5 min

De wereld op een kruispunt: welke richting kiest u?

Tekort aan grondstoffen, armoede, klimaatopwarming… Is onze planeet nog te redden? ABN AMRO Private Banking België gelooft heel sterk van wel. Maar iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, op een manier die bij hem past. Voor ons als bank betekent dat: duurzame ondernemingen ondersteunen, beleggers duurzame oplossingen aanbieden en inzichten over de toekomst delen met onze cliënten. Dat laatste doen we onder meer door onze Sustainability Soirées. Avonden waarop een gastspreker ons zijn of haar (toekomst)visie op duurzaamheid uit de doeken doet.

Samengevat

  • maak verstandig gebruik van nieuwe technologie
  • wees een Feniks en blijf jezelf heruitvinden
  • pas op voor de 'Eisenbahnscheinbewegung'
De wereld op een kruispunt: welke richting kiest u?
De wereld op een kruispunt: welke richting kiest u?

Keynote: Peter Hinssen

Op 20 juni vond onze derde Sustainability Soirée plaats in Hôtel de la Poste in Brussel. Keynote speaker was niemand minder dan Peter Hinssen: oprichter van innovatiebedrijf Nexxworks, meervoudig ondernemer, adviseur, keynote speaker en auteur van onder andere het boek ‘The day after tomorrow’. Welke grote veranderingen staan ons te wachten? Waarover moeten we ons zorgen maken? En waar liggen de opportuniteiten?

The future is now

De uiteenzetting van Peter begint met beelden van Bladerunner, de film uit 1982 die zich afspeelt in het Los Angeles van 2019. De wereld is volledig ten onder gegaan aan vervuiling en overbevolking. De nabije ruimte werd gekoloniseerd, androïden zijn niet of nauwelijks te onderscheiden van mensen en auto’s vliegen in het rond.

Wat is het belang van die film in het leven van Peter Hinssen?

De toekomst van een 13-jarige

‘13 jaar was ik toen die film uitkwam. En ik was helemaal overrompeld door wat ik zag. Vanaf die dag keek ik geweldig uit naar 2019: naar de huizen waarin we dan zouden wonen, naar de vervoersmiddelen die we dan zouden gebruiken en naar onze nieuwe aardbewoners. De film heeft mijn passie voor technologie nog een extra duw in de rug gegeven.

We zijn nu effectief 37 jaar later en al is het nog niet zo dramatisch als het filmscenario ons wilde doen geloven, er zijn zeker overeenkomsten. Onze grondstoffen raken uitgeput, in 2015 waren we met 7 miljard mensen, in 2030 zijn dit er al meer dan 8 miljard. We kijken niet meer op van robots. Auto’s vliegen nog net niet, maar binnenkort kunnen we wel op reis naar Mars.’

Kruispunt technologie en economie

‘Vandaag zitten we op het kruispunt van technologie en economie. Dat zie je heel duidelijk aan de retailsector, die is volledig getransformeerd door technologie. Kijk wat je vandaag allemaal kan kopen zonder een winkel binnen te stappen. In de VS zet Walmart robots in om boodschappen bij klanten thuis te leveren. En als je niet thuis bent, zetten die alles voor je in huis en vullen ze zelfs je koelkast. In China – onderschat dit land vooral niet – werden onlangs twee genetisch gemanipuleerde baby’s geboren die nooit Aids kunnen krijgen.’

Peter Hinssen ABN AMRO Private Banking1
Shape Created with Sketch.
De toekomst is aan degenen die opportuniteiten zien en het beste omgaan met veranderingen
Shape Created with Sketch.

Pas je aan en zie de mogelijkheden

‘Natuurlijk zorgen bepaalde evoluties voor enige controverse, zeker als het gaat over ingrijpen op onze menselijke soort. Dat zijn ethische dilemma’s waarbij je nooit iedereen op dezelfde lijn krijgt. Maar of we het nu willen of niet, we kunnen die veranderingen niet tegenhouden. En de toekomst is aan degenen die het beste met die veranderingen omgaan, die bekwaam zijn om hun gedrag aan te passen en die er de mogelijkheden van inzien.’

Shape Created with Sketch.
Bedrijven moeten zich aanpassen om te overleven
Shape Created with Sketch.

10% van de jobs verdwijnt, 100% verandert

‘Gelukkig zijn mensen flexibel. Dat hebben we gezien na de revolutie in de 18e eeuw. In verschillende landen van Europa nam de macht van de monarchieën af, en het parlement werd belangrijker. En tijdens de industriële revolutie, ook alweer 150 jaar geleden, deed de automobiel zijn intrede. Natuurlijk waren sommige mensen sceptisch. Maar zoals iedereen weet, staan we vandaag met z’n allen in de file omdat iedereen een of meerdere auto’s heeft. Bedrijfsprocessen veranderen, er worden andere talenten en bekwaamheden ingezet. Er was een tijd dat ons land voor 70% uit boeren bestond, vandaag is dat nog amper 5%.’

