor de perifere spreads, vooral in Spanje. Italië blijft de grote risicofactor. Volgens ons kunnen Italiaanse spreads ook verstrakken, maar niet enkel als gevolg van stijgende Duitse staatsobligatierendementen. Momenteel bevinden de rendementen op 10-jarige Italiaanse staatsobligaties zich nog steeds rond 2%.

De Federal Reserve wordt verwacht haar balans zeer geleidelijk te verminderen. Dit zal slechts een beperkte rechtstreekse impact hebben op Amerikaans staatspapier. Maar aangezien het Amerikaanse ministerie van Financiën de uitgifte van staatsobligaties met 42 miljard USD per kwartaal gaat optrekken om het toenemende begrotingstekort aan te pakken, zal de netto-uitgifte sterker stijgen. Hierdoor zou het sentiment in de markt voor Amerikaans staatspapier nog bedrukt kunnen blijven. Al met al beschouwen we obligaties momenteel niet als een aantrekkelijke activaklasse en blijven we waakzaam. Dit gezegd zijnde, het verschil tussen rendementen op 30-jarig (2,95%) en 10-jarig (2,73%) Amerikaans staatspapier is zeer klein (slechts 22 basispunten). Dat wijst erop dat de markt zich momenteel niet te veel zorgen maakt over hogere inflatie en stijgende rentes.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.