5 min

Global Weekly: ECB tracht sterke euro te drukken

De Europese Centrale Bank heeft één beleidsdoel: een inflatiedoelstelling van onder maar wel dicht bij 2%. Een stijging van de euro, veroorzaakt door de markt die begint te verwachten dat de Europese Centrale Bank de rente vroeger dan verwacht gaat verhogen, is een bedreiging geworden voor de inflatievooruitzichten.

De inflatiedoelstelling van de ECB wordt bedreigd door de sterkere euro.

De Europese Centrale Bank heeft één beleidsdoel: een inflatiedoelstelling van onder maar wel dicht bij 2%. Een stijging van de euro, veroorzaakt door de markt die begint te verwachten dat de Europese Centrale Bank de rente vroeger dan verwacht gaat verhogen, is een bedreiging geworden voor de inflatievooruitzichten.

De ECB lijkt daarom nu een gecoördineerde communicatiecampagne tegen de sterke euro te voeren. ECB-vicevoorzitter Vitor Constâncio gaf bijvoorbeeld een interview aan La Repubblica dat duidelijk als een verbale interventie tegen de sterkte van de euro was bedoeld. Hij zei dat "zoals algemeen bekend is, we niet over de wisselkoers praten. Maar ik ben bezorgd over plotse bewegingen die geen uiting zijn van veranderingen in fundamentele factoren."

Eerder had de gouverneur van de Banque de France al gewaarschuwd voor de neerwaartse impact die de sterke euro op inflatie kan hebben. Er waren nog andere commentaren, maar tot dusver hebben ze geen grote invloed gehad op de marktverwachtingen over ECB-renteverhogingen of, bijgevolg, de euro, die relatief hoog blijft.

Nu is ECB-voorzitter Mario Draghi aan zet. Hij kan de verwachtingen van de markt over renteverhogingen fors temperen op de persconferentie na de ECB-vergadering van volgende week.

Markten houden momenteel rekening met verhogingen van bijna acht basispunten tegen eind 2018 en vijftien basispunten tegen eind 2019. We blijven ervan uitgaan dat ze hun verwachtingen over renteverhogingen zullen terugschroeven, waardoor het rendement op de Duitse vijfjarige staatsobligaties en de euro zal dalen.

Aandelenmarkten blijven stijgen

In de aandelenmarkten werden deze week weer nieuwe hoogste niveaus opgetekend. Dat was onder meer het geval voor de S&P 500-index alsook de Hang Seng en andere indexen van opkomende markten, zoals de Braziliaanse Bovespa, de Indiase Sensex en de Zuid-Afrikaanse FTSE JSE Africa All Share-index. Europese aandelen stegen ook.

De eerste effecten van de Amerikaanse belastinghervorming, die in december werd omgezet in een wet, zijn merkbaar. Citigroup lijdt op korte termijn onder de verandering omdat de belastingcompensatie voor verliezen uit het verleden is verminderd. Hierdoor rapporteert Citigroup een verlies van 22 miljard USD, iets meer dan haar CEO vorige maand had aangekondigd. Maar er zijn ook winnaars. UnitedHealth Group, de grootste Amerikaanse zorgverzekeraar, zal van de belastinghervorming profiteren en heeft daarom zijn winstprognose opgetrokken. De verzekeraar zegt een groot deel hiervan in technologische verbeteringen te zullen investeren.

Toenemende interesse in duurzaam beleggen

Bij beleggers wint duurzaamheid aan belang. Recentelijk hebben enkele pensioenfondsen stappen ondernomen om hun portefeuilles duurzamer te maken. Zo heeft het Noorse staatsfonds, goed voor 1,1 biljoen USD, zijn belang in kernwapenproducenten verkocht. Vanwege het risico op ernstige milieuschade en mensenrechtenschendingen heeft het fonds ook enkele Aziatische rederijen uitgesloten. Deze aankondiging kwam net na die van ABP, een groot Nederlands pensioenfonds, dat binnen een jaar zijn belang in tabaksbedrijven en producenten van kernwapenonderdelen voor in totaal ongeveer 3,3 miljard euro gaat verkopen. (ABN AMRO belegt al enkele jaren niet meer in kernwapens). Daarnaast zei Larry Fink, CEO van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld met 5 biljoen USD onder beheer, dat grote ondernemingen meer moeten doen dan louter winst maken. Ze zouden ook een bijdrage aan de maatschappij moeten leveren. Zo niet zouden ze hun vergunning, de zogenaamde 'license to operate', verliezen. Hij heeft hierover een waarschuwingsbrief gestuurd naar de CEO's van grote ondernemingen.

Update obligatiemarkten

Het rendement op tienjarig Amerikaans staatspapier kent in januari tot dusver een gestage stijging, met enige vertraging gevolgd door Europese rendementen. Beide hebben de hoogste niveaus bereikt die we in 2017 al hadden gezien, namelijk 2,6% voor Amerikaans staatspapier en 0,6% voor Duitse staatsobligaties. De vraag is nu of ze uit hun trading range gaan breken naar hogere niveaus of weer gaan dalen, zoals we al enkele malen hebben gezien. Veel zal afhangen van de komende cijfers. We verwachten een bevestiging van de sterke groeicijfers met daartegenover gunstige inflatie- en loongegevens in alle regio's. We verwachten ook dat de centrale banken voorzichtig blijven.

Spreads reageren over de hele lijn op de sterke groei en zijn sinds het begin van het jaar aanzienlijk verstrakt, na een zijwaartse beweging in november en december. Zelfs de Italiaanse overheidsspreads zijn verstrakt, ondanks de aanstaande Italiaanse verkiezingen van 4 maart.

In de eerste weken van dit jaar heeft de ECB in hetzelfde tempo als vorig jaar bedrijfsobligaties gekocht. Zoals verwacht werd de vermindering van de obligatieaankopen beperkt tot staatsobligaties waar de schaarsteproblemen het urgentst zijn.

We verwachten niet dat de Europese Centrale Bank haar beleid zal veranderen in haar vergadering van volgende week. De discussies verschuiven geleidelijk van kwantitatieve versoepeling en terugschroeving naar het tijdstip van de eerste renteverhoging, waarschijnlijk ergens volgend jaar.

Betere vastgoedvooruitzichten

Het ABN AMRO Investment Committee geeft nog steeds de voorkeur aan aandelen boven obligaties. Binnen alternatieve beleggingen hebben we ons neutraal gepositioneerd tegenover grondstoffen en hedgefondsen terwijl de vooruitzichten voor vastgoed zijn verbeterd. ABN AMRO verwacht dat vastgoed een positief absoluut rendement gaat genereren, op basis van lage maar positieve kasstromen en redelijke waarderingen. Relatief gezien lijken rendementen op vastgoed heel wat aantrekkelijker dan de povere rendementen op cash. Bovendien biedt vastgoed een stabiel dividend van circa 4%.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.