Shape Created with Sketch.
Wees een Feniks en vind jezelf opnieuw uit
Shape Created with Sketch.

Wees een Feniks

‘Digital is the new normal. Zoals de Feniks moeten we onszelf voortdurend opnieuw uitvinden. Data is alles. Informatie is de echte waarde, en dat geldt voor mensen, voor bedrijven, voor organisaties … Natuurlijk is het van levensbelang dat die informatie en technologie goed worden ingezet. Zo kunnen we inspelen op de problematieken waarmee we te kampen hebben. Hier liggen opportuniteiten voor duurzame initiatieven.’

Melk zonder koe

‘Te veel CO2-uitstoot? Drink synthetische melk waar geen koe aan te pas komt. Of eet een hamburger van kweekvlees, gekweekt uit stamcellen van een rund. Chicken nuggets gemaakt van de kip die je nog ziet rondlopen? Een waanzinnige gedachte, maar echt waar, je proeft geen verschil.

Eng? Vreemd? Absoluut. Maar dat vonden we in het begin ook van een auto maar wie bleef vasthouden aan het paard als vervoermiddel, hield op te bestaan.’

Debat met Peter Hinssen ABN AMRO Private Banking
Shape Created with Sketch.
Het onderwijs loopt hopeloos achter, het sluit niet meer aan bij de capaciteiten en talenten van de jongeren van vandaag
Shape Created with Sketch.

Onderwijs moet drastisch veranderen

‘In deze veranderde wereld moet het onderwijs de handschoen opnemen. Helaas wringt hier het schoentje. Het blijft hardnekkig volharden in methodes van weleer. Wat heb je eraan om de leerplicht te vervroegen, als je leerplannen niet deugen? Waarom moet je ingewikkelde formules en berekeningen uit je hoofd leren, als je app je met een druk op de knop het antwoord geeft? Dat is achterhaald. Waarmee ik niet wil zeggen dat we dan alles maar aan de computer moeten overlaten, zeker niet. Maar bepaalde vakken kunnen beter vervangen worden door andere. Jongeren van nu hebben andere talenten en vaardigheden. Ze staan dichter bij de toekomst dan wij ooit zullen komen. Dat kan je niet ontkennen, speel er op in en maak er gebruik van.’

Bedrijven, heb oog voor de passie van je toekomstige medewerkers

‘Hier is ook een aanzienlijke rol voor bedrijven weggelegd. Zij kunnen studieprogramma’s op poten zetten, helemaal gericht op de functies die zij nu of in de toekomst creëren en waar het onderwijs faalt. Ze kunnen talenten binnenhalen, ik heb het niet alleen over uitzonderlijk goede universitairen, evengoed over middelbare scholieren die bepaalde capaciteiten hebben of gerichte interesses hebben. Als je die als bedrijf weet te boeien en kunt binnenhalen, heb je goede vooruitzichten voor de toekomst. Belangrijk daarbij is dat je niet enkel focust op de skills maar evengoed op de passie en interesses van je toekomstige medewerkers.’

Hotel de la Poste ABN AMRO
Shape Created with Sketch.
Laat je niet verrassen: denk niet dat je vooruit gaat terwijl je stilstaat
Shape Created with Sketch.

Pas op voor de Eisenbahnscheinbewegung

‘We moeten ons voortdurend afvragen: boeken we vooruitgang? Doen we dat niet, dan riskeren we terecht te komen in een Eisenbahnscheinbewegung. Een fantastisch mooi Duits woord voor een gevaarlijk fenomeen. Je kent dat wel, je zit in een trein die stilstaat en doordat de trein naast jou beweegt, lijkt het of je zelf vooruitgaat. Dat is dus niet zo. Maar dénken dat je vooruitgaat terwijl je stilstaat, is funest voor een onderneming en bij uitbreiding voor de hele maatschappij.’

Conclusie

De wereld om ons heen verandert en dat houden we niet tegen. Maar sta je er voor open en pas je jezelf aan, als individu, organisatie of maatschappij, dan liggen er ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden in het verschiet.

Voor het antwoord op onze vraag: ‘Welke richting kiest u op het kruispunt in een veranderende wereld’, houd u best rekening met deze drie gouden tips:

  1. maak verstandig gebruik van nieuwe technologie
  2. wees een Feniks en blijf jezelf heruitvinden
  3. pas op voor de Eisenbahnscheinbewegung
Muriel Troonen
Muriel Troonen
Sustainable Brand & Marketing Manager
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.