2 min

Beleggingsstrategie: Wijzigingen in aandelensectoren

ABN AMRO voert twee wijzigingen door in haar sectorpositionering. Aandelen in de sector informatietechnologie (IT) hebben lange tijd beter gepresteerd dan de bredere markt. De bank gelooft dat het nu tijd is om wat winst te nemen op IT, door de positionering in deze sector te verlagen van over- wogen naar neutraal. Tegelijkertijd wordt de positionering in de sector nutsbedrijven verhoogd (van onderwogen naar neutraal).

Samengevat

  • Wat winst nemen in IT
  • Nutsbedrijven: iets meer meewind
Beleggingsstrategie: Wijzigingen in aandelensectoren
Beleggingsstrategie: Wijzigingen in aandelensectoren

De uitbraak van het coronavirus leidde in maart tot een massale verkoopgolf op de aandelenmarkten. De IT-sector wist zich snel van deze klap te herstellen. Dit jaar heeft de IT-sector op de beurs tot dusver een indrukwekkende ‘outperformance’ laten zien, omdat technologiebedrijven profiteerden van een versnellende digitaliseringstrend. Vanwege de virusuitbraak zagen veel mensen zich genoodzaakt om thuis te werken en nam de vraag naar digitale producten en diensten toe. Denk hierbij aan werken ‘in de cloud’, online entertainment (zoals videostreaming) en online shoppen.

Wij verwachten dat deze digitaliseringstrend op langere termijn zal doorzetten. Technologie-gerelateerde ondernemingen kunnen hiervan profiteren. Maar de waarderingen van IT-aandelen zijn in de afgelopen tijd sterk opgelopen. Dit betekent dat tech-bedrijven voor wat betreft hun winstgroei moeten voldoen aan steeds hogere verwachtingen. Het kan lastiger worden voor deze bedrijven om die verwachtingen waar te blijven maken. De stevige meewind waar de IT-sector van profiteerde, waaronder een toenemende vraag, kan wat aan kracht inboeten. En er kan wat (lichte) tegenwind opsteken, bijvoorbeeld in de vorm van toenemende regelgeving om privacy- en veiligheidsissues te beteugelen.

Wat winst nemen in IT

Mocht de situatie rond het coronavirus flink verbeteren, dan zullen beleggers er mogelijk voor kiezen om zich minder sterk te positioneren in de IT-sector en zich te focussen op andere aandelensectoren. Sectoren die nu te lijden hebben onder de gevolgen van de pandemie kunnen zich gaan herstellen als overheden hun economieën verder openen of als de ontwikkeling van vaccins succesvol blijkt. Beleggers zullen dan wellicht een deel van hun winst op IT-aandelen verzilveren en een groter deel van hun portefeuilles inruimen voor aandelen uit sectoren die nu nog achterblijven. Tegen deze achtergrond denken wij dat de tijd rijp is om onze positionering in IT tactisch wat terug te schroeven. Dat gezegd hebbende: op langere termijn blijven wij positief over IT, omdat deze sector ondersteund wordt door structurele groeitrends zoals de toenemende digitalisering.

Nutsbedrijven: iets meer meewind

Terwijl de waarderingen in de IT-sector aan de hoge kant zijn, zijn de waarderingen in de sector nutsbedrijven weer wat gedaald ten opzichte van de piekniveaus van eerder dit jaar. Daarnaast zijn er in de nutssector verschillende factoren die de groei op langere termijn aanjagen. Een mogelijke consolidatieslag (fusies en overnames) in de Europese nutssector kan leiden tot meer synergie en vervolgens tot meer investeringen in duurzame energie. Duurzame energie is een groeisegment binnen de nutssector. De Europese Green Deal (een routekaart in Europa’s strijd tegen klimaatverandering) en het Europees Herstelfonds (opgezet om de negatieve effecten van het coronavirus tegen te gaan) kunnen eveneens leiden tot meer investeringen in ‘groene’ energieprojecten. In de VS kunnen een nieuw corona-gerelateerd steunpakket en extra overheidsbestedingen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen extra ruggensteun bieden aan de nutssector.

Ten slotte: de rente zal naar verwachting voor langere tijd laag blijven. Hiermee ontstaat een aantrekkelijke premie in de vorm van het verschil tussen de rente op langlopende Amerikaanse en Europese staatsobligaties enerzijds en het dividendrendement op aandelen van nutsbedrijven anderzijds.

Al met al zien wij genoeg redenen om op sectorniveau nu te kiezen voor een neutrale weging van nutsbedrijven in plaats van een onderweging. Op regioniveau laten wij onze positionering onveranderd.

Richard de Groot
Richard de Groot
Chair ABN AMRO Global Investment Committe
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.