4 min

Beleggingsstrategie: nieuwe onzekerheden belemmeren het zicht

Financiële markten worstelen nog altijd met een grote onzekerheid. Dit is niet zo vreemd na de schokken van dit jaar, waaronder een pandemie, lockdowns in de hele wereld en de daaruit voortvloeiende economische recessie. Inmiddels worden de lockdowns opgeheven. De weg terug naar een normale situatie zal waarschijnlijk ongelijkmatig verlopen.

Samengevat

  • Aandelen: stap vooruit en dan stap terug
  • Obligatiemarkten profiteren van beleid centrale banken
  • Deze tijd vraagt om voorzichtigheid
Beleggingsstrategie: nieuwe onzekerheden belemmeren het zicht
Beleggingsstrategie: nieuwe onzekerheden belemmeren het zicht

Alles wordt bepaald door het aantal virusinfecties en zieken­huisopnames. Het is verrassend dat de besmettingsge­vallen in Noord- en Zuid-Amerika nu tot ongeziene hoogtes stijgen, terwijl Europa en delen van Azië meer succes lijken te hebben met het vaststellen van nieuwe omgangsvormen en protocollen om mensen veilig te houden en economieën weer op gang te brengen. In de VS zijn de grote staten Texas, Florida en Californië nu brandhaarden van het coronavirus. Deze staten vertegenwoordigen meer dan 50% van het Amerikaanse BBP.

Centrale banken en overheden hebben erkend hoe uitzon­derlijk de omstandigheden zijn. Ze zijn in actie gekomen met ongekende stimuleringsmaatregelen. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) is er zelfs van beschuldigd teveel te doen: de Fed heeft biljoenen dollars toegezegd ter onder­steuning van de markten en de kredietverlening aan bedrijven. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft Europese financiële instellingen tot nu toe voorzien van EUR 1,3 biljoen aan steun. In de VS zal de overheid waarschijnlijk overgaan tot verdere begrotingsstimulering. In Europa wordt een herstelfonds opgezet, maar een definitief akkoord hierover is nog ver weg.

Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat de markten beweeglijk zijn en een ongelijkmatig verloop tonen. Op korte termijn moeten we rekening blijven houden met neerwaartse risico’s. Gezien de onzekerheid zijn wij voor­zichtig met onze positionering in risicovolle beleggingen. Aandelen blijven ietwat uit de gratie (lichte onderweging). Onze algehele allocatie naar obligaties is neutraal; daarbinnen hebben wij een lichte voorkeur (bescheiden overweging) voor obligaties uit opkomende markten en Investment Grade bedrijfsobligaties, ten koste van toonaangevende staatsobli­gaties (onderweging).

Aandelen: stap vooruit en dan stap terug

Het herstel van de aandelenmarkten is aangejaagd door de krachtige stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken. Tekenen dat de pandemie stabiliseerde hadden eveneens een gunstig effect op de markten. Wel blijft het zo dat het verloop van de markten nog sterk gekoppeld is aan de krantenkoppen – en die krantenkoppen kunnen goed of slecht nieuws bevatten. Wij verwachten tweede-ronde-effecten van de economische crisis (denk aan werkloosheid en bedrijfsfaillissementen). Bovendien is het virus in de VS nog niet onder controle. Daarom denken wij dat een voorzich­tigere beleggingshouding op dit moment gerechtvaardigd is.

Op sector- en regioniveau zien we dat de marktprestaties sterk uiteenlopen. De sectoren gezondheidszorg en infor­matietechnologie (overweging) in de VS hebben veerkracht getoond en sterke prestaties neergezet. Maar de energie­sector (neutraal), bijvoorbeeld, is dit jaar tot dusver met bijna 30% gedaald. En terwijl de Amerikaanse aandelenbeurzen (overweging) een tijdlang beter hebben gepresteerd dan hun Europese tegenhangers (onderweging), hebben de Europese markten deze trend de afgelopen weken omgebogen.

