2 min

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 393 miljoen over tweede kwartaal van 2021

ABN AMRO maakte op 11 augustus haar resultaten bekend voor het tweede kwartaal van 2021.

Samengevat

 • Samenleving gaat geleidelijk open
 • Zeer sterke kapitaalpositie
 • Goede voortgang in strategie om een persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn
ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 393 miljoen over tweede kwartaal van 2021
ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 393 miljoen over tweede kwartaal van 2021
 • Operationeel resultaat in lijn met voorgaande kwartalen; netto vrijval kredietvoorzieningen van EUR 79 miljoen
 • Rendement op eigen vermogen 7,6% ondanks aanhoudende druk op netto rentebaten en eenmalige posten
 • Samenleving gaat geleidelijk open; Nederlandse economie houdt goed stand terwijl overheidssteun voortduurt
 • Ruimschoots voor op schema afbouw CIB non-core; reductie meer dan 80%, ondersteund door verkopen kredietportefeuilles
 • Cost of risk voor het jaar naar verwachting ver onder de door de cyclus guidance van 25-30 bps
 • Zeer sterke kapitaalpositie, Basel CET1 ratio van 18,3% (Basel IV circa 16%)
 • Slotdividend over 2019 van EUR 0,68 per aandeel wordt in oktober 2021 uitgekeerd
 • Goede voortgang in strategie om een persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn

Robert Swaak, CEO:

“De samenleving gaat geleidelijk weer open nu de vaccinatieprogramma’s in Europa gestaag vorderen en de beperkingen worden versoepeld. De Nederlandse economie houdt relatief goed stand dankzij omvangrijke overheidssteunmaatregelen. Als gevolg van de verbeterde macro-economische vooruitzichten zagen we ook over het tweede kwartaal een vrijval van de kredietvoorzieningen. De vraag naar zakelijke kredieten in Nederland blijft beperkt terwijl de overheidssteun voortduurt, maar lijkt zich te stabiliseren, en de pijplijn verbetert.

We boeken voortgang bij de uitvoering van onze strategie om een persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn die klanten bedient waar we schaal hebben in Nederland en Noordwest-Europa. We liggen ruim voor op schema wat betreft het afbouwen van de niet-kernactiviteiten van CIB, die sinds Q2 2020 met meer dan 80% zijn teruggebracht, onder andere door de verkoop van delen van de kredietportefeuille. We richten ons op aantrekkelijke segmenten waar we winstgevend kunnen groeien. Daarnaast bieden we onze klanten gemak in hun dagelijks leven en zetten we onze deskundigheid in wanneer het ertoe doet. In onze hypotheekportefeuille breiden we de intermediaire diensten uit door ons online label Moneyou opnieuw neer te zetten als prijsvechter. Duurzaamheid staat centraal in onze purpose en we boeken goede voortgang bij het vergroten van het volume duurzame klantleningen – de doelstelling van 21% in 2021 is al gehaald. We bouwen een toekomstbestendige bank door ons operationeel model radicaal te vereenvoudigen en te centraliseren, en verbeteren daarmee de klantervaring. Dit jaar investeren we in versterking van onze basis – we bouwen onze digitale en datacapaciteit uit ter ondersteuning van ons nieuwe model om klanten te bedienen. Ondertussen verwachten we onze huidige productportefeuille van rond de 1.300 producten uiterlijk in 2024 met tenminste de helft terug te brengen.

We rapporteerden over het tweede kwartaal een nettowinst van EUR 393 miljoen. Daarmee kwam het rendement op eigen vermogen uit op 7,6% (11,1% exclusief CIB non-core) ondanks aanhoudende druk op de netto rentebaten en eenmalige posten. Het operationeel resultaat was in lijn met voorgaande kwartalen en de kredietkwaliteit is sterk. Onze hypotheekportefeuille groeide terwijl de zakelijke kredietportefeuille van de core bank stabiel bleef. We blijven ons richten op kostenbesparingen om in 2024 een kostenreductie van EUR 700 miljoen te bereiken. De kredietvoorzieningen lieten over het tweede kwartaal een netto vrijval van EUR 79 miljoen zien als gevolg van de verbeterde macro-economische vooruitzichten en de voortgang in de afbouw van CIB non-core. We verwachten dat de cost of risk voor 2021 voor de bank ver onder de door de cyclus guidance van 25-30 basispunten zal uitkomen.

Onze kapitaalpositie blijft zeer sterk, met een Basel III CET 1 ratio van 18,3% (Basel IV circa 16%). Omdat de ECB haar aanbeveling over de uitkering van dividend na september niet verlengt, keren we het slotdividend over 2019 van EUR 0,68 per aandeel in oktober 2021 uit. We zijn gecommitteerd om uitbetaling van dividend te hervatten tegen een uitbetalingspercentage van 50% van de nettowinst.”

ABN AMRO Press Office
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.