2 min

Beleggingsstrategie: Wat meer risico in de portefeuille

De uitbraak van het coronavirus heeft voor een lichte correctie op de aandelenmarkten gezorgd. Echt verrassend was die correctie niet, net als het snelle herstel op de markten dat daarop volgde. Los van het verwoestende spoor dat de ziekte door het bestaan van de slachtoffers en hun families heeft getrokken, is dat de markt veerkrachtig is en zich goed herstelde van de correctie.. De vraag is: wat maakt de markten zo veerkrachtig?

Samengevat

  • risico in de portefeuille
  • aandelen & obligaties
  • wereldeconomie
  • chinese economie
Beleggingsstrategie: Wat meer risico in de portefeuille
Beleggingsstrategie: Wat meer risico in de portefeuille

Er zijn verschillende krachten aan het werk die de internationale financiële markten ondersteunen, en in het bijzonder de aandelenmarkten. Dat zijn onder andere het lage renteniveau, waardoor beleggers op zoek zijn naar alternatieven voor de zeer laag (of zelfs negatief) renderende obligaties. Daarnaast vormt de voortgaande soepele opstelling van de centrale banken een sterke steun voor de aandelenmarkten. Dat de markt ook na eerdere incidenten weer zo snel opveerde (na de Brexit bijvoorbeeld, het conflict tussen de VS en Iran en dan nu de uitbraak van het coronavirus) bewijst dat die onderliggende krachten sterk genoeg zijn om relatief kortdurende en ongunstige ontwikkelingen de baas te blijven.

Tegen deze achtergrond is ABN AMRO wat positiever geworden over risico in de portefeuille. Tot de wijzigingen behoort onder meer een wat sterkere voorkeur voor aandelen, van neutraal naar licht positief. Ook wordt in de obligatieportefeuilles liquiditeiten aan het werk gezet. We zijn bijvoorbeeld wat terughoudender geworden over Europese staatsleningen van hoge kwaliteit maar met een lage rente. De (contante) opbrengst daarvan kan worden belegd in hoogwaardige bedrijfsobligaties en EMD (schulden uit de opkomende landen). In de portefeuille als geheel hebben we daardoor nu een licht sterkere voorkeur voor aandelen (licht positief). Over obligaties zijn we nog altijd terughoudend.

De verwachtingen van ABN AMRO voor de wereldeconomie zijn niet veranderd. Wij voorzien nog altijd een zwak eerste halfjaar, gevolgd door een iets sterkere tweede helft. De uitbraak van het coronavirus werkt daarentegen waarschijnlijk door in het gehele jaar. De economische groei in de eerste jaarhelft kan lager uitpakken dan eerder werd voorzien, waarbij we in de tweede helft een iets sterker herstel verwachten vanwege de mogelijke inhaalvraag.

Op regioniveau wordt de Chinese economie volgens ons het hardst getroffen: door de quarantaine, reisbeperkingen en de gevolgen daarvan op de arbeidsmarkten en de aanvoerketen. Ondanks de aanzienlijke gezondheidseffecten van het virus wordt algemeen verwacht dat de negatieve gevolgen voor de wereldeconomie van voorbijgaande aard zullen zijn. De Chinese beleidsmakers ondernemen inmiddels al stappen om de stimuleringsmaatregelen uit te breiden en het banksysteem van voldoende liquiditeiten te voorzien.

Onze licht positievere visie op aandelen heeft niet geleid tot wijzigingen in de regio- of sectorpositionering. Op basis van de relatief sterke vooruitzichten voor de economische groei en de bedrijfswinsten geven we nog altijd de voorkeur aan de VS (lichte voorkeur boven Europa). Binnen de obligatieportefeuille fungeren bedrijfsobligaties met kwaliteitsbeoordeling Investment Grade nog altijd als de hoeksteen van de portefeuille. Wij geven daaraan de voorkeur boven papier van een hogere kwaliteit maar met een lager rente. Een hogere rente (en ook hoger risico) vindt de belegger in EMD (schulden uit de opkomende landen). Staatsobligaties uit die markten lopen bijvoorbeeld geen belangrijk risico op wanbetaling, aangezien er geen sprake is van enorme tekorten op de begroting of de lopende rekening. Voor sommige beleggers kan liquiditeiten ook een goed alternatief zijn voor de lage of negatieve rente op obligaties.

In onze Beleggingsstrategie voor 2020 ‘Voorzichtige zonnestralen’ hebben we aangegeven dat we hier en daar de zon door de wolken zien schijnen in de vorm van een aantal potentieel positieve ontwikkelingen. Hoewel het huidige macro-economische plaatje gemengd blijft, zijn er steeds meer tekenen die erop wijzen dat we structureel het ergste achter de rug hebben. Deze bescheiden positievere visie op risicobeleggingen geeft dat gematigde optimisme goed weer.

Richard de Groot,
Voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité

Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.