1 min

ABN AMRO volgt aanbeveling ECB en stelt dividenduitkeringen uit; verlies verwacht over Q1 2020

ABN AMRO heeft kennisgenomen van de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) aan kredietinstellingen die onder toezicht van de ECB staan, om hun kapitaal te conserveren en tot minstens 1 oktober 2020 geen dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Hierdoor zullen de kredietinstellingen in staat zijn de economie te steunen nu er grote onzekerheid bestaat door het coronavirus.

Samengevat

  • uitstel dividenduitkeringen
  • sterke kapitaal- en liquiditeitspositie
  • verlies verwacht over Q1 2020
ABN AMRO volgt aanbeveling ECB en stelt dividenduitkeringen uit; verlies verwacht over Q1 2020
ABN AMRO volgt aanbeveling ECB en stelt dividenduitkeringen uit; verlies verwacht over Q1 2020

De Algemene Aandeelhoudersvergadering van ABN AMRO vindt naar verwachting plaats op 22 April 2020 conform planning. Op aanbeveling van de ECB heeft ABN AMRO besloten het oorspronkelijke voorstel voor het over 2019 uit te keren dividend aan te houden, maar de uiteindelijke uitbetaling afhankelijk te stellen van een heroverweging van de situatie, als de onzekerheden rondom het coronavirus voorbij zijn (en in elk geval niet vóór 1 oktober 2020). Bovendien zal ABN AMRO in augustus 2020 geen tussentijds dividend uitkeren.

ABN AMRO is goed gekapitaliseerd (met een CET1 van 18,1% per eind 2019) en heeft een flinke buffer bovenop de wettelijke kapitaaleisen. Gezien de sterke kapitaal- en liquiditeitspositie van de bank en de belangrijke rol die zij speelt in de Nederlandse economie heeft ABN AMRO in de afgelopen twee weken een aantal maatregelen kunnen bekendmaken om klanten te steunen die door de coronacrisis zijn getroffen.

CET 1 ratio

Voor bijna alle klanten van Commercial Banking is de betaling van rente en aflossing voor een periode van zes maanden automatisch uitgesteld, tenzij klanten zelf aangeven daar geen behoefte aan te hebben. En particuliere klanten met een hypotheek of lening die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen voor drie maanden uitstel van betaling krijgen op rente en aflossing.

Image graphs horizontal 1

De gevolgen die de coronacrisis op de lange termijn zal hebben voor de economie, onze klanten en de kwaliteit van onze kredietportefeuille is op dit moment onzeker. We verwachten dat de cost-of-risk voor heel 2020 en vooral voor het eerste kwartaal van 2020 hoger zal zijn dan de gemiddelde bandbreedte door de cyclus van 25-30 basispunten. In combinatie met het incidentele verlies bij ABN AMRO Clearing verwachten we een verlies over het eerste kwartaal van 2020.

ABN AMRO Press Office
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.