Beleggen 12 juni 2017

Global Weekly: Een bewogen week

Door politieke gebeurtenissen, zoals de Britse verkiezingen, ging het er op de aandelenmarkten voorzichtig aan toe. Obligatiemarkten vestigden hun aandacht op de ECB en lage inflatie. 

Update macro-economie

De vervroegde Britse verkiezingen, die Theresa May zeven weken geleden aankondigde, draaiden heel anders uit dan ze had gepland. Te midden van de Britse politieke onzekerheid blijven de markten kalm. 

In een race die spannender was dan verwacht zagen de conservatieven hun aantal zetels in het Lagerhuis dalen. Niet alleen werd May het 'mandaat' ontzegd dat ze wilde om sterker in de brexitonderhandelingen te staan, maar haar Conservatieve Partij verloor ook de absolute meerderheid. 

De kalmte op de markten voorafgaand aan de verkiezingen houdt aan. Na de bekendmaking van de verkiezingsresultaten daalde het Britse pond niet veel omdat het politieke risico al was ingecalculeerd. De markten in Azië openden hoger en de Europese aandelenmarkten zijn ongewijzigd of stijgen. De obligatiemarkten zijn ook stabiel. Hoewel het verkiezingsresultaat onverwacht was, zal het op middellange termijn wellicht weinig impact hebben op de markten. (Lees voor meer informatie de marktcommentaar 'Markten kalm nadat Britse kiezers zich afkeren van conservatieven').

Donderdag heeft de ECB haar forward guidance (aanwijzingen over toekomstige beleid) gewijzigd. Daarin is nu geen ruimte meer voor een verdere renteverlaging. Dit is een eerste stap in de afbouw van haar onconventionele soepele beleid. De bank behield echter een aantal belangrijke elementen om aan te geven dat dit proces zeer traag zal zijn.

We verwachten dat de ECB in de vergadering van september 2017 de terugschroeving van de activa-aankopen gaat aankondigen, samen met nog enkele wijzigingen aan haar forward guidance. Vanaf januari 2018 verwachten we dat de activa-aankopen teruggeschroefd zullen worden met 10 miljard euro per maand. 

Update aandelenmarkten

In afwachting van de uitkomst van enkele politieke gebeurtenissen zoals de Britse verkiezingen, de getuigenis van de voormalige FBI-baas James Comey en een ECB-beleidsbeslissing was er de hele week maar weinig animo op de aandelenmarkten. Beleggers stelden zich voorzichtiger op en kozen voor veiligere delen van de markten. 

Vanuit een regionaal oogpunt bleef het patroon ongewijzigd met opkomende markten die sterk blijven presteren, een ondermaatse prestatie van de VS, en Europa ertussen. De politieke onrust in de VS rond de acties van Trump om bijvoorbeeld uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen, zorgt er duidelijk voor dat beleggers tot op zekere hoogte wegblijven van de Amerikaanse markten.

Op sectorvlak blijft informatietechnologie goed presteren met zowel Amazon en Alphabet (Google) die de magische drempel van 1.000 USD per aandeel hebben overschreden. Tegelijkertijd zetten ook defensievere delen van de markten, zoals nutsbedrijven en basisconsumptiegoederen, een sterke prestatie neer door het recente 'risk-off'-gedrag van beleggers. 

De energiesector was zwak door het teleurstellende productiebeperkingsakkoord van de OPEC en het toenemende overaanbod waardoor de olieprijs alweer daalde. Onze onderwogen positie in de energiesector is voor ons dan ook nog steeds gunstig.  

De politieke onrust op korte termijn buiten beschouwing gelaten, geloven we nog steeds dat het fundamentele vooruitzicht voor aandelenmarkten een steun blijft betekenen, met positieve macro-economische trends en bemoedigende winstontwikkelingen. Momenteel is er in de aanloop naar de cijfers van het tweede kwartaal weinig bedrijfsnieuws. In het algemeen verwachten beleggers voor het tweede kwartaal gunstige winstcijfers die de positieve onderliggende groeitrends zouden moeten bevestigen. 

Update obligatiemarkten

De wereldwijde economische groei blijft op koers, zij het iets overtuigender in Europa dan in de VS. De wereldwijde inflatie is sinds kort echter lager dan verwacht. Niettegenstaande de statistische grillen en lagere olieprijzen wil het tempo van de kerninflatie maar niet omhoog, ondanks een wereldwijde arbeidsmarkt die hoge niveaus bereikt die in het verleden als volledige werkgelegenheid werden beschouwd. 

De VS zijn in de economische cyclus het verst gevorderd en testen nu hoe ver de werkloosheid kan dalen alvorens de loondruk echt ernstig wordt. Het laatste jobrapport gaf hierover geen uitsluitsel, met een werkloosheid die verder daalt en lonen die zijwaarts bewegen: een gemengd signaal. We verwachten niet dat dit de Fed zal beletten om de rente in juni te verhogen. 

Marktgebaseerde inflatieverwachtingen zijn sinds half februari aanzienlijk afgenomen en verklaren waarom reële rentes nog steeds rond de hoogste niveaus van dit jaar kunnen handelen. Nominale rentes handelen nu in het midden van de range van dit jaar. Europese inflatiegekoppelde obligaties zijn nu geprijsd voor een nog lagere kerninflatie in de komende vijf jaar. 

Na de ECB-vergadering van donderdag woog ECB-voorzitter Mario Draghi hogere groei- en lagere inflatiecijfers en -prognoses tegen elkaar af om een voorzichtige boodschap uit te dragen van een zeer geleidelijke vermindering van de monetaire stimuli over een periode van vijf jaar. De markten waren voorbereid op deze boodschap en panikeerden dan ook niet. 

De perifere spreads verstrakten door de politieke ontwikkelingen in Italië, waaraan de markt in de komende paar maanden wellicht meer aandacht zal besteden. Ruimere spreads in de laatste paar weken – als reactie op het risico van vervroegde verkiezingen – geven ons een nuttig voorproefje van wat we in de aanloop naar de Italiaanse verkiezingen, die ten laatste in maart 2018 plaatsvinden, kunnen verwachten.

Update grondstoffen

Spanningen rond Qatar en verschillende Golfstaten hadden niet veel impact op de olieprijzen. Het geschil werd veroorzaakt door Saudi-Arabië dat Qatar ervan beschuldigde het extremisme in de regio te steunen. Andere landen zoals Egypte, Bahrein, Jemen en de VAE schaarden zich achter de sancties tegen Qatar. Qatar zal naar alle verwachtingen deel blijven uitmaken van het productiebeperkingsakkoord van de OPEC (en zo niet zullen andere producenten het aandeel van Qatar overnemen). De Amerikaanse voorraden blijven op peil. Uit de wekelijkse cijfers blijken echter grote schommelingen die leiden tot een grotere volatiliteit in de olieprijzen. De trend op langere termijn toont nog geen duidelijke verschuiving naar aanzienlijk lagere niveaus.

Activa-allocatie

De beleggingsstrategie van ABN AMRO bestaat nog steeds uit een sterke overweging in aandelen, een sterke onderweging in obligaties en een grote cashpositie. Binnen de alternatieve activaklassen is vastgoed overwogen en zijn hedgefondsen neutraal. We hebben geen grondstoffenposities. 

 Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.


Auteur

Investment Communications