2 min

Brexit is happening – Wat betekent dit voor u?

De onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie gaan de laatste rechte lijn in. Welke impact heeft dat op u?

Samengevat

  • De actuele stand van zaken
  • De overgangsperiode
  • Toekomstig handelsovereenkomst
  • Wat betekent dit voor u?
Brexit is happening – Wat betekent dit voor u?
Brexit is happening – Wat betekent dit voor u?

De actuele stand van zaken

Het Lagerhuis en het Hogerhuis stemden in met het Brexit-wetsvoorstel. En koninklijke toestemming werd verkregen. Verwacht wordt dat het Europees Parlement ook het groene licht zal geven, wat betekent dat het Verenigd Koninkrijk de EU formeel zal verlaten op 31 januari 2020 om middernacht Belgische tijd (23.00 uur GMT) - met een terugtrekkingsakkoord. Vanaf dat moment geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020.

De overgangsperiode

Op 1 februari 2020 begint de overgangsperiode, die bedoeld is om het Verenigd Koninkrijk en de EU de tijd te geven om een overeenstemming te bereiken over hun toekomstige samenwerking. Tijdens de overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk geen zeggenschap hebben over het maken van nieuwe EU-wetten, maar zal het zich moeten houden aan alle EU-regels, met inbegrip van het vrije verkeer. Het Verenigd Koninkrijk zal geen lid meer zijn van de Europese Unie en zal een land buiten de Europese Economische Ruimte worden. Het Verenigd Koninkrijk zal echter deel blijven uitmaken van de Europese interne markt en de Europese douane-unie. Dit betekent in feite dat er vrijwel niets veranderd voor burgers en bedrijven, behalve dat het Verenigd Koninkrijk zich nu buiten de politieke instelling zal bevinden en er geen Britse leden van het Europees Parlement zullen zijn tot het einde van de overgangsperiode of tot een toekomstig handelsakkoord wordt overeengekomen en geratificeerd.

Toekomstig handelsovereenkomst

De eerste prioriteit van de Britse regering is de onderhandeling over een handelsovereenkomst met de EU. Het Verenigd Koninkrijk wil voor zijn goederen en diensten zoveel mogelijk toegang tot de EU. Maar het Europees Parlement heeft duidelijk gemaakt dat het Verenigd Koninkrijk de douane-unie en de interne markt moet verlaten en dat zij niet langer vallen onder de algemene bevoegdheid van het Europese Hof van Justitie. De verwachting is dat dit enige tijd zal duren, aangezien alle overige 27 lidstaten en het Europees Parlement het met elkaar eens moeten zijn. De Britse regering heeft elke vorm van verlenging van de overgangsperiode uitgesloten, dus als er voor het einde van dit jaar geen handelsovereenkomst is gesloten en geratificeerd, wordt het Verenigd Koninkrijk geconfronteerd met het vooruitzicht van exporttarieven naar de EU. Er zijn ook andere vraagstukken die moeten worden opgelost, zoals bijvoorbeeld de samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU op het gebied van veiligheid en wetshandhaving.

Wat betekent dit voor u

Tijdens de overgangsperiode verandert er niets aan ons diensten – en productaanbod. U hoeft geen actie te ondernemen. Wij zullen u op de hoogte houden van zodra de details van de toekomstige handelsovereenkomst in het komende jaar duidelijker worden. Bij vragen, aarzel zeker niet om contact op te nemen met uw vertrouwde contactpersonen.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.