4 min

Beleggingsstrategie: voorzichtigheid blijft geboden

ABN AMRO blijft zich terughoudend opstellen op beleggingsgebied. Aandelen zijn nog altijd enigszins uit de gratie (lichte onderweging). De positie in obligaties is per saldo neutraal. Dit is een weerspiegeling van onze voorkeur (overwogen) voor obligaties uit opkomende landen (emerging market debt; EMD) en investment-grade bedrijfsobligaties, ten koste van toonaangevende staatsobligaties (onderwogen). Onze meest recente verschuiving in het obligatiedeel van de beleggingsportefeuille is een verdere versterking van de positie in investment-grade bedrijfsobligaties ten koste van de positie in staatsobligaties uit de periferie van de eurozone.

Samengevat

  • Tweede-ronde-effecten versus positieve ontwikkelingen
  • Aandelen licht onderwogen; obligaties neutraal
  • Voorzichtig blijven
Beleggingsstrategie: voorzichtigheid blijft geboden
Beleggingsstrategie: voorzichtigheid blijft geboden

Hoewel de coronacrisis nog allesbehalve voorbij is, begint de wereld manieren te vinden om ermee om te gaan. In veel landen wordt actie ondernomen om het virus met succes in te dammen en protocollen op te zetten in het belang van de volksgezondheid. In grote lijnen loopt China hierbij voorop, zowel voor wat betreft de beheersing van het virus als het economische herstel, gevolgd door Europa en de VS. Dit zien we bijvoorbeeld bij de Chinese productiesector: na voorzichtig weer van start te zijn gegaan, is de productie in China weer aan het terugkeren naar de niveaus van vóór corona. Zelfs voor de provincie Hubei, het oorspronkelijke epicentrum van de virusuitbraak, wordt productiegroei gemeld.

Voor Europa is het zaak om van China te leren en de fouten te vermijden die op dit moment in de VS worden gemaakt. In ons economische basisscenario, waar wij goed naar kijken bij het bepalen van onze beleggingsstrategie, wordt uitgegaan van een langzaam en langdurig herstel in Europa. Er is nog altijd een risico van een tweede golf en nieuwe lockdowns, al zullen de restricties waarschijnlijk minder streng zijn dan de eerste keer. Het uiteindelijke herstel van de wereldeconomie wordt waarschijnlijk tot 2021 vertraagd door tweede-ronde-effecten zoals hoge werkloosheid, bedrijfsfaillissementen, krappere financiële condities en verstoringen aan de aanbodzijde.

De VS is inmiddels het epicentrum van de pandemie en tekent voor circa 25% van de besmettingen wereldwijd. Het gaat in de huidige brandhaarden (Californië, Texas, Florida) waarschijnlijk een flinke tijd duren voordat het aantal besmettingsgevallen weer echt laag is – mogelijk maar liefst twee maanden. De economische bedrijvigheid komt hierdoor lokaal onder druk. En misschien heeft een en ander ook op breder vlak consequenties.

Tweede-ronde-effecten versus positieve ontwikkelingen

Er beginnen zich tweede-ronde-effecten af te tekenen, zoals hoge werkloosheid. Maar die effecten kunnen tijdelijk wat minder sterk zichtbaar zijn doordat economieën weer opengaan en op stoom komen. Andere lichtpuntjes zijn onder meer de overeenkomst over een Europees herstelfonds. Die overeenkomst heeft een impuls gegeven aan de Europese markten. Het herstelfonds van EUR 750 miljard gaat subsidies en leningen verstrekken en kan enorm helpen om permanente economische schade te verminderen. De overeenstemming rond dit fonds is een positieve stap in de richting van meer eenheid binnen de Europese Unie op het vlak van zowel monetair als begrotingsbeleid. Ook in de VS wordt ondertussen gewerkt aan nieuwe begrotingsstimuleringsplannen (mogelijk ook weer een ronde directe contante uitkeringen aan de consument).

