Beleggen 16 juni 2017

Global Weekly: Een stap terug naar normaal

Als bevestiging dat de economie gestaag groeit, heeft de Federal Reserve deze week de rente verhoogd. Het is ook een duidelijk signaal dat de Amerikaanse centrale bank de rente wil normaliseren.

De Amerikaanse Federal Reserve heeft deze week de federal funds rate met een kwart procentpunt opgetrokken tot 1,0-1,25%. Deze beweging werd algemeen verwacht. De Fed geeft ook duidelijk aan dat we in 2017 nog een verhoging kunnen verwachten.

Terwijl het wereldwijde herstel zich overal voortzet, zijn er enkele geleidelijke veranderingen aan de gang. Zo verzwakte de Amerikaanse economische groei in het eerste kwartaal maar is die de laatste tijd weer versterkt. De Amerikaanse vertrouwenscijfers daarentegen schetsen een gemengd beeld en recente Amerikaanse indicatoren zijn minder goed dan verwacht. We beschouwen dit alles als een normaal onderdeel van kortetermijnschommelingen in de bedrijfscyclus. Niettemin moet dit worden opgevolgd. In de eurozone blijft de economie groeien, zonder de teleurstellende signalen die we in de VS zien.

De inflatie blijft onder het streefniveau van de centrale banken, zowel in de VS als in Europa. Een verklaring is dat we in een fase zijn beland waar inflatie structureel lager is dan in het verleden door de impact van digitalisering op prijzen in de dienstensector. Tot dusver belet de lage inflatie de Fed niet om de rente te verhogen of de ECB om traag maar zeker zeer kleine stapjes te zetten naar een afbouw van haar accomoderende monetaire beleid. Het eerste teken van de ECB was een lichte wijziging in haar forward guidance van vorige week. Volgens ons zal de ECB in januari effectief starten met de afbouw van haar activa-aankopen.

Update aandelenmarkten

De aandelenmarkten kwamen in de buurt van eerdere hoge niveaus maar na de beslissing van de Federal Reserve deze week om de rente te verhogen daalden ze licht. Beleggers stelden zich voorzichtiger op en kozen voor veiligere delen van de markten.

Op sectorvlak ervoer informatietechnologie een zekere tegenwind omdat beleggers zenuwachtig worden over de hoge waarderingen. Beleggers wendden zich tot meer defensieve en rentegevoelige delen van markten zoals nutsbedrijven en basisconsumptiegoederen. De energiesector bleef zwak door de toenemende bezorgdheid over het overaanbod. Hierdoor daalden eens te meer de olieprijzen. We blijven de energiesector vermijden. Vanuit een regionaal oogpunt stegen deze week de Amerikaanse aandelenmarkten terwijl de Europese en Aziatische markten achteruitgingen.

De onrust op korte termijn buiten beschouwing gelaten, geloven we dat positieve macro-economische trends en bemoedigende winstontwikkelingen de aandelenmarkten zullen blijven ondersteunen. In de aanloop naar het resultatenseizoen voor het tweede kwartaal, dat volgende maand van start gaat, is er betrekkelijk weinig bedrijfsnieuws. In het algemeen verwachten beleggers gunstige winstcijfers die de positieve onderliggende groeitrends zouden moeten bevestigen.

Update obligatiemarkten

De vastrentende markt lijkt afwachtend, met obligatierendementen die verwikkeld zijn in een strijd tussen betere fundamentele factoren (maar zwakke inflatie) en de politieke risico's rond Donald Trump en de Europese verkiezingen. De rentecurve is deze week verder afgevlakt. De Amerikaanse 10-jaarsrente kelderde door de teleurstellende inflatiecijfers en aanhoudende politieke bezorgdheid over de regering Trump.

De eerste informatie over hoe de Fed haar enorme balans, die ze deze week bekendmaakte, wil verminderen was onvoldoende om de langeretermijnrentes te doen stijgen. Wij zien de renteverhoging van de Fed en haar communicatie over balansbeperking als een stap naar de normalisering van monetaire stimuli. Toekomstige acties zullen misschien minder worden gedicteerd door de geobserveerde inflatie maar overeenstemmen met de versterking van de Amerikaanse economie, zoals de Fed ook heeft voorspeld.

De Italiaanse staatsobligaties stegen omdat de kans op vervroegde Italiaanse verkiezingen afnam en er geen wijziging in het verkiezingssysteem werd voorgesteld. De hemel boven Italië klaart voorlopig nog wel niet op aangezien de anti-establishment partij nog steeds zeer populair is. De situatie kan nog verslechteren en daarom vermijden we nog altijd Italiaanse overheidsschuld.

Update valutamarkten

De Amerikaanse dollar is deze week gedaald door de lager dan verwachte inflatie- en retailverkoopcijfers. Daarnaast werden valutamarkten op het verkeerde been gezet toen de Federal Reserve minder accomoderend dan verwacht klonk met haar plannen om de rente geleidelijk te blijven verhogen. De dag na de beslissing van de Fed maakte de Amerikaanse dollar zijn verlies goed. In de toekomst kan de Amerikaanse dollar versterken als de Amerikaanse cijfers positiever dan verwacht blijken, maar als dat niet het geval is en de economische cijfers teleurstellen, zal hij waarschijnlijk opnieuw onder druk komen te staan.

Activa-allocatie

De beleggingsstrategie van ABN AMRO bestaat nog steeds uit een sterke overweging in aandelen, een sterke onderweging in obligaties en een grote cashpositie. Binnen de alternatieve activaklassen is vastgoed overwogen en zijn hedgefondsen neutraal. We hebben geen grondstoffenposities.

 Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.


Auteur

Investment Communications