5 min

Belgisch Hof van Cassatie veroordeelt de dubbele belasting van Franse dividenden

Het is een discussie die reeds lang bestaat: de dubbele belasting op Franse dividenden, ontvangen door in België wonende natuurlijke personen.

Samengevat

 • Wat betekent dit in de praktijk?
 • De toepassing op Franse dividenden
 • Waar nog rekening mee te houden
Belgisch Hof van Cassatie veroordeelt de dubbele belasting van Franse dividenden
Belgisch Hof van Cassatie veroordeelt de dubbele belasting van Franse dividenden

De algemene methodiek, die voor alle buitenlandse dividenden geldt, is bekend: bij uitkering van een bruto-dividend van 100 zal er eerst buitenlandse bronheffing worden ingehouden van bijvoorbeeld 15, waardoor er 85 overschiet. Op dit bedrag wordt dan de Belgische belasting/roerende voorheffing (30%) berekend. Netto blijft er voor de belegger dan 59,50 over.

Deze wijze van belastingheffing is in overeenstemming met de meeste dubbelbelastingverdragen (DBV) die België heeft afgesloten. Het DBV tussen België en Frankrijk wijkt hiervan echter af. Dit oude en atypische DBV voorziet in de toekenning van een forfaitair belastingkrediet ten belope van 15% van het bedrag dat in België aan belasting onderworpen wordt (=> op basis van het cijfervoorbeeld: 15% op 85, hetzij 12,75). Hierdoor stijgt het netto-dividend van 59,50 naar 72,25.

Echter, het DBV was dermate dubbelzinnig opgesteld dat de fiscus en de (oude) rechtspraak dit belastingkrediet nooit toestonden. Hierin is nu verandering gekomen met het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017. Hoewel een en ander nog formeel door het Hof van Beroep van Antwerpen moet bevestigd worden, is de kans zeer reëel dat zij de visie van het Hof van Cassatie zal volgen.

Wat betekent dit dan in de praktijk?

 • Het claimen van dit belastingkrediet (=> in het vakjargon: het "FBB" - het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting) dient door de belegger te gebeuren.
  => Kalenderjaar 2016: indien de aangifte personenbelasting nog niet is ingediend, kan de teruggave hierin geclaimd worden.
  => Vanaf kalenderjaar 2012: via 'bezwaar' of 'verzoek tot ambtshalve ontheffing' kan de belegger om teruggave verzoeken.
  => Voor de formele aanvraag dient u zich te wenden tot uw advocaat, fiscalist, ...
 • Het gaat enkel om Franse dividenden, aangezien zij een Franse bronheffing ondergaan. Franse intresten en distributies uit Franse fondsen (FCP, SICAV) komen niet in aanmerking, aangezien hierop in de regel geen Franse bronheffing wordt ingehouden.
 • Het gaat enkel om in België wonende natuurlijke personen, niet om Belgische vennootschappen. Andere Belgische rechtspersonen komen wel in aanmerking. Niet-inwoners zijn niet geïmpacteerd, aangezien zij niet onder het DBV BE-FR (kunnen) vallen.

En in cijfers?

Table dividendes francais ABN AMRO Private Banking

Nog rekening te houden met...

 • het Hof van Beroep van Antwerpen dat zich nog formeel moet uitspreken.
 • de houding van de fiscus. Zal zij zich hierbij neerleggen, of niet ? Tot op heden is er nog geen reactie vanwege de fiscus/Minister van Financiën.
 • het nieuwe dubbelbelastingverdrag dat momenteel onderhandeld wordt tussen België en Frankrijk (waarin dit 'achterpoortje' in de toekomst misschien terug definitief gesloten wordt ...).
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.