5 min

Begrotingsakkoord 2018 – Impact voor de belegger

Eerder deze week bereikte de regering een akkoord over de begroting voor 2018. Hieronder vindt u een overzicht van de in het vooruitzicht gestelde maatregelen. Heel wat zaken zijn echter nog maar "in grote lijnen" bekend en moeten de komende maanden nog verder uitgewerkt worden. Vermoedelijk zal e.e.a. pas vanaf 2018 effectief in werking treden.
Begrotingsakkoord 2018 – Impact voor de belegger
Begrotingsakkoord 2018 – Impact voor de belegger

Eerder deze week bereikte de regering een akkoord over de begroting voor 2018. Hieronder vindt u een overzicht van de in het vooruitzicht gestelde maatregelen. Heel wat zaken zijn echter nog maar "in grote lijnen" bekend en moeten de komende maanden nog verder uitgewerkt worden. Vermoedelijk zal e.e.a. pas vanaf 2018 effectief in werking treden.

1. Nieuw: taks op effectenrekeningen

Er zal een taks van 0,15% aangerekend worden op effectenrekeningen met een saldo van meer dan € 500.000,00. De recentste berichten doen uitschijnen dat het "alles of niets" wordt: ofwel is het saldo van de effectenrekening(en) minder dan € 500.000,00 en is de taks niet verschuldigd, ofwel overschrijdt het saldo dit bedrag en is de belasting verschuldigd op het volledige bedrag (m.a.w. géén vrijstelling op de eerste schijf van € 500.000,00).

De vrijstelling geldt per persoon. Gehuwden, waarvan de effectenrekening gemeenschappelijke of onverdeelde eigendom is, zullen dus over een effectenrekening van € 1.000.000,00 mogen beschikken, alvorens de belasting verschuldigd wordt. Blijkbaar zullen de banken maandelijks de waarde van de effectenrekening moeten bepalen en zal de taks op het gemiddelde saldo berekend worden. De heffing zou door de banken 'bevrijdend' moeten ingehouden worden (cfr. RV en beurstaks). De taks zal (uiteraard) ook verschuldigd zijn voor effectenrekeningen, aangehouden in het buitenland, waarbij de beleggers dan zelf de nodige stappen moeten ondernemen voor de berekening/aangifte/betaling van de taks (cfr. RV en beurstaks). CRS-rapportering zal toelaten dit te controleren ...

Er komt een extra verklaring in de aangifte personenbelasting waarin men zal moeten melden over hoeveel effectenrekeningen men beschikt.

Vele zaken zijn vandaag echter nog onduidelijk – zo bijvoorbeeld: geldt dit ook t.a.v. vennootschappen ?, wat met effectenrekeningen in blote eigendom/vruchtgebruik ?, ...

2. Verhoging beurstaks

De twee laagste tarieven zullen stijgen: van 0,09% naar 0,12% en van 0,27% naar 0,35%.

Voor zover momenteel bekend, zullen de plafonds niet meestijgen, net zomin als het 1,32%-tarief.

3. Aanpassing Reynderstaks

Zoals bekend, viseert deze belasting de meerwaarden op fondsen die minstens 25% in 'schuldpapier' beleggen – en dit ten belope van het rendement in dit schuldpapier.

De aanpassing zou de "25%-vereiste" schrappen, waardoor alle fondsen in het toepassingsgebied van de Reynderstaks vallen. Naar verluidt, zou het wel zo zijn dat (enkel) het rendement in het schuldpapier belastbaar blijft.

4. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Er zou RV verschuldigd worden op (uitkeringen van ?) fiscaal transparante gemeenschappelijke beleggingsfondsen (type FCP). Aangezien dit vandaag al een zeer complexe materie is, valt af te wachten hoe e.e.a. zal uitgewerkt worden.

5. Intresten van een gereglementeerde spaarrekening

Reeds jarenlang geniet de eerste schijf aan ontvangen intresten op een gereglementeerde spaarrekening van belastingvrijstelling. Het surplus is belastbaar aan 15%.

Het belastingvrije bedrag (€ 1.880,00) zal worden gehalveerd tot € 940,00.

6. Nieuw: vrijstelling op dividenden van aandelen

Er komt een vrijstelling van € 627,00 op dividenden van aandelen.

Zoals vandaag reeds het geval is, zullen in de toekomst alle dividenden, die ontvangen worden op een Belgische rekening, aan roerende voorheffing onderworpen worden. De nieuwe vrijstelling (€ 627,00 x 30% = € 188,10) zal bijgevolg via de fiscale aangifte moeten gevraagd worden.

7. Pensioensparen

Het fiscaal stelsel voor pensioensparen wordt een zogenaamd "duaal systeem".

Ofwel kiest men voor voortzetting van het huidige stelsel, waarbij een bedrag van maximum € 940,00 recht geeft op een belastingvermindering van 30%. Ofwel opteert men voor het nieuwe stelsel, waarin maximaal € 1.200,00 recht geeft op een belastingvermindering van 25%.

De nieuwe mogelijkheid biedt € 18,00 meer belastingvermindering en vooral € 260,00 meer pensioenopbouw.

Concrete wetteksten zullen de komende weken en maanden uitgewerkt worden. Zaken die vandaag nog onduidelijk zijn, zullen dan vermoedelijk uitgeklaard worden.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.