Ondanks de opleving van de aandelenmarkten na de diepte­punten van dit jaar, hebben we nog altijd te maken met de merkwaardige situatie van dalende bedrijfswinsten en hoge aandelenwaarderingen. De winstgroei van bedrijven staat wereldwijd onder druk. De wereldwijde aandelenmarkten worden als overgewaardeerd beschouwd, met waarderings­ratio’s die aanzienlijk boven hun langetermijngemiddelden liggen. Daarom denken wij dat het verstandig is om de lichte onderweging van aandelen te handhaven en te wachten op meer duidelijkheid over het virusverloop, de economische groei en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, om maar een paar van de onzekere factoren te noemen.

Obligatiemarkten profiteren van beleid centrale banken

Obligatiemarkten hebben enerzijds te maken met de pandemie en de economische gevolgen daarvan en ander­zijds met ongekende steunmaatregelen van overheden en centrale banken. De rente op Amerikaanse 10-jaars staats­obligaties (Treasuries) ligt rond de 0,7%. En de Federal Reserve heeft duidelijk gemaakt dat we dit of volgend jaar geen renteverhogingen hoeven te verwachten. De rente op Duitse staatsobligaties (Bunds) is nog altijd negatief en ligt rond de -0,47%. Toonaangevende staatsobligaties zoals Treasuries en Bunds hebben dan ook niet onze voorkeur.

Investment Grade bedrijfsobligaties (kwalitatief hoogwaar­dige bedrijfsobligaties), die rechtstreeks worden ondersteund door de steunaankopen van centrale banken, beschouwen wij wel als aantrekkelijk. In het zogenoemde high-return obli­gatiesegment geven wij de voorkeur aan obligaties uit opko­mende markten (emerging market debt; EMD) boven High Yield bedrijfsobligaties. Hoewel veel opkomende markten worstelen met het coronavirus, bieden lokale centrale banken steun aan de markten. Wij geloven dat de premies op deze obligaties voldoende compensatie bieden voor de risico’s.

Situatie zal verbeteren

Op de langere termijn zijn we optimistischer over het rende­mentspotentieel van risicovollere beleggingen. De economi­sche groei zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2020 positief worden in de VS en Europa, waarbij 2021 een jaar van verder herstel zal zijn. Maar we kunnen de nodige kuilen verwachten in de weg naar economische groei: in Europa wordt een zogenoemde ‘dubbele dip’ verwacht, met een terugkeer naar negatieve groei in zowel het vierde kwar­taal van 2020 als het eerste kwartaal van 2021.

Deze krimp zal het gevolg zijn van tweede-ronde-effecten van de economische recessie, waaronder hoge werkloos­heid, bedrijfsfaillissementen, krappere financiële condities en verstoringen aan de aanbodzijde. Verwacht wordt dat de VS aan deze economische krimp zal weten te ontsnappen, maar dat ook daar tweede-ronde-effecten merkbaar zullen zijn. China is al verder gevorderd qua herstel: naar verwach­ting zal de BBP-groei daar in 2021 uitkomen op 7%.

Wij geloven dat deze tijd vraagt om voorzichtigheid. Ons basisscenario is tot nu toe een goede leidraad geweest tijdens deze crisis. Eén van de laatste elementen van dit basisscenario is de overgang van de lockdown-fase naar een meer normale situatie. In de loop van de zomer zullen we weten of deze overgang kan worden voortgezet en in welk tempo. We gaan een periode in waarin we erachter zullen komen of de genomen voorzorgsmaatregelen voldoende zijn om terug te keren naar meer normale vrijetijds- en economi­sche activiteiten. En we hebben de hoop dat we uiteindelijk het goede nieuws zullen krijgen dat er een vaccin gevonden is – een overwinning van de geneeskunde op een ziekte die wereldwijd al zo’n 10 miljoen mensen heeft besmet.

Richard de Groot
Chair ABN AMRO Global Investment Committe
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.