5 min

Beleggingsstrategie: Tijd om risico te verlagen

ABN AMRO is van mening dat de recente marktrally niet houdbaar is. Voordat er een echt herstel op gang komt, is er eerst kans op een tweede sterke daling of een langdurige periode van zijwaartse handel. De risico’s zijn overwegend negatief: wij vinden het daarom verstandig om de aandelenpositie te verminderen en de positie in liquiditeiten op te bouwen.

Samengevat

  • Het huidige optimisme onder beleggers is volgens ons niet houdbaar
  • We geven de raad om de aandelenportefeuille deels af te bouwen (van neutraal naar onderwogen) en de opbrengst te gebruiken om een cashpositie op te bouwen
  • In de obligatiestrategie zijn geen wijzigingen aangebracht
  • Voor de langere termijn blijven we optimistisch
Beleggingsstrategie: Tijd om risico te verlagen
Beleggingsstrategie: Tijd om risico te verlagen

Terwijl de wereld midden in een pandemie zit, is de aandelenmarkt sterk aangetrokken. Die opwaartse beweging volgde op de scherpe daling eind maart en tekende zich af ondanks lockdowns, stilstaande economieën, werkloosheidsaantallen die de pan uit rijzen en een virusuitbraak waarvoor vooralsnog geen vaccin bestaat. Voor bedrijven zijn de markten opgedroogd, de consument zit thuis en de toevoerketens zijn ernstig ontwricht. Met sombere vooruitzichten voor de bedrijfswinsten in 2020 tot gevolg.

Het huidige optimisme onder beleggers is volgens ons niet houdbaar. Evalueren we de risico’s, dan zien we eerder de mogelijkheid van een aanzienlijke daling of een langere periode van zijwaartse handel dan van een verdere opwaartse beweging. Wel blijven we positief over de langere termijn en voorzien we nog altijd dat de markt later in het jaar weer opveert.

ABN AMRO geeft beleggers de raad om van de rally gebruik te maken door de aandelenportefeuille deels af te bouwen (van neutraal naar onderwogen) en de opbrengst te gebruiken om een cashpositie op te bouwen. In de obligatiestrategie zijn geen wijzigingen aangebracht. Staatsobligaties zijn nog altijd niet gewild (onderwogen), terwijl er een lichte voorkeur (bescheiden overwogen) bestaat voor obligaties uit de opkomende markten. Per saldo ontstaat hierdoor een neutrale visie op vastrentende waarden.

Scenarioanalyse richting negatief

Sinds het begin van de coronacrisis hebben we onze beleggingsbeslissingen afgewogen aan de hand van het basisscenario. Dit scenario wordt vervolgens vergeleken met een positiever en negatiever scenario. Het positieve scenario is gebaseerd op een hoger dan verwachte immuniteit van de bevolking, die zou moeten worden bewezen aan de hand van grootschalige testen. Zover zijn we niet. In plaats daarvan ontwikkelt de situatie zich richting het negatieve scenario. Dat komt omdat de duur van de lockdown in de diverse wereldwijde economieën een belangrijk element vormt. In ons basisscenario werd uitgegaan van lockdowns van vier à vijf weken, en een einde van de lockdown rond eind april.

Frankrijk, Duitsland, Nederland en België hebben nu allemaal de lockdown tot in mei doorgetrokken. In de VS zetten ruim 30 van de 50 staten de eerste voorzichtige stappen in de richting van een gedeeltelijke heropening van de economie. Maar andere staten, waaronder Californië (de op vier na grootste economie van de wereld) en New York verlengen de thuisblijfrichtlijnen van de regering Trump, met 45 dagen. Uit onze analyse blijkt dat de brandhaarden van het coronavirus in de VS goed zijn voor circa 25% van de Amerikaanse economische groei.

De weg uit de lockdown wordt naar verwachting over de hele wereld een traag en voorzichtig gebeuren, waarin politici proberen tot een overtuigende afweging te komen tussen de gezondheid van de bevolking en de economische bedrijvigheid.

Natuurlijk hebben sommige landen de strenge lockdownmaatregelen nu al een beetje versoepeld. Zo zijn in Spanje sommige werknemers in de industrie en de bouw medio april aan het werk gegaan. En in Duitsland mochten sommige delen van de auto-industrie weer beginnen. In Italië mocht de industrie op 4 mei weer aan de slag.

