5 min

Beleggingsstrategie: verdere turbulentie op komst

De markten schieten alle kanten op vanwege de verdere verspreiding van het coronavirus en de maatregelen van overheden en centrale banken om een economische crisis te voorkomen. Met het oog op de verhoogde onzekerheid handhaaft ABN AMRO de neutrale visie ten aanzien van aandelen. Binnen vastrentende waarden zijn staatsobligaties nog altijd niet gewild (onderwogen), en we hebben een bescheiden positieve visie op schuld uit opkomende markten (EMD).

Samengevat

  • Vooruitzichten economie zijn fors verlaagd
  • Naar het scenario van de ‘ernstige schok’
  • Heb geduld en zet geen belangrijke stappen
Beleggingsstrategie: verdere turbulentie op komst
Beleggingsstrategie: verdere turbulentie op komst

De omstandigheden waarin de wereld verkeert op het gebied van gezondheidsrisico’s en -gevolgen is in ons leven nog niet eerder voorgekomen. In deze periode maken we ons vooral zorgen over de gezondheid van ons gezin, onze familie en alle andere mensen om wie we geven. De financiële markten kunnen dan onbelangrijk lijken of toch op z’n minst een ver-van-mijn-bed-show. Voordat we hier verder ingaan op de beleggingsstrategie van deze maand willen we u en uw naasten graag een goede gezondheid toewensen, alsook de kracht om deze moeilijke tijden door te komen. We kijken vol optimisme uit naar een tijd waarin we opgelucht kunnen ademhalen in de wetenschap dat deze uitzonderlijke tijden achter de rug zijn.

De stemming op de markt wordt al een paar weken bepaald door het coronavirus. Dat wordt voorlopig nog niet anders. Totdat de omvang van de gevolgen van het virus ingeschat kan worden (op basis van testen, of de piek in het aantal besmettingsgevallen en vervolgens de afname) blijft het waarschijnlijk onrustig op de markten. Grote uitschieters kenmerken de aandelenmarkten, zowel naar boven als naar beneden. Ook de rente op obligatieleningen is aanzienlijk veranderd. Gezien de hoge mate van onzekerheid en de aanhoudende marktonrust heeft ABN AMRO besloten de visie niet te wijzigen: neutraal op aandelen, obligaties uit de gratie (onderwogen).

Kortetermijn vooruitzichten economie somber

ABN AMRO heeft de economische vooruitzichten naar beneden bijgesteld. De vooruitzichten zijn fors verlaagd vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus en het effect daarvan op mensen en markten. Aanleiding voor de neerwaartse bijstellingen zijn de lastiger geworden financiële omstandigheden, de productiedalingen waardoor de werkloosheid kan gaan stijgen, financiële stress voor bedrijven en verstoringen aan de aanbodkant. De Amerikaanse economische groei wordt dit jaar naar verwachting negatief (-1,4%) en gaat in 2021 weer omhoog naar 3,2%. Voor de eurozone is het plaatje nog zwakker: economische groei -2,7% in 2020 en omhoog naar 1,9% in 2021. Voor de economie van China wordt een daling van de groei naar 4,5% in 2020 voorspeld. In 2021 zou dat cijfer dan op 6,5% uitkomen.

Naar het scenario van de ‘ernstige schok’

ABN AMRO heeft de marktomstandigheden geëvalueerd op basis van drie scenario’s: een tijdelijke schok, langdurige schok en ernstige schok. We kunnen er niet omheen: we ontwikkelen ons in de richting van het scenario van een ernstige schok (of zijn daar al aanbeland). Dat betekent een wereldwijde recessie. Aan veel van de criteria voor een scenario van een ernstige schok wordt namelijk al voldaan. Dat geldt onder andere voor de wereldwijde verspreiding van het virus en de status van pandemie, het thuis houden (‘lockdowns’) van hele bevolkingen en het brede verbod op reizen. Ondanks deze kenmerken voorziet dit scenario ook in een toename van de bedrijvigheid aan het begin van het derde kwartaal van dit jaar. Dat zou dan in 2021 verder moeten versterken. Hoe erg de economische neergang wordt en de timing en omvang van het herstel, zijn afhankelijk van de verspreiding van het virus en hoe snel een en ander weer onder controle is. Het marktsentiment zal zich naar verwachting in overeenstemming daarmee ontwikkelen. Zolang het aantal besmettingen blijft toenemen, is goed zicht op de toekomstige marktuitkomsten beperkt.

Centrale banken en overheden grijpen in

Ondertussen hebben de centrale banken en overheden over de hele wereld belangrijke stappen gezet. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) staan klaar om er alles aan te doen om de effecten op te vangen van de economische impasse in grote delen van de wereld.

