5 min

Een kijkje achter de schermen: Hoe rebrand je acht kantoren op vier dagen tijd?

Op 1 maart was de overname van Société Générale Private Banking door ABN AMRO officieel. Die overname brengt ook praktische werkzaamheden met zich mee. Bijvoorbeeld de acht bijkomende kantoren die op hetzelfde moment van een nieuwe huisstijl voorzien moesten worden.
Een kijkje achter de schermen: Hoe rebrand je acht kantoren op vier dagen tijd?
Een kijkje achter de schermen: Hoe rebrand je acht kantoren op vier dagen tijd?

‘Banking for better, for generations to come’. Dat is onze propositie. ABN AMRO wil als private bank in België dé leider zijn in duurzaamheid. Duurzaamheid gaat voor ons over mensen. Over investeren in bedrijven die hun verantwoordelijkheid opnemen, die hun impact op de klimaatverandering beperken en die oog hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo maken we samen met onze cliënten het verschil.

Natuurlijk geldt dat ook voor ons zelf als organisatie. Daarom hebben we duurzaamheid opgenomen in onze strategie. Alles wat we doen, elke beslissing die we nemen, wordt mee bepaald door onze duurzaamheidscriteria. Bijvoorbeeld de rebranding van bijkomende kantoren.


Op 1 maart was de overname van Société Générale Private Banking door ABN AMRO officieel. Die overname brengt ook praktische werkzaamheden met zich mee. Bijvoorbeeld de acht bijkomende kantoren die op hetzelfde moment van een nieuwe huisstijl voorzien moesten worden. Om dit op korte tijd te realiseren, werkte ABN AMRO Private Banking samen met Time – Lichtreclameadviesbureau. We spraken met Gunther van Dongen, Head Information Technology & Facility Services, en Jurgen Vermolen, eigenaar van Time.

‘Kort nadat de overname vorig jaar bekend was, zijn we al beginnen nadenken over de rebranding van de kantoren’, vertelt Gunther van Dongen. ‘Het is heel belangrijk dat de nieuwe kantoren vanaf dag één onze huisstijl uitstralen zodat het voor de buitenwereld duidelijk is, dat dit nu ABN AMRO-kantoren zijn. Voor de uitvoering zijn er dan twee opties: je kan alles zelf doen (offertes opvragen, vergunningen aanvragen, werkzaamheden opvolgen, …) of je kan samenwerken met een externe partner. We werken al 17 jaar heel goed samen met Time, ze weten wat wij belangrijk vinden en komen hun afspraken na. Het was dus snel beslist om voor deze toch wel grootschalige rebranding een beroep te doen op hun kennis en ervaring.’

Communication is key

‘Het klopt dat we heel fijn samenwerken en dit project was ons op het lijf geschreven’, vult Jurgen aan. ‘Na een degelijke briefing van Gunther zijn we onmiddellijk aan de slag gegaan. Wij volgen het proces van A tot Z op. We maken een staat op van de werken die moeten gebeuren, een inventaris van het materiaal dat aanwezig is of aangekocht moet worden en we gaan na of er in een gemeente bepaalde voorwaarden zijn opgelegd door de lokale overheid. Dan gieten we alles in een document en dat bezorgen we samen met een visueel voorstel aan onze klant, in dit geval dus aan Gunther.’

‘En dat visuele overzicht is heel belangrijk’, onderstreept Gunther. ‘Je ziet wat er bedoeld wordt, waar een signalisatie of een lichtreclame geplaatst wordt. En dat voorkomt vergissingen en misverstanden. Voor de uitvoering van dit project konden we geen exacte datum geven. Die was afhankelijk van de officiële ondertekening van de overname. Time heeft daar begrip voor en stelt zich dan heel flexibel op. Dat appreciëren wij enorm.’

Flexibiliteit

Jurgen: ‘Dat was inderdaad het bijzondere aan dit project. We wisten dat we acht kantoren van Kortrijk tot Hasselt op vier dagen tijd moesten rebranden, maar we wisten niet wanneer dit precies zou zijn. Wij stonden klaar op 2 januari maar het is twee keer een maand uitgesteld en uiteindelijk konden we op 4 maart starten. Het is ons gelukt om alle kantoren op drie dagen af te werken. Behalve Brussel, de lichtreclame hangt daar op een hoogte van 25 meter en omwille van de storm konden we dat die dag niet uitvoeren.’

Oplossingen bieden

‘De samenwerking ter plaatse in de kantoren was heel aangenaam. De mensen waren zeer meedenkend en vertelden wat ze graag wilden. Dat is belangrijk voor ons. Zo was in een van de kantoren de signalering voor de parking niet duidelijk en daar stoorden ze zich al jaren aan. Dit was natuurlijk een uitgelezen moment om dat aan te passen. Dat is fijn, om op die manier oplossingen te kunnen bieden.’

Duurzaamheid

Gunther knikt: ‘Time speelt in op onvoorziene omstandigheden en houdt rekening met onze visie en waarden zoals duurzaamheid. Zo verving Time al onze klassieke verlichting door leds. En materiaal wordt zoveel mogelijk hergebruikt. We denken na over hoe lang lichtreclame eigenlijk moet branden ’s avonds, en Time gaat na welke regelgeving hierop van toepassing is, dat scheelt van gemeente tot gemeente. Die interactie is verrijkend en zo is Time eigenlijk een verlengstukje van onze dienst.’

Jurgen beaamt: ‘Ik zeg altijd, we staan op het balkon. Heeft de klant ons nodig, dan doet hij de deur open en laat ons binnen. Is het project afgewerkt, dan gaan we terug naar het balkon.’

Banking for better, for generations to come

‘ABN AMRO is een ondernemende bank die samen met haar klanten wil bijdragen aan een beter milieu, een gezondere samenleving en aan de circulaire economie’, legt Gunther tot slot nog uit. ‘Duurzaamheid is mee opgenomen in de strategie van onze bank. Banking for better, for generations to come, dat is onze purpose. Ook voor IT & Facility Services is dat een belangrijk uitgangspunt. Samen met architecten en leveranciers werken we aan slimme en innovatieve oplossingen en bekijken we hoe we onze kantoren zo duurzaam en zo circulair mogelijk kunnen maken. Dat alles is vastgelegd in het Housing Concept GREENE. Een voorbeeld hiervan is ons kantoor in Eindhoven dat recentelijk werd geopend. Als er in de toekomst in België nieuwe kantoren bijkomen, vernieuwd worden of verhuizen, dan doen we dit volgens ons Housing Concept GREENE.’

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.