4 min

Eigen onderzoek is winst voor duurzaamheid

Als een bedrijf zijn duurzaamheidsscore verbetert, reageren beleggers daar dan op? En wordt een betere score beloond met meer beleggingen? ABN AMRO startte, samen met de Oxford Saïd Business School en de Erasmus School of Economics, een onderzoek. Mary Pieterse-Bloem, hoofd obligatiebeleggen en hoogleraar Financiële Markten, en Vincent Triesschijn, directeur duurzaam beleggen, over het gedrag van vermogende beleggers.

Samengevat

  • Onderzoek van ABN AMRO samen met de Oxford Saïd Business School en de Erasmus School of Economics
  • Onderzoek toont aan dat er meer wordt belegd in ondernemingen en instanties met hoge ESG-scores
Eigen onderzoek is winst voor duurzaamheid
Eigen onderzoek is winst voor duurzaamheid

Hoe is het onderzoek opgezet?

Pieterse-Bloem: “Er is weinig bekend over het gedrag van beleggers in relatie tot de duurzaamheidsscores van de bedrijven waarin ze beleggen. Hier zagen we een unieke kans. ABN AMRO bedient deze beleggers vanuit haar private bank en daardoor beschikken we over unieke data. Die data hebben we geanonimiseerd en geanalyseerd, om te kijken hoe beleggers met hun portefeuille of transacties reageren zodra duurzaamheidsscores veranderen.”

Waarom is het belangrijk om zelf fundamenteel onderzoek te doen?

Triesschijn: “We hebben als bank de keuze gemaakt dat duurzaam beleggen de standaard is. Dan wil je ook een actieve rol spelen, stelling nemen en actief bijdragen. Wetenschappelijk onderzoek doen is dan een logische stap. Oxford heeft al veel ervaring met onderzoek naar de relatie tussen duurzaamheid en beleggen en heeft de capaciteiten om meer onderzoek uit te voeren. Daar hebben we de capaciteit van de Erasmus School of Economics bijgezet in de persoon van Mary, die daar als hoogleraar werkzaam is. Voor wetenschappelijk onderzoekers is onze dataset aantrekkelijk: we hebben vijf miljoen retail- en privatebanking-cliënten.”

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

Pieterse-Bloem: “We zien een grotere investeringsstroom naar effecten met een hoge duurzaamheidsscore. In absolute termen stroomt er ongeveer 4,25 miljoen euro aan investeringen per maand meer naar effecten met een hoge duurzaamheidsbeoordeling, vergeleken met die met een lage beoordeling. Over onze meetperiode, van januari 2016 tot december 2019, was dat in totaal zo’n 210 miljoen euro.”

“Beleggers kiezen in hun portefeuilles vaker voor ondernemingen en instanties met verbeterde duurzaamheidsscores. Dit geldt voornamelijk voor beleggers die regelmatig advies krijgen van hun beleggingsadviseur over de duurzaamheidsratings van hun portefeuille. Er is een duidelijk verschil met beleggers die de bank uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van transacties (‘Execution Only’) en het verschil in investeringsstromen is groter voor aandelen dan voor obligaties. De studie die we hebben gedaan levert systematisch bewijs dat particuliere beleggers informatie over duurzaamheidsscores meewegen bij hun investeringsbeslissingen.”

Wat verraste jullie qua uitkomsten en wat was zoals verwacht?

Pieterse-Bloem: “Het verraste mij niet dat beleggers reageren op duurzaamheidsscores. Ik vond het wel opvallend dat dat ook geldt voor obligaties. Dat is in mijn beleving een ‘buy and hold’-belegging. Wat mij ook verraste zijn de verschillen tussen de landen. Opmerkelijk is dat beleggers die sterker reageren meer informatie van de bank krijgen over de duurzaamheid van hun beleggingen, ofwel via onze bankiers ofwel via de rapportage. Daaruit blijkt dat hoe de cliënt bedient wordt, verschil maakt.”

Waren de resultaten overal hetzelfde?

Triesschijn: “Voor particuliere beleggers in Nederland en België zijn de resultaten het sterkst. In Duitsland zijn ze minder sterk, en voor Frankrijk verdwijnen ze vrijwel helemaal. Dit kan verklaard worden door verschillen in Duurzaamheidsrapportering. Die vindt in Nederland en België vaker plaats dan in Duitsland en in Frankrijk.

Shape Created with Sketch.
Hoe meer we weten over het gedrag van beleggers, hoe sneller we kunnen verduurzamen
Shape Created with Sketch.

Wat gaat ABN AMRO met die resultaten doen?

Triesschijn: “We gaan zeker werken aan die landenverschillen. Na dit kwantitatieve onderzoek wil ik ook kwalitatief onderzoek doen. Ik geloof erg in statistiek, maar als je weet dat iets zo is, wil je ook graag weten waarom dat zo is. Daarom voer ik gesprekken binnen de bank in de diverse landen om te kijken waar we verbeteringen kunnen doorvoeren.”

Is er nog meer te vertellen over het nut van dit onderzoek, voor de private bankers en hun cliënten?

Triesschijn: “Het afnemen van data over de duurzaamheidsscore van bedrijven is een behoorlijke kostenpost voor de bank. Daarom wilden we de toegevoegde waarde aantonen: onze adviseurs en cliënten doen hier echt iets mee. En die bevestiging hebben we gekregen. Daarbij is dit soort onderzoek een goed startpunt voor de hele industrie: hoe meer je weet over het gedrag van beleggers, hoe sneller we kunnen verduurzamen.”

Zou je graag een vervolg willen doen op dit onderzoek en waar zou je dan op willen focussen?

Pieterse-Bloem: “Wij zouden graag meer onderzoek willen doen. ABN AMRO gelooft in het doen van objectief fundamenteel onderzoek. Dat is van belang om je strategie op te baseren en om ideeën te toetsen. We hebben ideeën genoeg. De rol van de beleggingsadviseur bij de keuzes is bijvoorbeeld een hele interessante om nader te onderzoeken. We hebben nog geen definitieve keuze gemaakt. We willen eerst dit onderzoek verder aanscherpen, bespreken en publiceren in academische kringen. Met een zogeheten peer-review wordt het pas echt gevalideerd.”

Hoe is de samenwerking met Oxford Saïd Business School tot stand gekomen?

Triesschijn: “Duurzaam beleggen is bezig aan een stevige opmars, ook bij ABN AMRO, waar het inmiddels de norm is voor nieuwe beleggingscliënten. We zijn op zoek gegaan naar een opleiding voor de hele beleggingsorganisatie en uitgekomen bij de Saïd Business School in Oxford. Zij hebben veel ervaring (ze waren als een van de eerste universiteiten betrokken bij duurzaam en impactbeleggen) en zijn als Business School tegelijk praktijkgericht. In 2018 startte het ‘Oxford Fundamentals of Sustainable and Impact Investing Programme’ voor alle 900 private bankers en beleggingsadviseurs bij de bank. Behalve het lesprogramma wilden we ook graag meer samenwerken met een universiteit op gebied van onderzoek en daarvoor bleek Oxford ook de juiste partij.”

Joachim Aelvoet
Director Products & Solutions
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.