4 min

Beleggingsstrategie: Effecten coronacrisis houden ons waakzaam

ABN AMRO handhaaft in het huidige klimaat van aanhoudende onzekerheid een terughoudende opstelling. Op kortere termijn handhaaft de bank een lichte onderweging in aandelen en blijft de visie op obligaties neutraal.

Samengevat

  • Corona blijft de baas
  • Aandelenmarkten blijven beweeglijk
  • Aanhoudende rust op de obligatiemarkten
Beleggingsstrategie: Effecten coronacrisis houden ons waakzaam
Beleggingsstrategie: Effecten coronacrisis houden ons waakzaam

Na zes angstige maanden van pandemie, lockdowns, een krimpende economie en een onevenwichtig herstel willen de meeste beleggers vooral graag weten hoe het nu verder zal gaan.

Bij het vaststellen van onze beleggingsvisie kijken wij sinds het begin van de pandemie goed naar ons economisch basisscenario. Een duurzaam economisch herstel zal tot in 2021 worden beperkt door de tweede-ronde-effecten van de eerste schok (toen economieën grotendeels stil kwamen te liggen als gevolg van lockdowns). Dit ondanks de zeer sterke macro-economische cijfers van de afgelopen maanden, na het heropenen van de economieën.

Die opleving van de economische cijfers was voorzien, maar sinds een paar weken vlakken deze indicatoren weer af. De aandelenmarkten bewegen op hun beurt grotendeels zijwaarts en op de Amerikaanse aandelenbeurzen is een correctie begonnen.

Corona blijft de baas

Alle activiteiten – in de samenleving, op de markten en in de economie – worden nog altijd door het coronavirus bepaald. In de VS is het virus landelijk nooit afdoende onder controle gebracht. Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen is nu stabiel op circa 40.000. In Europa is sprake van een tweede golf van coronabesmettingen. Naar onze mening zijn deze uitbraken minder hevig dan tijdens de eerste golf en doen ze zich vooral op lokaal niveau voor. Verdere nationale lockdowns zijn dan ook niet nodig. Volgens ons basisscenario houdt de onzekerheid aan en herstelt de economie zich in het beste geval langzaam.

Het mondiale herstel is vooralsnog allesbehalve spectaculair. Uit de eerste indicatoren voor de consumentenbestedingen valt op te maken dat de economie, met name in de eurozone, stagneert op een niveau dat lager ligt dan voor de pandemie. De effecten van de maatregelen die de economie een steuntje in de rug moeten geven (zoals soepele financiële condities en stimuleringsmaatregelen) beginnen uitgewerkt te raken. Dat geldt niet voor de tweede-ronde-effecten van de initiële economische schok.

Effecten duren voort

In de VS is een tweede hulpplan vooralsnog politiek vastgelopen, terwijl het Europees herstelfonds bepaalde projecten lijkt te bekostigen die anders ook wel zouden zijn gefinancierd. En ondertussen worden ingrijpende tweede-ronde-effecten zichtbaar in de vorm van serieus banenverlies en een stijgende werkloosheid.

Onze inschatting is dat de situatie op de arbeidsmarkt sterker verslechtert dan de cijfers in de VS en Europa doen vermoeden. En die verslechtering zet naar verwachting door. Het consumentenvertrouwen in de ontwikkelde economieën staat eveneens onder druk. De opleving van de verkoop in de detailhandel die we opmerkten na de heropening van de economieën, verliest aan kracht en zou zich kunnen terugtrekken als de zorgen over de werkloosheid verder toenemen. In combinatie met het groeiend aantal faillissementen en verstoringen in de toeleveringsketen menen wij dat er genoeg negatieve invloeden zijn waardoor de economische groei in Europa kan afnemen in het vierde kwartaal. Die groeidaling zou de economie ook in het eerste kwartaal van 2021 nog parten kunnen spelen.

Aandelenmarkten blijven beweeglijk

Kijkend naar de aandelenmarkten: bedrijfswinsten waren beter dan voorzien, omdat ook het economisch herstel krachtiger was dan verwacht. Maar de toekomstige winstontwikkeling kan de komende maanden een uitdaging blijken, naarmate de tweede-ronde-effecten beginnen door te werken. Voor het vierde kwartaal wordt een nieuwe golf neerwaartse bijstellingen van de winstverwachtingen voor 2021 verwacht. Aandelen blijven ondertussen overgewaardeerd.

Op regioniveau gaat onze voorkeur nog onverminderd uit naar de VS (overwogen) boven Europa (onderwogen) en de opkomende markten (neutraal). We zijn positief over de sector gezondheidszorg (overwogen), terwijl we niet enthousiast zijn over financiële instellingen (onderwogen). We hebben een neutrale visie op de overige aandelensectoren.

Aanhoudende rust op de obligatiemarkten

Op de obligatiemarkten heerst nog altijd rust. Ondanks de correctie op de Amerikaanse aandelenmarkten en recente beleidsvergaderingen van centrale banken is er de afgelopen weken weinig veranderd. De rente op toonaangevende staatsobligaties blijft laag (of negatief) en beweegt binnen een nauwe bandbreedte. Centrale banken lijken eensgezind in hun voornemen om de rente de komende tijd laag te houden. Afgaande op recente beleidsaankondigingen van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) kan dat in de VS duren tot 2023 of ruim daarna.

De grote steunaankoopprogramma’s van de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Fed bieden zowel stabilisatie als steun aan de obligatiemarkten. In dit marktklimaat is onze visie op obligaties als algehele beleggingscategorie neutraal. Wij hebben een voorkeur voor schulden uit opkomende markten (Emerging Market Debt; EMD) en Investment Grade bedrijfsobligaties (beide overwogen). Die voorkeur gaat ten koste van staatsobligaties (onderwogen).

Conclusie

Totdat er een vaccin is, verwachten we dat afstand houden (‘social distancing’) de norm blijft. De consument blijft terughoudend en zal ook bij een lokale uitbraak minder uitgeven. Grote evenementen, internationaal reizen en toerisme blijven dit jaar ook ver onder het niveau van voor de pandemie.

Over de langere termijn zijn we positiever gestemd. De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat er eind volgend jaar een vaccin beschikbaar zal zijn. In ons basisscenario gaan we uit van een terugkeer naar positieve economische groei in Europa en de VS in het tweede kwartaal van 2021. We voorzien dat de eurozone dan een structureel en duurzaam herstel zal laten zien.

De VS moet het ook goed kunnen doen, zeker met het oog op de langdurig lage rente en de ondersteunende monetaire opstelling waarvan de Fed al heeft aangegeven dat die nog wel even duurt. We verwachten dat Joe Biden de volgende Amerikaanse president wordt. Hiermee kunnen politieke spanningen wat afnemen en kan de relatie tussen de VS en China verbeteren. Een Democratische Amerikaanse president brengt echter ook de mogelijkheid van hogere belastingen voor bedrijven met zich mee, wat in de bedrijfswinsten kan doorwerken. Maar het zou een welkome afwisseling zijn om ons weer het hoofd te mogen breken over belastingen voor bedrijven in plaats van over een pandemie.

Richard de Groot
Richard de Groot
Chair ABN AMRO Global Investment Committe
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.