3 min

Coronavirus baart zorgen, impact op lange termijn beperkt

De uitbraak van het Coronavirus laat zich wereldwijd voelen op de financiële markten. Hoewel een besmetting zeer ernstig is voor de getroffenen, verwachten we dat het virus niet meer dan een voorbijgaand – maar serieus - effect heeft op de markten en op de Chinese en wereldwijde economie.

Samengevat

  • Markten wereldwijd onder druk
  • Veilige havens in trek: obligaties, goud en de dollar
  • Wat kunnen beleggers doen?
Coronavirus baart zorgen, impact op lange termijn beperkt
Coronavirus baart zorgen, impact op lange termijn beperkt

Terwijl de uitbraak van het Coronavirus wereldwijd zorgen baart, heeft het virus al meer dan 100 slachtoffers geëist en een streep gezet door de reisplannen van tientallen miljoenen Chinezen. In tegenstelling tot bij de uitbraak van SARS (severe acute respiratory syndrome, of ernstig acuut ademhalingssyndroom) 17 jaar geleden, hebben de Chinese autoriteiten het gevaar vrijwel onmiddellijk bekend gemaakt en hebben ze snel drastische maatregelen genomen om de verspreiding te beperken. Een punt van zorg is echter dat de autoriteiten niet weten hoe snel het virus zich verspreidt. Het virus kan zich sneller verspreiden dan SARS, aangezien een besmetting plaats kan vinden in de incubatieperiode en die kan wel oplopen tot twee weken.

Markten wereldwijd onder druk

De markten staan wereldwijd onder druk als gevolg van het virus en het kan zijn dat de vooruitzichten voor de winstgroei negatief beïnvloed worden op de korte termijn. Vooralsnog zijn de belangrijkste indices in de ontwikkelde markten gedaald met circa 2 à 3%. Europese markten worden daarbij harder geraakt dan Amerikaanse markten. We verwachten dat de Aziatische markten vanwege de nabijheid van het virus het hardst wordt getroffen. Op dit moment zijn de Chinese markten echter dicht vanwege het Chinese nieuwjaar. Op bevel van de autoriteiten blijven ze nog drie extra dagen gesloten. Wat het eigenlijke effect is op de Aziatische markten is daarom nog niet zichtbaar.

Enkele subsectoren wereldwijd staan echter extra onder druk, zoals transport, vrijetijdsbesteding en luxe winkels. Deze subsectoren zijn direct gelinkt aan Chinese consumptie en reizen; sommige daarvan zijn meer dan 10% gedaald. Soortgelijke effecten vonden ook plaats tijdens de SARS-uitbraak in 2003.

Veilige havens in trek: obligaties, goud en de dollar

De verkoopgolf in aandelen liet zich ook elders in de markt voelen;; de prijzen van staatsobligaties en andere veilige havens stegen. De tienjaars Amerikaanse en Duitse staatsobligaties zagen de rente, die tegengesteld beweegt aan de prijs, dalen met 15 à 20 basispunten. De Amerikaanse dollar, de Japanse yen en goud lieten een bescheiden stijging zien.

In de risicovollere delen van de obligatiemarkt stegen de risicopremies op bedrijfsobligaties. Risicopremies van schuld uit opkomende markten stegen minder hard dan die van wereldwijde high-yield obligaties. Dit komt waarschijnlijk door de al hoge waarderingen in de markt voor high yield. Risicopremies op bedrijfsobligaties met een investment-grade beoordeling bleven nagenoeg gelijk.

Wat kunnen beleggers doen?

Ook al vinden we het risico op een recessie nog altijd klein, toch kan het Coronavirus een negatieve invloed hebben op de lage groei die we voorzien voor 2020, zodat de vertraging in de eerste helft van het jaar nog wat sterker kan worden dan we verwachten. In dat geval zal de voorziene impuls in de tweede helft van het jaar wat groter zijn. Op dit moment passen we daarom onze wereldwijde economische vooruitzichten niet aan.

Onze groeiverwachtingen en de reacties in de markt zijn gebaseerd op het patroon dat te zien was tijdens de SARS-uitbraak. Op basis van dit patroon verwachten we dat de onrust in de markt weliswaar nog even zal aanhouden, maar dat er op lange termijn weinig impact is op de economie of de markt. Het risico van deze visie is dat het Coronavirus zich verder verspreidt dan het SARS-virus, wat kan leiden tot meer onrust in de markt.

ABN AMRO geeft klanten de aanbeveling zich op dit moment niet te laten verleiden om de aandelenportefeuille aan te passen. Deze overweging vloeit voort uit de combinatie van de laat-cyclische fase in de economie, de toenemende kans op een correctie, de koopdruk in aandelen en de gematigde groeivooruitzichten. De uitbraak van het Coronavirus in China doet daar nog een schepje bovenop. We zijn er daarom van overtuigd dat het verstandig is om stil te zitten en geen actie te ondernemen in de huidige onrustige markt.

Meer informatie kunt u lezen in de ABN AMRO Global Insight (in het Engels), “The coronavirus and the global economy,” van 28 Januari 2020.

Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.