4 min

Beleggingsstrategie: Wachten op een duidelijke richting

Markten die nieuwe records noteren in combinatie met een te hoge koopdruk, de kans op een correctie en zwakke groeivooruitzichten – dat alles vraagt om terughoudendheid. ABN AMRO handhaaft de neutrale visie op aandelen, en obligaties zijn nog altijd niet in trek.

Samengevat

  • Aandelen: VS blijft aan kop
  • Langetermijntrends onderbouwen sectorvoorkeur
  • Uitdagingen voor obligatieportefeuilles
Beleggingsstrategie: Wachten op een duidelijke richting
Beleggingsstrategie: Wachten op een duidelijke richting

De markten lopen al maanden voor op de fundamentele omstandigheden. Er mag dan sprake zijn van een stijging van sommige macro-economische indicatoren, van een zonnig toekomstscenario voor aandelenbeleggingen kunnen we nog niet echt spreken. De markt heeft op dit moment domweg de wind in de rug: de belegger kiest voor aandelen vanwege de zeer lage of zelfs negatieve spaarrentes, de lage rendementen op de obligatiemarkten en een handjevol licht positievere nieuwsberichten over de wereldwijde productie en de handel.

Echt veel alternatieven voor aandelen zijn er niet voor een belegger die rendement zoekt. Bovendien zijn de risico’s nog altijd beperkt en ontbreken signalen van een recessie. Dit neemt niet weg dat we nog steeds in een late fase van de conjunctuurcyclus zitten.

Naar onze mening is dit niet het moment voor beleggers om veranderingen in de aandelenportefeuille aan te brengen. De redenen:

  • Een recessie staat waarschijnlijk niet voor de deur, maar de economische groei blijft naar verwachting laag. Pas in het tweede halfjaar wordt een bescheiden herstel voorzien.
  • De winstgroei staat onder druk. Volgens ons zijn de consensusverwachtingen voor de toekomstige bedrijfswinsten te optimistisch.
  • Doordat markten het ene na het andere nieuwe hoogtepunt bereiken, neemt ook het risico van een correctie toe.
  • Over fase 1 van het Amerikaans/Chinese handelsgeschil is nu overeenstemming. Maar over de uiteindelijke details bestaat nog flink wat onzekerheid. Bovendien kan Donald Trump de handelsblik nu ook naar andere markten gaan verleggen.
  • Hoewel de aandelenmarkten wereldwijd nu dichter bij het langetermijngemiddelde zitten, liggen de waarderingen aanzienlijk hoger.

Op basis van deze afwegingen heeft ABN AMRO besloten de neutrale visie op aandelen te handhaven, terwijl er voor obligaties (onderwogen) nog altijd weinig animo bestaat.

Aandelen: VS blijft aan kop

De Amerikaanse aandelenmarkten doen het nog steeds beter dan de andere regio’s. Dat is te danken aan de relatief sterke economische groei en de winstvooruitzichten in vergelijking met Europa en de opkomende markten. Onze voorkeur ligt om die reden nog bij de Verenigde Staten (licht overwogen positie).

In Europa (lichte onderweging) zijn er redelijk gunstige signalen, namelijk dat de economische ontwikkeling stabiliseert en de rente begint te stijgen. Maar omdat ‘momentum’ naast de toestroom in technologieaandelen nog altijd de belangrijkste factor is die de markten aanjaagt, houden we een lichte overweging op de Amerikaanse markt.

Wel hebben we de positie in Europese aandelen het laatste kwartaal van 2019 verhoogd. Willen we voortvarender in Europa gaan investeren ten opzichte van de Verenigde Staten, dan moeten we toch echt een markt zien die zich weer op waarderingen richt. In de opkomende markten (neutraal) zijn de waarderingen aantrekkelijk, maar de bedrijfswinsten en de economische ontwikkelingen zwak.

Langetermijntrends onderbouwen sectorvoorkeur

Binnen de aandelensector ligt onze voorkeur onverminderd bij gezondheidszorg (overwogen) en IT (overwogen). IT leunt daarbij op de digitalisering van de economie, terwijl de zorgsector meelift op de groeiende omvang van de vergrijzende bevolking. Deze langetermijntrends zullen niet zomaar verdwijnen.

Consumptiegoederen en nutsbedrijven blijven uit de gratie (onderwogen). Beide sectoren worden gekenmerkt door hoge waarderingen en zijn gevoelig voor veranderingen in de rente. We staan neutraal tegenover de overige sectoren: communicatiediensten, consumptiegoederen, energie, financiële instellingen, industrie, basismaterialen en vastgoed.

Uitdagingen voor obligatieportefeuilles

Europese (niet-financiële) bedrijfsobligaties met een Investment Grade kredietbeoordeling zijn uitgegroeid tot de standaard hoeksteen van de obligatieportefeuille. Voor een groot deel heeft dat te maken met de lage of zelfs negatieve obligatierente in de kernlanden van de eurozone. Daarnaast is er aanleiding voor enig pessimisme over de staatsobligaties van landen in de periferie van de eurozone. Zo is in Italië het politieke risico terug van weggeweest. Hoewel obligatieleningen met een hoger potentieel rendement (zoals High Yield) meer mogelijkheden bieden, valt er enige verslechtering van de High Yield-markt waar te nemen.

Zelf zien we meer ruimte voor rendement in de opkomende markten, ondanks dat het rommelt rond de Argentijnse schuld. Daar kunnen een economische krimp en zeer hoge werkloosheid de heronderhandelingen over de schuldpositie lastig maken. Naar onze mening zijn die complicaties in dit specifieke geval al meegenomen in de prijs.

Conclusie

Het jaar 2020 is uitzonderlijk goed begonnen: de markten stijgen in een omgeving met lage rente en waarin weinig tekenen van inflatie te zien zijn. De eerste stap in een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China is in december gezet, wat de markten de wind in de rug gaf. De onzekerheid over de overeenkomst is daarmee nog niet verdwenen en ook de importheffingen behoren nog niet helemaal tot het verleden. In dit klimaat kunnen bedrijven de rem op de investeringen blijven zetten.

Goed nieuws is dat de zwakte van de industrie het dieptepunt voorbij lijkt. Het gevaar bestaat echter dat de dienstensector nog wordt meegezogen. Een dergelijk olievlekeffect zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten en de eurozone.

Al met al zijn de vooruitzichten voor 2020 eerder gematigd dan zonnig. De verwachting is dat de economische groei in zowel de Verenigde Staten als Europa vertraagt in vergelijking met 2019. Het eerste halfjaar is waarschijnlijk matig, terwijl er voor de tweede helft maar een relatief bescheiden verbetering wordt voorzien.

Verder is er onzekerheid in de Verenigde Staten vanwege Trumps presidentschap, de afzettingsprocedure en de verkiezingscampagne 2020. Ondanks de verwachte voortgaande steun van de centrale banken wereldwijd, ontbreekt het grotendeels aan fiscale stimuleringsmaatregelen. De versoepeling in China is bij lange na niet zo sterk als in het verleden, bij een conservatief blijvend monetair beleid.

Ook wordt het steeds waarschijnlijker dat er na de lange periode van krachtige koersontwikkelingen op de aandelenmarkten een correctie plaatsvindt. Reden dus voor een terughoudende opstelling. Een positieve verschuiving in de winstvooruitzichten, een belangrijke economische verrassing of een correctie kunnen aanleiding zijn voor een heroverweging van onze neutrale visie op de aandelenmarkten.

Global Investment Centre
Richard de Groot
Voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité

Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.