Iedere week extra zorgt voor nog minder economische groei en veroorzaakt een domino-effect aan negatieve gevolgen. Hoe langer de lockdown duurt, hoe slechter de situatie voor de economie en het bedrijfsleven. Lagere groei en meer (negatieve) tweederonde-effecten vormen eveneens een element van het negatieve scenario (en niet van het basisscenario). In dat negatieve scenario is het herstel in het derde kwartaal echter sterker dan in het basisscenario.

Optimisme beleggers ebt weg

In onze optiek is de huidige marktrally niet houdbaar. Wij zien het optimisme van beleggers dan ook wegebben naarmate de economische effecten van de sluiting duidelijker worden. De komende drie maanden, zoniet langer, zullen de gewone overheidscijfers voor de economische groei, de werkgelegenheid en de productie verwoestende dieptepunten noteren en in veel landen waarschijnlijk een ‘once-in-a-lifetime’ dieptepunt bereiken.

Voor een deel is dit al begonnen. De werkloosheid in de VS ligt rond de 20% en de productie is wereldwijd weggezakt. De economische groei wordt in alle regio’s waarschijnlijk negatief in het tweede kwartaal, behalve in China, dat iets op de rest vooruitloopt, al is de groei ook daar nog zwak. In de huidige maandcijfers is het totaaleffect van de lockdown nog altijd niet volledig zichtbaar. Ondertussen worden de vooruitzichten voor de winstgroei voor 2020, die nu al op -12% staan (MSCI World (Developed)), waarschijnlijk alleen maar verder naar beneden bijgesteld. Kortom, de effecten van het coronavirus en de lockdown zorgen voor de meest negatieve economische gevolgen die we waarschijnlijk ooit te zien zullen krijgen.

Korte termijn: meer cash, minder aandelen

Toch is het niet alleen kommer en kwel. We gaan nog altijd uit van een herstel in het derde kwartaal van het jaar. De suggestie om de aandelenpositie te verkleinen, is dan ook een stap voor de korte termijn om beter voorbereid te zijn op wat er komen gaat en om in een later stadium te kunnen inspelen op kansen in de markt.

Onze voorkeur ligt nog altijd bij Amerikaanse aandelen boven de Europese en opkomende markten. De sterke sectoren informatietechnologie en gezondheidszorg, die op de Amerikaanse markten dominant zijn, blijken behoorlijk bestendig in de crisis. Onze voorkeur gaat nog altijd uit naar deze sectoren. Over de financiële sector zijn we daarentegen negatiever geworden (van neutraal naar onderwogen). De reden is dat de verslechtering van de economie volgens ons de grote banken hard zal raken. Die krijgen te maken met groeiende kredietverliezen terwijl de rente nog langer laag blijft.

Positiever zijn we inmiddels over de sector consumptiegoederen (van onderwogen naar neutraal). Deze bedrijven hebben zich tijdens de coronacrisis goed staande gehouden en de producten worden nog altijd overal aan de consument verkocht. Over het algemeen is er bij deze spelers ook sprake van een sterke cashpositie en een aantrekkelijk dividend. Van de sector nutsbedrijven zijn we nog altijd niet gecharmeerd (onderwogen), terwijl alle andere sectoren op neutraal staan.

Minder risico, maar optimistisch over toekomst

Het herstel op de markten lijkt losgekoppeld van normale fundamentele ontwikkelingen en in het bijzonder van de winstvooruitzichten. Wij zien een gedegen risico dat er een nieuwe golf van risico-aversie aan zit te komen. Die kan worden veroorzaakt door een periode van weken of maanden van zeer slechte cijfers. Als beleggers zich eenmaal realiseren dat het veel langer gaat duren om uit de lockdown te komen en terug te keren naar meer normale tijden, dan zien we het optimisme wegebben en de markten daarop navenant reageren.

Voor de langere termijn blijven we optimistisch. Er zal een goed pad door en uit de coronacrisis worden gevonden. Burger, samenleving en bedrijf kunnen de activiteiten hervatten. En op een dag kunnen we aan onze kleinkinderen het verhaal vertellen van de grote pandemie van 2020. Vooralsnog doen we de suggestie om het risico te verminderen. Beleggers kunnen daarom in overweging nemen om, terwijl ze thuis zitten, wat aandelen te verkopen.

Richard de Groot
Chair ABN AMRO Global Investment Committe
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.