5 min

Global Weekly: Huiveringen na raketlancering

Een nieuwe Noord-Koreaanse raketlancering, overstromingen in Texas en onvoorspelbare politici beroerden deze week de financiële markten. De wereldwijde inflatie bleef ook teleurstellend.

Een nieuwe Noord-Koreaanse raketlancering, overstromingen in Texas en onvoorspelbare politici beroerden deze week de financiële markten. De wereldwijde inflatie bleef ook teleurstellend.

Update aandelenmarkten

De aandelenmarkten waren de afgelopen week nog steeds een beetje onrustig, vooral omdat Noord-Korea nog maar eens een raket had afgevuurd. Ditmaal vloog de raket over een van de Japanse hoofdeilanden en was de politieke impact groter dan bij eerdere lanceringen. Na een korte daling en een betrekkelijk behoedzame toon van de Amerikaanse president Donald Trump herstelden de aandelenmarkten echter enigszins. In het algemeen hebben de aandelenmarkten de laatste maanden in dollartermen zijwaarts bewogen. Door de stijgende euro echter zijn de aandelenrendementen voor eurobeleggers met circa 7% gedaald sinds het hoogste marktpeil in mei van dit jaar.

Nu de resultaten van het tweede kwartaal zo goed als allemaal bekend zijn, droogt de gewone stroom van bedrijfsnieuws een beetje op. Na de doortocht van orkaan Harvey in Texas stonden vooral verzekeringsmaatschappijen in de belangstelling omdat ze wellicht enorme verliezen zullen lijden door de ramp. De Amerikaanse energiesector trok ook veel aandacht aangezien een groot deel van de Amerikaanse olie- en gassector zich in en rond Houston, Texas, bevindt. Tot dusver is de impact op de markten redelijk beperkt, ondanks een tijdelijke sluiting van raffinaderijen en enkele incidenten in chemische fabrieken.

Een opmerkelijke ontwikkeling is de impact van de Amerikaanse e-commercegigant Amazon, die zich in de Amerikaanse voedingsretailsector begeeft. Vorige week kondigde Amazon aan dat het, zodra de overname van Whole Foods is afgerond, onmiddellijk de prijzen gaat verlagen. Dit deed de voedingsretailsector huiveren omdat de Amazon-strategie de sector zou kunnen verstoren. Ze zou het businessmodel van bedrijven als AholdDelhaize kunnen treffen die een belangrijk deel van hun omzet genereren in de VS.

Wat de sectorprestatie betreft, hebben we recentelijk een convergentie tussen sectoren opgemerkt die lijkt aan te sluiten op de bredere markt die geen duidelijke richting heeft. Blijkbaar wachten marktdeelnemers in het aandelenlandschap op meer duidelijkheid over toekomstige acties van centrale banken. De fundamentele factoren voor aandelen blijven intussen een steun betekenen, met gezonde macro-economische omstandigheden, aanhoudend lage rentes – aangezien de inflatie zwak blijft – en bemoedigende winsttrends die wijzen op een groei van 10% en meer. Toch blijven er donkere politieke wolken boven de markten hangen met het onvoorspelbare gedrag van politici als de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Voor beleggers is het echter moeilijk om zich voor dit type staartrisico's te positioneren.

Update obligatiemarkten

De risicopremies in de obligatiemarkten zijn licht blijven stijgen, ook in de laatste week van augustus, een maand waarin Noord-Koreaanse raketten, Texaanse overstromingen en wispelturige beleidsmakers de voorpagina's haalden. Vorig weekend verschafte de jaarlijkse vergadering van centrale bankiers in Jackson Hole, VS, geen opheldering aan de obligatiemarkten die op zoek waren naar aanwijzingen over het toekomstige monetaire beleid.

Geduld is vereist met belangrijke vergaderingen van centrale banken in september, zowel in Europa als de VS. Die zouden duidelijkheid en meer informatie moeten geven over hun beleid. Terwijl de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) zeer waarschijnlijk met de vermindering van haar balans gaat starten, zou de Europese Centrale Bank ook tot een latere vergadering kunnen wachten alvorens haar terugschroevingsplannen voor volgend jaar uit de doeken te doen. Met de wereldwijde groei op de goede weg en boven de trend is er echter weinig reden om een afwijking van die plannen te verwachten.