De Amerikaanse Fed verstrekt met haar steunaankoopprogramma een aanzienlijke hoeveelheid geld: de centrale bank heeft daarmee de verhandelbaarheid verbeterd en een vangnet onder de financiële markten gehangen. De steunaankopen zijn verder uitgebreid naar obligatieleningen met een Investment-Grade kredietwaardering. Voor de eurozone als geheel komen de begrotings- en liquiditeitsmaatregelen uit op ongeveer EUR 2 biljoen (circa 18% van het bbp). Veel hiervan neemt de vorm aan van liquiditeitssteun, al is de fiscale steun eveneens aanzienlijk. In de VS heeft de Senaat goedkeuring gehecht aan een steunpakket van USD 2 biljoen. Met deze maatregelen moeten werknemers, bedrijven en huishoudens worden geholpen. Hoewel een directe afstemming tussen alle wereldwijde partijen soms lastig te ontwaren valt, is er wel degelijk een gevoel dat de openbare instellingen en overheden in de hele wereld doorhebben dat dit een probleem is van ons allemaal.

Terugblik markt

Volgens de definitie van een daling van 20% of meer ten opzichte van een recente piek, bevinden de aandelenmarkten zich nu duidelijk in een zogeheten baisse markt (‘bear market’). De bepalende factor voor aandelen is en blijft vooralsnog de onduidelijkheid van hoe het virus zich gaat ontwikkelen. De stimuleringsmaatregelen van de diverse overheden, en in het bijzonder in de VS, brachten enig soelaas. Maar de onrust blijft hoog. Uitschieters op dagbasis van meer dan 3% waren ooit zeer zeldzaam, maar zijn de afgelopen weken bijna normaal geworden. Vooralsnog dit jaar heeft de Chinese aandelenmarkt het duidelijk beter gedaan dan de VS en in het bijzonder ook de Europese markten.

De obligatiemarkten worden door de acties van de centrale banken ondersteund. Een punt van zorg is of er voldoende vraag en aanbod (liquiditeit, of verhandelbaarheid) is. Gezien de huidige onrust op de markten is het niet echt onverwachts als de vraag en aanbod voor de riskantere obligatiesectoren (zoals High Yield-obligaties en schuld uit opkomende markten (EMD)) stokt. Ook de risicopremies op bedrijfsobligaties lopen snel op. En we signaleren al problemen met de verhandelbaarheid bij Investment Grade-obligatieleningen. Gezien de ongekende stappen van de centrale banken, wordt deze situatie wel beter. Dat forse ingrijpen door de centrale banken moet ook de zorgen van beleggers over de groeiende overheidstekorten verminderen (het gevolg van de enorme fiscale stimuleringsmaatregelen die overheden in de economie pompen).

Besluit over ‘market drift’

De aanzienlijke beweeglijkheid op de markten van de afgelopen weken heeft geleid tot een geleidelijke verschuiving in onze portefeuille in aandelen en obligaties (een fenomeen dat bekend staat als ‘market drift’). ABN AMRO let scherp op dit tijdelijke verschil tussen de visie en de feitelijke situatie in de portefeuilles. Voor aandelenportefeuilles waarin die ‘drift’ tot een aanzienlijke afwijking leidt (dat wil zeggen, van meer dan 3%) hebben we besloten naar neutraal te herpositioneren. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Conclusie

Dit zijn moeilijke tijden. In eerste instantie op het gebied van de gezondheid: een gevaar dat we niet kunnen zien houdt ons binnenshuis en weg van elkaar. Scholen, kantoren en fabrieken zijn gesloten, en ons sociale leven en de economie zijn lamgelegd. We doen dan ook niet luchtig over deze periode waarin de woorden ‘pandemie’ en ‘recessie’ steeds vaker vallen. Toch geloven we dat beide tijdelijk zijn. Sterker nog, er zijn al tekenen die erop wijzen dat het aantal besmettingsgevallen in China en andere regio’s stabiliseert. Toch valt lastig te voorspellen wanneer de uitbraak afneemt en de economie weer kan aantrekken. We verwachten dat dat later dit jaar gaat gebeuren. De enorme bedragen aan monetaire en fiscale maatregelen moeten voor een verdere stimulans zorgen. Ondertussen is ons advies om geduld te hebben met de beleggingsportefeuille. Om op dit moment geen belangrijke stappen te zetten. Bij deze marktturbulentie blijft het devies, blijven zitten waar u zit.

Richard de Groot
Richard de Groot
Chair ABN AMRO Global Investment Committe
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.