1 min

Coronataks: Coronavirus COVID-19 en fiscaliteit

De wereld is in de war. Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Er is veel angst en onzekerheid over de volksgezondheid. En er zijn grote zorgen over de mondiale, Europese en Belgische economie. Op de eerste plaats bij ondernemers en hun medewerkers. De regering kondigde verschillende fiscale steunmaatregelen aan om deze moeilijke periode door te komen. Daarnaast is het ook goed om na te denken over een mogelijk interessante planning. Hebt u al gedacht aan het schenken van uw portefeuille?

Samengevat

  • Nieuwe fiscale maatregelen voor KMO's en zelfstandigen
  • Het goede moment om te schenken?
Coronataks: Coronavirus COVID-19 en fiscaliteit
Coronataks: Coronavirus COVID-19 en fiscaliteit

Fiscale steunmaatregelen

Elke Belgische onderneming (zowel natuurlijke als rechtspersoon) kan een aanvraag indienen voor steunmaatregelen bij de FOD Financiën, dit tot uiterlijk 30 juni 2020. Men kan een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of kwijtschelding van boete voor niet-betaling aanvragen voor de volgende fiscale schulden:

  • Bedrijfsvoorheffing
  • BTW
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting

Ook voor de RSZ-bijdragen kan een uitstel van betaling aangevraagd worden.

Daarnaast kan een zelfstandige sneller een aanvraag tot vervangingsinkomen indienen. Indien een zelfstandige minstens 7 kalenderdagen zijn beroepsactiviteit niet kan uitoefenen omwille van het coronavirus kan hij een vervangingsinkomen aanvragen.

Nu een portefeuille schenken?

Aangezien momenteel de beleggingsportefeuilles lager gewaardeerd zijn, kan het interessant zijn om deze nu te schenken. Bij een notariële schenking betaalt men onmiddellijk het schenkingsrecht (tarieven variërend van 3% tot 7%, afhankelijk van de band tussen schenker en begiftigde en de woonplaats van de schenker), waarbij de portefeuille gewaardeerd wordt volgens zijn beurswaarde van de eerste dag van de maand van de schenking of de meest recente waardering van de portefeuille indien er geen beursnotering voorhanden is. Nota bene: bij de schenking onder voorbehoud vruchtgebruik wordt de waarde volle eigendom in rekening gebracht voor de waardering.

Indien wordt gekozen voor een bankgift, waarbij de portefeuille wordt geschonken door middel van een overschrijving met bijhorende opgestelde documenten (de ‘pacte adjoint’), is men vrij deze schenking al dan niet te laten registreren. Wanneer men dit doet, zal de schenkbelasting verschuldigd zijn op moment van de registratie. Is de portefeuille in waarde gestegen, dan is dit op een hogere waarde, is ze in waarde gedaald, dan op een lagere waarde.

Men kan uiteraard ervoor kiezen om de bankgift niet te laten registreren, waarbij de zogenaamde ‘verdachte periode’ geldt: bij overlijden van de schenker binnen de 3 jaar (dit wordt 4 jaar in het Vlaams Gewest), zal er erfbelasting verschuldigd zijn op de geschonken portefeuille.

Let op: momenteel werken alle notarissen met gesloten deuren en zijn de registratiekantoren gesloten. Een registratie van een bankgift of schenking in extremis kan via een notaris geregeld worden. Niet elk kantoor zal dit doen, het is belangrijk vooraf te informeren.

Lara Hadjistratis
Head of Wealth Solutions
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.