De wereldwijde inflatie is nog steeds teleurstellend en veroorzaakt steeds meer onzekerheid over toekomstige renteverhogingen, zeker omdat centrale banken ze sinds kort veel meer koppelen aan de inflatieontwikkelingen. De wereldwijde inflatieteleurstellingen dit jaar blijven geconcentreerd in de VS. Deze week bereikten de Europese inflatieverwachtingen een nieuw hoogste peil in de tweede helft van dit jaar hoewel ze nog steeds aanzienlijk onder het oliegerelateerde hoogste peil van eerder dit jaar lagen. De Amerikaanse inflatieverwachtingen zijn duidelijk gematigder. Dit toont aan dat inflatieontwikkelingen en -verwachtingen momenteel de rentes en valuta's sturen en niet omgekeerd.

Het economische en politieke momentum heeft een positieve impact op marktgebaseerde inflatieverwachtingen. De politieke ontwikkelingen zijn echter teleurstellend. In Frankrijk verliest president Emmanuel Macron snel steun, nog vóór de start van zijn hervormingen, en in Italië stijgen en domineren rechtse partijen in de verkiezingspeilingen. Dit zou de terugschroevingsplannen van de ECB kunnen verstoren. Voorlopig is dit risico waarschijnlijker dan teleurstellende inflatiecijfers.

Update macro-economie

Uit de op donderdag gepubliceerde inflatiecijfers voor de eurozone blijkt dat de algemene inflatie in augustus naar 1,5% op jaarbasis is gestegen van 1,3% in juli. Dit was iets hoger dan de algemeen verwachte 1,4%, maar strookt met de signalen van Duitse en Spaanse cijfers die sterk waren. De stijging van de algemene inflatie was volledig toe te schrijven aan een sprong in de jaarlijkse energieprijsinflatie. De kerninflatie was in augustus stabiel op 1,2% op jaarbasis, hoewel ze op deze niveaus hoger is dan het gemiddelde dit jaar tot juni (0,9%).

Is de economie in de eurozone dus op weg naar reflatie? Volgens ons wel, hoewel het wel even zal duren voor de onderliggende inflatiedruk toeneemt. Met de economie die boven de trend groeit, neemt de onderbenutting immers af (met dalende werkloosheid) en dit zou uiteindelijk enige inflatie moeten genereren. De werkloosheid is echter nog steeds hoog, dus het zal wellicht even duren voor ze zakt naar niveaus waar de arbeidsmarkt krap genoeg is om looninflatie te genereren. Arbeidsmarkthervormingen kunnen immers leiden tot een dalende werkloosheid waar dit het geval kan zijn. Daarnaast zal de sterke euro de importprijsinflatie beteugelen. Op korte termijn verwachten we dat de kerninflatie eerder ongewijzigd blijft en verwachten we geen duidelijke opwaartse trend tot in de loop van volgend jaar, en dan nog eerder in de tweede helft dan in de eerste.

Update valutamarkten

Fed-voorzitter Yellen en ECB-voorzitter Draghi gaven niet veel nieuwe informatie op de jaarlijkse vergadering van centrale bankiers in Jackson Hole. De valutamarkten trokken echter de overhaaste conclusie dat beide centrale banken geen probleem hebben met de recente ontwikkelingen in de financiële markten. Hierdoor steeg EUR/USD. Die kreeg nog een duw door de golf van risicoafkeer op maandag als gevolg van de toenemende spanningen op het Koreaanse schiereiland.

De risicoafkeer weegt op de Amerikaanse dollar aangezien hij momenteel wordt gedreven door cyclische factoren. Als de financiële markten echter volledig in paniek zouden slaan, zou er opnieuw vraag zijn naar de Amerikaanse dollar omdat dat de meest liquide valuta is. Sinds maandagavond is het beleggerssentiment verbeterd en heeft de Amerikaanse dollar zich enigszins hersteld. Als de Amerikaanse cijfers positief blijven verrassen, zal de Amerikaanse dollar wellicht verder herstellen. Als Draghi volgende donderdag op de ECB-vergadering de verwachtingen niet invult, kan een golf van winstnemingen de EUR/USD onder 1,17 naar 1,15 duwen.

Asset allocation

De beleggingsstrategie van ABN AMRO bestaat nog steeds uit een overweging in aandelen, een onderweging in obligaties en een grote cashpositie in de defensieve profielen. Binnen alternatieve beleggingen zijn vastgoed, hedgefondsen en grondstoffen neutraal.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.