5 min

Global Weekly: Het plaatje klopt

2018 lijkt het jaar te zijn waarin bedrijven nieuwe projecten gaan ondernemen en investeren: een duidelijke steun voor de verdere economische groei en een positieve beleggingsomgeving.

2018 lijkt het jaar te zijn waarin bedrijven nieuwe projecten gaan ondernemen en investeren: een duidelijke steun voor de verdere economische groei en een positieve beleggingsomgeving.

De positieve omstandigheden die de markten heel 2017 hebben ondersteund, zijn er – nu het jaar ten einde loopt – nog steeds. We waren ongerust of die omstandigheden er in 2018 ook nog zouden zijn. Eén vereiste was dat de investeringsuitgaven moesten aantrekken en deze week was dat eindelijk ook zo.

Diverse indicatoren voor bedrijfsinvesteringen wezen erop dat de kapitaaluitgaven (capex) zouden toenemen en dit blijkt nu het geval te zijn. Herzieningen aan nationale rekeningen in Europa en Japan tonen sterkere investeringscijfers. Andere cijfers in de VS zijn ook opwaarts bijgesteld. Dit wijst op een duidelijke verbetering van de kapitaaluitgaven, d.w.z. het geld dat bedrijven gebruiken om eigendommen, industriële gebouwen en uitrusting te verwerven of te upgraden.

Dit ondersteunt nog maar eens onze visie dat 2018 een positief jaar voor beleggers zal zijn, met een sterke economische groei, lage rente, niet-bedreigende inflatie en een winstgroei van net geen 10%.

Positieve markt voor aandelen

De stemming deze week was duidelijk en positief. Er waren geen nieuwe ontwikkelingen omtrent Noord-Korea, en de Amerikaanse Federal Reserve was consequent met een renteverhoging van 25 basispunten terwijl haar houding accommoderend bleef. De macro-economische cijfers blijven positief en Europese productie-indicatoren bereikten een nieuw hoogste peil.

De Amerikaanse markten hervatten hun stijging nu het Congres een duidelijk uitgestippeld pad heeft om tot een beter dan verwachte belastinghervorming te komen. De wetsontwerpen van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zullen deze week wellicht worden herleid tot een eenduidige wet die president Donald Trump tegen volgende woensdag kan ondertekenen. Europese markten bewogen zijwaarts, net als de Japanse markten, maar wel met meer volatiliteit dan eerder dit jaar. Aziatische markten behalve Japan veerden op na een enigszins matige prestatie van IT, met een iets ruimer herstel.

In het algemeen bewoog de IT-sector in overeenstemming met Europese en Amerikaanse markten, na een eerdere daling omdat beleggers winst namen. Telecommunicatie, duurzame consumptiegoederen en financiële sectoren evenals enkele industrieën voerden de Amerikaanse markt aan. Deze splitsing weerspiegelt sterk de consensus over de begunstigden van de belastinghervorming. Misschien verrassender is dat Amerikaanse bedrijven met een kleinere marktkapitalisatie iets aan kracht hebben ingeboet ten gunste van de Dow Jones Industrials-index, wat misschien ook weergeeft wie volgens de markt het meest baat zal hebben bij de Amerikaanse belastinghervorming.

China, dat nog steeds de beste presteerder van dit jaar is, toonde zich toch bezorgd over de mogelijke uitstroom van kapitaal naar de VS en heeft na de Fed-renteverhoging de interbancaire rente verhoogd. Daarnaast lijken Chinese beleidsmakers strengere kapitaalcontroles en valuta-interventies te overwegen in het eerste kwartaal van 2018. Dit houden we zeker in het oog omdat het een impact kan hebben op aandelenmarkten.

Update obligatiemarkten

Hoewel de VS momenteel profiteren van een sterkere economische groei en in de laatste twee decennia voldoende inflatierisico hebben gekend, kon het 12-maandelijkse voortschrijdende gemiddelde voor het rendement op 10-jarig Amerikaans staatspapier toch niet met meer dan 100 basispunten stijgen.

Er heerst enthousiasme bij het Amerikaanse ministerie van Financiën, waar een tijdelijke stijging van het schuldenplafond werd bereikt. Dat verstrijkt binnen twee weken, dus moet vóór Kerstmis een nieuw akkoord worden bereikt, zo niet dreigt een 'shutdown'. Gezien de verwachte aankondiging van de goedkeuring van de nieuwe Amerikaanse belastinghervormingswet, met alle implicaties van dien voor een aanzienlijke stijging van het begrotingstekort, komen er beslist meer discussies over het schuldenplafond aan. Dit kan onder meer betekenen dat de 10-jarige rente in het algemeen zou moeten consolideren tussen de 2,2% en 2,5%, gezien het laagste peil van bijna 2% aan het einde van het derde kwartaal, en de geleidelijk dalende handelsvolumes nu het jaareinde nadert. Amerikaanse staatsobligaties hebben amper bewogen na de beslissing van de Fed om de beleidsrente met 25 basispunten op te trekken, ook niet na haar positievere groeivooruitzichten.

Perifere spreads in de eurozone, vooral in Italië, worden weer breder. Dit komt grotendeels door de Italiaanse politiek. De Italiaanse president moet in december het parlement ontbinden om de verkiezingen officieel op 4 maart 2018 te kunnen laten doorgaan. Hierdoor zijn markten gevoeliger voor verkiezingsnieuws en peilingen.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.