5 min

De effectentaks: ABN AMRO neemt z’n voorzorgen en anticipeert

Sinds 10 maart 2018 is de effectentaks in voege. Quasi gelijktijdig met de inwerkingtreding werden er diverse procedures tot nietigverklaring van deze effectentaks bij het Grondwettelijk Hof opgestart. Een uitspraak mag eind 2019 worden verwacht. ABN AMRO volgt de situatie nauw op.
De effectentaks: ABN AMRO neemt z’n voorzorgen en anticipeert
De effectentaks: ABN AMRO neemt z’n voorzorgen en anticipeert

Sinds 10 maart 2018 is de taks op effectenrekeningen in voege. Eind 2018 werd deze taks van 0,15% reeds door de Belgische banken automatisch ingehouden, indien de gemiddelde waarde van uw effectenrekening minstens € 500.000,00 bedroeg. Ook indien de gemiddelde waarde lager was dan € 500.000,00 en u koos voor de zgn. ‘opt-in’, werd de taks op dat moment door de bank ingehouden en aan de fiscus doorgestort.

Quasi gelijktijdig met de inwerkingtreding van de effectentaks werden er diverse procedures tot nietigverklaring van deze effectentaks bij het Grondwettelijk Hof opgestart. Een uitspraak mag eind 2019 verwacht worden. Wat het oordeel zal zijn, is momenteel uiteraard koffiedik kijken. Maar, stel dat het Hof de wet vernietigt, is in eerste instantie te bezien of dat in zijn totaliteit gebeurt, dan wel (slechts) in beperkte mate. En zelfs in de hypothese dat de volledige wet ongrondwettelijk wordt verklaard, is nog niet zeker dat u de ingehouden effectentaks sowieso zal kunnen recupereren. Ongetwijfeld om de budgettaire impact te beperken, is de laatste jaren in de arresten van het Grondwettelijk Hof een tendens merkbaar om eventuele vernietigingen uit te spreken, uitsluitend met effect voor de toekomst. Concreet zou dit dan betekenen dat de reeds ingehouden/betaalde effectentaks niet meer kan gerecupereerd worden en dat ze enkel voor de toekomst niet meer verschuldigd zal zijn.

We wensen u te informeren dat ABN AMRO verschillende stappen ondernam en zal ondernemen om de kansen gaaf te houden op een eventuele recuperatie van de door ABN AMRO ingehouden en doorgestorte effectentaks, ingeval de effectentaks wordt vernietigd. We wensen te benadrukken dat de slaagkans hiervan onlosmakelijk verbonden is aan de beslissing van het Grondwettelijk Hof. Wat het ook wordt, ABN AMRO Private Banking anticipeert voor haar cliënten onder het mom “baat het niet, dan schaadt het niet”. Wij houden u verder op de hoogte.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.