3 min

Erik Joly: “Corona zorgt voor een versneld Darwinisme onder de bedrijven”

Over de winnaars van de eerste jaarhelft en de perspectieven!

Samengevat

  • Erik Joly, Chief Investment Officer, deelt zijn visie op de financiële markten
Erik Joly: “Corona zorgt voor een versneld Darwinisme onder de bedrijven”
Erik Joly: “Corona zorgt voor een versneld Darwinisme onder de bedrijven”

De impact van de coronacrisis op de economie blijft enorm. In België, evenals in veel van de ons omringende landen, zien we dat Covid-19 aan een nieuwe opmars is begonnen. Een tweede golf rolt over onze contreien, terwijl de echte gevolgen van de eerste golf zich wellicht pas in de nabije toekomst zullen laten gevoelen. Grote landen als de Verenigde Staten, maar ook Brazilië of India hebben ondertussen de grootste moeite om de eerste golf onder controle te krijgen.

Redenen te over om er nog even Erik Joly, Chief Investment Officer, bij te halen voor een stand van zaken. We leggen hem een aantal vragen voor. Vragen die u regelmatig stelt aan onze Private Bankers, adviseurs en beheerders….We staan stil bij de winnaars van de eerste zes maand én bij hun perspectieven!

Hoe is het gesteld met de financiële markten vandaag?

“De aandelenmarkten hebben tot op heden betrekkelijk goed gereageerd op deze nooit eerder geziene situatie. Sinds het dieptepunt, wat bereikt werd medio maart, is er wereldwijd een sterke herstelbeweging op de aandelenmarkten ingezet. Hierbij is het opvallend dat met name de Amerikaanse technologie beurs, NASDAQ, het bijzonder goed doet en dit jaar alleen al dertig records wist te vestigen. In Euro termen afficheert deze index ondertussen een winst sinds het begin van het jaar van meer dan 17%. De bredere Amerikaanse graadmeter, de S&P 500, flirt met het nulpunt year-to-date met een verlies (nog steeds uitgedrukt in euro) van geen 2%.”

“Nochtans is voor laatstgenoemde index enige nuancering op zijn plaats. Een select clubje van een tiental aandelen – waaronder Microsoft, Facebook, Apple of nog Google, noteert ondertussen meer dan 35% hoger sinds het begin van het jaar. Maar de 490 andere aandelen uit diezelfde index kijken in veel gevallen nog aan tegen verliezen. Er gaapt dus een enorme kloof tussen bedrijven die geen én wel last hebben van de pandemie.”

Perspectief op korte termijn?

“Op korte termijn blijft het meer dan ooit koffiedik kijken. De strategie van de bank is op dat gebied ongewijzigd gebleven. Aandelen worden op dit moment licht onder wogen in de portefeuilles. Het resultaten seizoen draait op volle en het moet gezegd. Eigenlijk vallen de resultaten beter uit dan verwacht. Echter, ook hier dient een kanttekening bij geplaatst te worden; de verwachtingen waren niet al té hoog gespannen. Als je de lat laag leg, is het natuurlijk een stuk eenvoudiger om er over te springen, zonder te struikelen.”

“Maar let wel, de tweede ronde gevolgen van de eerste corona golf, zitten er nu aan te komen. De overheidssteun voor veel bedrijven stopt, met alle potentiële gevolgen van dien. Bedrijven die het al moeilijk hadden, zullen wellicht de boeken neerleggen en personeel afdanken. Corona zorgt voor een versneld Darwinisme onder de bedrijven. Op lange termijn blijven we positief op aandelen.”

Wat met de obligaties?

“Op dit ogenblik kleven we een neutrale attitude aan ten aanzien van obligaties. Er is een lichte voorkeur voor emerging market bonds en investment grade obligaties. Met de klassieke staatsleningen, genre Duitse, Nederlandse of Belgische valt er nauwelijks rendement te behalen. We onder wegen deze activa klasse dan ook.”, stelt Erik Joly.

“De rente op de tienjarige Amerikaanse staats lening draait momenteel rond de 0.5% bruto. Deze lage nominale rente vertaalt zich ondertussen in een negatieve reële rente! Deze reële rente is in de voorbije jaren nooit eerder zo laag geweest als vandaag”.

Goud is de winnaar over de eerste jaarhelft

“Geen wonder dus dat goud het de voorbije maanden erg goed heeft gedaan. We zagen de eerste jaarhelft een nooit eerder geziene instroom van “vers geld” in de zogenaamde goudtrackers. Ondertussen is hier al voor meer dan 3.365 ton houd in “geparkeerd”, meer dan de goudreserves van de Deutsche Bundesbank.

De aanhoudende onzekerheid omtrent het handelsconflict tussen de VS en China én de ongekende gevolgen van de corona pandemie, stuwden het edele metaal naar ongekende hoogten. Geholpen door een zwakke dollar én door een winnaarsmentaliteit (succes trekt succes aan), brak goud recent voor het eerst door de psychologische belangrijke drempel van 2.000 USD per ounce. Een niveau waarbij we denken dat het even welletjes is geweest.”

(artikel werd geschreven op 7 augustus)

Erik Joly
Erik Joly
Chief Economist / Country Director Investment Advisory
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.