2 min

De effectentaks is vernietigd

Sinds 10 maart 2018 zijn kwalificerende beleggers de zgn. effectentaks verschuldigd. Op de belastbare effecten op hun effectenrekening dienen zij een belasting van 0,15% te betalen, op voorwaarde dat die belastbare effecten tijdens het belastbaar tijdperk een gemiddelde waarde van minstens EUR 500.000,00 hadden.

Samengevat

  • Wat betekent dit nu concreet?
  • Terugvordering mogelijk voor het verleden?
De effectentaks is vernietigd
De effectentaks is vernietigd

Al sinds de invoering van die wet is het discriminatoir karakter van die wet aan de kaak gesteld en zijn er verschillende zaken bij het Grondwettelijk Hof aanhangig gemaakt m.o.o. de vernietiging van die wet. Nu is er eindelijk uitspraak.

Eerder vandaag heeft het Grondwettelijk Hof in een zeer omstandig arrest de ‘Wet houdende de invoering van een taks op de effectenrekeningen’ volledig vernietigd, weliswaar met handhaving van de effectentaks voor de referentieperiodes die eindigen vóór of op 30 september 2019.

Wat betekent dit nu concreet?

Referentieperiode 10 maart 2018 – 30 september 2018

De effectentaks voor dat belastbaar tijdperk is in principe reeds betaald, hetzij via inhouding door de bank in december 2018, hetzij via eigen aangifte en betaling medio 2019.

Deze effectentaks blijft overeind en dient dus niet door de Staat terugbetaald te worden.

Referentieperiode 1 oktober 2018 – 30 september 2019

Dit belastbaar tijdperk is net afgelopen en alle voorbereidingen zijn volop aan de gang om de beleggers tijdig – d.i. vóór eind oktober – de brief met alle informatie over de berekening en betaling van de effectentaks te bezorgen.

Inderdaad, de effectentaks voor deze periode is – en blijft – verschuldigd. Het arrest zegt immers letterlijk dat de “gevolgen van de vernietigde bepalingen dienen te worden gehandhaafd voor de taks die verschuldigd is voor de referentieperiodes die eindigen vóór of op 30 september 2019”.

Zoals wettelijk voorzien, zal de effectentaks voor deze referentieperiode automatisch ingehouden worden, indien de gemiddelde waarde van de belastbare effecten tijdens deze periode minstens EUR 500.000,00 bedroeg. Banken zijn hiertoe wettelijk verplicht en het arrest van het Grondwettelijk Hof verandert hier niets aan.

Referentieperiode 1 oktober 2019 - …

De effectentaks is niet meer verschuldigd en zal dus ook niet meer aangerekend worden.

Terugvordering mogelijk voor het verleden?

We herinneren u eraan dat de belastingplichtigen die een onrechtmatig verschuldigde belasting hebben betaald, schade hebben geleden door de toepassing van een wet - die in dit geval als onwettig werd bevonden. Bijgevolg hebben zij het recht om een vordering tot aansprakelijkheid in te stellen tegen de Belgische staat, om de geleden schade te doen vergoeden (dit is het bedrag van de betaalde belasting). Een dergelijk beroep kan ingesteld worden via tussenkomst van een advocaat.

Voor bijkomende toelichting kan u ons uiteraard steeds contacteren.

Dirk Denies (Tax Manager - Senior Wealth Planner)
Dirk Denies (Tax Manager - Senior Wealth Planner)
Wealth Planning
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.