5 min

Global Weekly: Aan kracht winnen

Het wereldwijde economische herstel zet door terwijl de inflatie en rentetarieven laag blijven. Deze gunstige omstandigheden vertaalden zich deze week in goede prestaties voor cyclische sectoren.

Het wereldwijde economische herstel zet door terwijl de inflatie en rentetarieven laag blijven. Deze gunstige omstandigheden vertaalden zich deze week in goede prestaties voor cyclische sectoren.

Update macro-economie

De samengestelde PMI voor de eurozone ging in november de hoogte in en maakte zo de daling van afgelopen maand meer dan goed. De index steeg in november met anderhalf punt tot 57,5 – zijn hoogste niveau sinds april 2011. De samengestelde PMI is een gewogen gemiddelde van de indexen die de activiteit in de industrie en in de dienstensector volgen. Het PMI-rapport toont opnieuw aan dat de economie in de eurozone sterk blijft en vergroot ons vertrouwen in onze groeiprognose voor volgend jaar die hoger is dan de consensus. We verwachten namelijk dat de kwartaalgroei om en bij de huidige niveaus zal blijven omdat de gunstige financiële voorwaarden en sterke groei van de wereldeconomie steun zullen blijven bieden.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het verslag van de vergadering van haar raad van bestuur van 25-26 oktober gepubliceerd. Daar is beslist om het activa-aankoopprogramma te verlengen, zij het in een trager maandelijks aankooptempo, en nog geen einddatum te bepalen. Obligatiespreads van niet-financiële ondernemingen in euro waren donderdag iets krapper en volgens ons blijven de vooruitzichten positief. Dit weerspiegelt de combinatie van sterke fundamentele factoren en aanhoudend forse aankopen door de ECB. De niet-financiële bedrijfsobligaties zouden ook moeten profiteren van gezonde kredietcijfers. De totale nettoschuld/EBITDA voor de niet-financiële ondernemingen in Eurostoxx bedraagt 1,9 op dit moment, wat betrekkelijk laag is (in de VS bijvoorbeeld is ze 2,3).

De ECB lijkt vastbesloten om haar aankopen van bedrijfsobligaties onder het programma voor de aankoop van effecten van de bedrijfssector (corporate sector purchase programme of CSPP) in snel tempo voort te zetten, maar ook te focussen op een vertraging van de aankoop van obligaties uit de overheidssector onder het programma voor de aankoop van effecten van de overheidssector. Het CSPP heeft ook bancaire leencapaciteit vrijgemaakt voor leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen. Onderzoeken inzake bancaire kredietverlening bevestigen dat de kredietvoorwaarden voor ondernemingen van elke grootte (wat in het geval van Europa voornamelijk slaat op middelgrote en kleine ondernemingen) soepeler zijn geworden en in het volgende kwartaal wellicht opnieuw soepeler zullen worden.

Update aandelenmarkten

Nu het resultatenseizoen voor het derde kwartaal ten einde loopt, is er opnieuw aandacht voor macro-economische ontwikkelingen en geopolitiek. De aandelen zijn deze week gestegen omdat diverse macro-economische indicatoren, zoals het consumentenvertrouwen, zowel in de eurozone als de VS zijn verbeterd. Ook de meer voorlopende indicatoren, zoals inkoopmanagersindexen, bevestigden dat het economische herstel nog steeds aan kracht wint. Gunstige vooruitzichten voor economische groei in combinatie met aanhoudend lage rentes en lage inflatie blijven een goede zaak voor aandelenbeleggingen.

Op sectorniveau bevestigde het beleggersgedrag dit scenario. Cyclischere sectoren zoals energie, industrie en materialen waren enkele van de best presterende sectoren. Defensieve sectoren zoals nutsdiensten en vastgoed presteerden het zwakst.

Er waren enkele uitschieters. Schoenenketen Footlocker verraste de markten met een beter dan verwachte winst. Het bedrijf steeg afgelopen week met 25%. Deze positieve resultaten waren ook gunstig voor bedrijven zoals Nike en Under Armour, beide leveranciers van Footlocker. John Deere zette ook een sterke prestatie neer. Deze Amerikaanse producent van tractoren wees op een ommekeer in de landbouwsector aangezien de vraag naar tractoren na een lange periode van teruggang weer aantrekt. In Europa presteerden de luchtvaartmaatschappijen sterk. Easyjet en Air France-KLM stegen met meer dan 6% dankzij gunstige omstandigheden voor de luchtvaartmaatschappijen.

Windturbineproducenten Vestas en Siemens Gamesa behoorden tot de slechtste presteerders. Beide hebben te kampen met moeilijke marktomstandigheden voor windturbines op land, waar dalende prijzen voor windenergie een negatieve impact hebben op de verkoopprijs van nieuwe turbines. Overheden herzien ook de belastingvriendelijke incentives voor aan land geproduceerde windenergie.

Update obligatiemarkten

De laatste jaren was de wereldgroei veerkrachtig maar ook zwak. Dit jaar overtrof de groei de verwachtingen omdat belemmeringen afnamen en positieve feedbackloops hun intrede deden. De Centrale banken werken naar een verstrakking maar schakelen niet te snel hoger. De onverwachte lage inflatie en zwakke loongroei geven de indruk dat we ons in een gunstige situatie bevinden omdat de lage inflatie de huidige bedrijfscyclus ondersteunt.

Uit de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) blijkt dat ze zich zorgen maakt over het verband tussen lage inflatie en financiële stabiliteit omdat bepaalde activa overgewaardeerd zijn. De groeiprognose van de Fed zou kunnen stijgen met de kans op fiscale stimuli, maar de focus op inflatie (in plaats van groei) betekent niet dat ze de rente sneller gaat verhogen. De opleving in bedrijfsinvesteringen zou de groei in de VS moeten ondersteunen.

Het recentste onderzoek van het Institute of International Finance toont aan dat de banken uit de opkomende markten voor het eerst sinds 2011 eigenlijk met verstrakking zijn gestopt. Zij reageren op meerdere positieve incentives, zoals een daling van niet-renderende leningen. In het algemeen wijzen de gegevens over kredietaanbod en -vraag op een verdere groei voor de banken in de opkomende markten. De financieringsvoorwaarden zijn in het algemeen stabiel, na een algemene verstrakking tussen 2012 en 2016. Die voorwaarden ondersteunen onze positieve visie over de schuld van de opkomende markten.

Update valutamarkten

De Fed-notulen waren accommoderender dan verwacht. Dit heeft geleid tot lagere rendementen op Amerikaans staatspapier en enigszins neerwaarts bijgestelde verwachtingen over renteverhogingen door de Fed volgend jaar. Hierdoor is de Amerikaanse dollar verzwakt. Op korte termijn gaat EUR/USD waarschijnlijk bewegen naar 1,20. Het wordt interessant om te zien wat beleggers op dat niveau doen. In eerste instantie zullen ze wellicht proberen om EUR/USD naar 1,2092, het hoogste peil dit jaar, te duwen. Als ze daar niet in slagen, zullen ze wellicht winst nemen in longposities in euro met een zwakke euro tot gevolg.

Asset allocation

De beleggingsstrategie van ABN AMRO bestaat nog steeds uit een voorkeur voor aandelen boven obligaties en een grote cashpositie in de defensieve profielen. Binnen alternatieve beleggingen zijn vastgoed, hedgefondsen en grondstoffen neutraal.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.