Sommige recente cijfers, zoals de Amerikaanse consumentenbestedingen en het consumentenvertrouwen, waren beter dan verwacht. Waar bijvoorbeeld restaurants, de reissector & entertainment het nog zwaar te verduren hebben, kwamen de Amerikaanse detailhandelsverkopen in juni alweer aardig in de buurt van het niveau van voor de pandemie (februari). Ondanks die zonnestraaltjes gaan wij er in ons basisscenario van uit dat het BBP in Europa in 2020 met 6,9% krimpt. Voor 2021 verwachten wij een groei van 3,2%. Voor de Amerikaanse economie bedraagt de verwachte krimp 4,8% in 2020, gevolgd door 3,4% groei in 2021. Een andere donderwolk aan de lucht is de mogelijkheid van verder oplopende spanningen tussen de VS en China.

Aandelen licht onderwogen; obligaties neutraal

Met het oog op de aanhoudende onzekerheid hebben wij onze algehele vermogensverdeling (assetallocatie) bij onze meest recente beleggingsstrategievergadering niet gewijzigd. Op kortere termijn zijn we terughoudend ten opzichte van aandelen. Dat baseren we onder meer op de verwachte negatieve gevolgen van de nasleep van de eerste virusgolf. De hoge waarderingen zijn eveneens een reden om terughoudend te zijn met aandelen: aandelenwaarderingen lijken uit de pas te lopen met de winstverwachtingen en fundamentele omstandigheden op de lange termijn. De winstgroei blijft wereldwijd onder druk staan. Op regioniveau is onze voorkeur voor de VS (overwogen) ten opzichte van Europa (onderwogen) ongewijzigd.

We handhaven ons neutrale standpunt ten aanzien van obligaties. Wel hebben we in de obligatieportefeuille een aanpassing doorgevoerd ten gunste van investment-grade bedrijfsobligaties (obligaties van ondernemingen met een hoogwaardige kredietkwaliteit). Dat werd mogelijk gemaakt door een verlaging van de positie in staatsobligaties uit de periferie van de eurozone na een koersrally. De rente op investment-grade bedrijfsobligaties is aantrekkelijk en wordt verder ondersteund door de steunaankopen van centrale banken. Volgens ons is een eventuele verzwakking van de fundamentele bedrijfsomstandigheden al in de obligatiekoersen ingeprijsd. Bovendien zouden de meeste investment-grade ondernemingen zich aan de huidige marktomstandigheden moeten kunnen aanpassen en hun resultaten moeten kunnen stabiliseren. De ECB staat klaar om nog maanden enorme hoeveelheden bedrijfsobligaties op te kopen via steunaankopenprogramma’s ter waarde van in totaal circa EUR 10 miljard per maand. Dat moet deze beleggingscategorie ondersteunen en de risicopremies op deze obligaties omlaag krijgen.

Voorzichtig blijven

We hebben te maken met een ongekende situatie van een pandemie en de onzekerheid die gepaard gaat met economieën die uit de lockdown komen. Dit vraagt naar onze mening om een terughoudende beleggingsopstelling. Onze gematigde verwachtingen voor de korte termijn zijn gebaseerd op voorziene tweede-ronde-effecten van de eerste golf van het coronavirus en de kans dat het virus weer ernstig om zich heen grijpt. Het nieuws over vaccintesten is daarentegen bemoedigend. Maar het kan nog een tijd duren voordat er daadwerkelijk inentingen plaatsvinden (waarschijnlijk niet eerder dan 2021). De markten blijven zich derhalve beweeglijk en onregelmatig ontwikkelen, met de nodige neerwaartse risico’s. Op de langere termijn zijn we optimistischer: we blijven ervan overtuigd dat risicovolle beleggingen het potentieel hebben om rendement op te leveren voor beleggers.

Richard de Groot
Richard de Groot
Chair ABN AMRO Global Investment Committe
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.