2 min

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 2.046 miljoen over 2019

Nettowinst van EUR 316 miljoen over Q4 2019 vooral vanwege de lage rente en hoge kredietvoorzieningen.

Samengevat

  • Solide rendement op eigen vermogen over 2019 van 10,0%; cost/income ratio over 2019 van 61%
  • Sterke Basel III kapitaalpositie, met een CET1 ratio van 18,1% en Basel IV CET1 ruim 14%
  • Voorstel slotdividend: EUR 0,68 per aandeel. Dividenduitkering over 2019 gehandhaafd op 62%, ofwel EUR 1,28 per aandeel
  • Vooruitgang geboekt met herstelprogramma’s. Detecting Financial Crime-activiteiten zijn door onafhankelijke deskundige bekeken en plannen met de toezichthouder gedeeld
  • Kosten rond EUR 5,1 miljard in 2020; daarna minder dan EUR 5,0 miljard. Stijgende DFC-kosten zullen vooral door verdere IT-besparingen worden gecompenseerd
ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 2.046 miljoen over 2019
ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 2.046 miljoen over 2019

Kees van Dijkhuizen, CEO:

‘In het afgelopen jaar bleven we ons richten op de verdere uitvoering van onze strategie. Bij Private Banking verdubbelde het duurzaam belegd klantvermogen naar EUR 19 miljard; een jaar eerder dan beoogd. We hebben onze leidende positie in beeldbankieren bij Retail Banking versterkt en deze dienstverlening naar al onze bedrijfsonderdelen uitgebreid. Klanten van Florius kunnen hun hypotheek nu verhogen zonder documenten te hoeven aanleveren mits ze ons toestemming geven om hun gegevens te gebruiken. Hiermee is onze aanvraagprocedure voor hypotheken vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Onze inspanningen om een duurzame bank te zijn, worden erkend – we zijn opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index en behoren daarmee tot de top 10% meest duurzame banken ter wereld.

Op dit moment zijn meer dan 2.000 fte’s volledig gewijd aan het opsporen van financiële criminaliteit (DFC). We boeken vooruitgang met het op orde brengen van onze klantdossiers en verwachten dit in 2022 af te ronden. We maken gebruik van kunstmatige intelligentie en robotica om de effectiviteit en efficiëntie te verbeteren. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar over het onderzoek van het Openbaar Ministerie.

De nettowinst over Q4 2019 van EUR 316 miljoen werd beïnvloed door de lage rente en hoge kredietvoorzieningen in specifieke sectoren bij Corporate & Institutional Banking (CIB). We gaan door met het afbouwen van de risico’s in een deel van de kredietportefeuille van CIB en gaan de activiteiten van CIB opnieuw bekijken. De nettowinst over 2019 bedroeg EUR 2.046 miljoen, wat neerkomt op een rendement op eigen vermogen van 10,0%. Onze kapitaalpositie blijft sterk, op 18,1%, ondanks materiële toevoegingen waarmee we anticiperen op TRIM en modelaanpassingen. We hebben op dit moment te maken met een aantal onzekerheden op het gebied van regelgeving en stellen voor de dividenduitkering op 62% te houden, en een slotdividend uit te keren van EUR 0,68 per aandeel. Hiermee komt het dividendvoorstel voor 2019 op EUR 1,28 per aandeel.

We behouden de komende jaren onze focus op kosten en zullen de vruchten plukken van de IT-transformatie. Deze kostenbesparingen leveren een forse bijdrage in het compenseren van de stijgende kosten van DFC. We verwachten dat de kosten in 2020 op ongeveer EUR 5,1 miljard zullen uitkomen en daarna onder de EUR 5,0 miljard.’

Documenten:

ABN AMRO Press Office
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.