5 min

Effectentaks: het modelformulier “Aanvraag tot teruggave” is beschikbaar

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid om, enerzijds zelf aangifte te doen van de effectentaks, en anderzijds om teruggave te vragen van onterecht ingehouden effectentaks.
Effectentaks: het modelformulier “Aanvraag tot teruggave” is beschikbaar
Effectentaks: het modelformulier “Aanvraag tot teruggave” is beschikbaar

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid om, enerzijds zelf aangifte te doen van de effectentaks, en anderzijds om teruggave te vragen van onterecht ingehouden effectentaks.

Er werd toen geschreven dat het modelformulier om een verzoek tot teruggaaf nog niet beschikbaar was. Intussen is dat formulier gepubliceerd en kan u het hier (website Federale Overheidsdienst Financiën) terugvinden inclusief de nodige toelichting door de fiscus.

Het ingevulde formulier moet ‘uiterlijk op de laatste werkdag van het jaar volgend op het jaar waarin de referentieperiode een einde neemt’ (eind 2019) bij het bevoegde kantoor ingediend worden, met daarbij gevoegd de nodige verantwoordingsstukken. Het verzoek tot teruggave dient door alle co-titularissen getekend te worden. De fiscus zal pas tot effectieve teruggave overgaan, indien het terug te geven bedrag minstens EUR 10,00 bedraagt.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.