1 min

Beleggingsstrategie: Wachten op wat komen gaat

De marktrally van 2019 werd even onderbroken door de vijandigheden tussen de VS en Iran. Maar nu de spanning wat is geweken, hebben de beurzen wederom een stijging ingezet. De drijvende krachten achter de rally zijn het handelsakkoord tussen de VS en China, de langdurig lage rentes en het ruime beleid van de centrale banken.

Samengevat

  • marktrally 2019
  • geopolitieke spanningen
  • beleggingsstrategie
Beleggingsstrategie: Wachten op wat komen gaat
Beleggingsstrategie: Wachten op wat komen gaat

Desalniettemin is het beleggerssentiment aangetast door de geopolitieke spanningen en de vrees voor een marktcorrectie na de aanhoudende stijging van de aandelenkoersen. De winstgroei blijft ook onder druk staan.

Hoewel er lichtpuntjes zijn te bespeuren in de macro-economische data, verwacht ABN AMRO de komende maanden geen echte verbetering. De wereldwijde maakindustrie, die al lange tijd krimpt, vertoont wat tekenen van voorzichtig herstel. Azië loopt daarbij voorop en heeft de bodem bereikt, terwijl de situatie in Europa nog steeds lijkt te verslechteren. Al met al verwachten we in de eerste helft van dit jaar afnemende economische groei, met een lichte verbetering in de tweede helft van het jaar.

We gaan ervan uit dat de centrale banken, waaronder de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse centrale bank Fed, de economische groei zullen blijven ondersteunen. De ECB heeft al toegegeven dat het inflatiedoel niet gehaald zal worden, en we verwachten dat de economische groei in de VS ook beneden de trend zal zijn.

In het obligatiedeel van de portefeuille hebben we een kleine wijziging aangebracht: we hebben de duratie (de gevoeligheid voor renteveranderingen) teruggebracht naar een neutraal niveau ten opzichte van de benchmark. Een lange duratie past bij een omgeving waarin de rente daalt. Het risico op een stijgende rente is volgens ons toegenomen door de stabilisatie in de maakindustrie en de wereldeconomie, en daarom kiezen we nu voor een neutrale positie. Obligatiebeleggers kunnen deze positie implementeren door over te stappen naar beleggingen waarvan de duratie is afgedekt.

We laten onze beleggingsstrategie verder ongewijzigd, met een voorkeur voor aandelen (neutraal) boven obligaties (onderwogen).

Richard de Groot
Voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité

Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.