5 min

Global Weekly: Focus op groei

Momenteel focussen de centrale banken meer op groei dan op inflatie. De markten passen zich aan deze nieuwe visie aan, maar verliezen ook de lage inflatie niet uit het oog.

Momenteel focussen de centrale banken meer op groei dan op inflatie. De markten passen zich aan deze nieuwe visie aan, maar verliezen ook de lage inflatie niet uit het oog.

Update macro-economie

Volgens de meest recente publicatie van cijfers over de industrie blijft het momentum in de wereldeconomie sterk. De Amerikaanse ISM Manifacturing Index, die wordt gezien als barometer, steeg van 54,9 in mei naar 57,8 in juni. Dat is hoger dan de piek van februari (57,7) en betekent daarom een ommekeer in de recente indexdaling. Intussen steeg de PMI van de industrie in juni in de eurozone (57,4 tegenover 57 in mei), China (beide metingen) en Japan. We verwachten dat de wereldwijde groei sterk zal blijven. De financiële voorwaarden zijn nog altijd zeer accomoderend en dat zal wellicht ook zo blijven, aangezien de centrale banken hun soepele beleid geleidelijk zullen kunnen stopzetten door de zwakke inflatiedruk. Bovendien blijven de wereldwijde investeringen en voorraadcycli ondersteunend.

Het volume van de retailverkoop in de eurozone groeide met 0,4% m-o-m in juni, na een stijging van 0,1% in mei. De cijfers doen vermoeden dat de retailverkoop en de totale groei van de privéconsumptie, na een vertraging in het eerste kwartaal, toegenomen zijn in het tweede kwartaal. De 3m-o-3m-groei in de detailverkoop steeg inderdaad van 0,3% in maart tot 0,9% in mei. Globaal genomen ziet het ernaar uit dat de economie van de eurozone zich opmaakt voor een groei die boven de tendens blijft, aangezien de export en de investeringsuitgaven het goed doen en de consumenten de weg naar de winkel terugvinden.

De financiële voorwaarden in de eurozone zijn sinds eind juni verstrakt door de stijging van de wisselkoers van de euro en de rente op de staatsobligaties. De functionarissen wezen er in hun verslag van de ECB-vergadering van juni al op dat we een verstrakking van de financiële voorwaarden mogen verwachten, maar dat de inschikkelijke financiële voorwaarden noodzakelijk waren als ondersteuning van haar visie dat er een geleidelijke inflatiestijging zou aankomen. Het is dan de vraag of we volgens de ECB nu al te maken hebben met een ongerechtvaardigde verstrakking van de financiële voorwaarden, gezien de recente bewegingen op de markt. We denken evenwel niet dat de verstrakking van de financiële voorwaarden voor de ECB volstaat om af te wijken van de geleidelijke stopzetting van het soepele monetaire beleid. Toch kan de ECB op de vergadering van juli al een schot voor de boeg geven door te signaleren dat het de financiële voorwaarden 'van nabij' opvolgt.

Update obligatiemarkten

Deze week stegen de rentevoeten. De provocatie door Noord-Korea en de zwakke industriële cijfers in de VS hielden de gezonde, gunstige indicatoren voor een wereldwijde groei en de algemene normaliseringssignalen van de centrale bankiers niet tegen. De Duitse 10-jaarsrente doorbreekt 0,5%, een niveau dat we sinds januari 2016 niet meer gezien hebben. De inflatie, of liever het gebrek eraan, wordt minder richtinggevend bij rentebeslissingen. Vorige week liet de ECB zelfs horen dat de vrees voor deflatie van de baan is. In plaats daarvan zijn positieve jobcijfers en financiële stabiliteit prominenter geworden in de besluitvorming van de centrale bankiers.

In de Europese periferie was de houding van de investeerders tegenover Portugal en Griekenland opnieuw optimistisch. Portugal lijkt het ergste gehad te hebben, wat weerspiegeld werd in het hoogste consumentenvertrouwen van de recente geschiedenis.
De Europese hoogrentende obligaties met laag risico – met dubbele BB-kredietrating bijvoorbeeld – werden meegenomen in de verkoop van staatsobligaties. In tegenstelling tot hun tegenhangers in de VS konden de Europese BB-ondernemingen de investeerders lagere coupons bieden, omdat de kredieten onrechtstreeks profiteerden van het aankoopprogramma van bedrijfsobligaties van de ECB. Nu blijken de lage coupons echter een handicap te zijn in een omgeving van toenemende basisrentes.

Update aandelenmarkten

De aandelenmarkten herstelden van de druk van eind vorige week, na de onzekerheid rond het accommoderende beleid van de centrale banken. Er blijft een algemene zijwaartse trend bestaan, aangezien investeerders zich oriënteren op de recente goede economische groei maar zwakke inflatiecijfers. Dat was vooral te zien in de regionale prestatie in de VS en Europa, die rond het benchmarkniveau lag. Intussen blijven de Aziatische opkomende markten sterk presteren en profiteren ze van hun aantrekkelijke winstgroeiperspectief.

Op sectorniveau bleef de financiële sector in de VS goed presteren door te slagen voor de Fed-stresstests van vorige week, met de verwachte hogere uitbetaling van dividenden als resultaat. Samen met het vooruitzicht op stijgende rentevoeten tilde dit de Europese financiële sector omhoog. Intussen volgden de energieaandelen de olieprijs, die opnieuw onder druk stond nadat Rusland liet horen dat het de olieproductie niet langer zou helpen beperken.

Investeerders kijken voor de bevestiging van een winstgroei van 10% en meer dit jaar uit naar het resultatenseizoen voor het tweede kwartaal, dat volgende week in de VS van start gaat. In combinatie met de goede macro-economische tendensen en de relatief lage rentevoeten staan wij daarom positief tegenover aandelen.

Update valutamarkten

Deze week herstelde de US dollar zich, aangezien de focus zich opnieuw verlegde naar de VS, waar het uitkijken is naar de publicatie van heel wat belangrijke cijfers. De markt blijft zoeken naar redenen om de euro te doen stijgen en de US dollar te doen dalen. Als de VS-cijfers niet aan de verwachtingen voldoen, zou de US dollar weer onder druk kunnen komen. Wij denken dat er een risico is dat de EUR/USD stijgt en dat de verhouding op korte termijn naar 1,15-1,17 kan evolueren.

Activa-allocatie

De beleggingsstrategie van ABN AMRO bestaat nog steeds uit een overweging in aandelen, een onderweging in obligaties en een grote cashpositie. Binnen alternatieve beleggingen is vastgoed overwogen, zijn de hedgefondsen neutraal en hebben we geen grondstoffen.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.