2 min

ABN AMRO rapporteert bescheiden verlies van 45 miljoen euro over 2020

ABN AMRO maakte op 10 februari haar resultaten van 2020 bekend. De bank rapporteerde een verlies van 45 miljoen euro.

Samengevat

  • De financiële resultaten werden beïnvloed door de impact van Covid-19 en door een aantal grote bijzondere klantdossiers.
  • We hebben het jaar afgesloten met een bescheiden verlies van 45 miljoen euro.
ABN AMRO rapporteert bescheiden verlies van 45 miljoen euro over 2020
ABN AMRO rapporteert bescheiden verlies van 45 miljoen euro over 2020
  • Nettowinst van 54 miljoen euro in Q4 2020 weerspiegelt solide operationeel resultaat in een uitdagende omgeving
  • Nederlandse economie en huizenmarkt veerkrachtig; kredietvoorzieningen in 2020 lager dan guidance en zullen in 2021 naar verwachting afnemen
  • Goede voortgang afbouw van niet-kernactiviteiten CIB; portefeuille sinds Q2 met circa 45% gedaald
  • Netto rentebaten nog altijd onder druk door lage spaarmarges en lager volume zakelijke kredieten
  • Kostenbesparingen van 1,1 miljard euro gerealiseerd; verdere kostendaling van 700 miljoen euro tot 2024
  • Zeer sterke kapitaalpositie, Basel III CET1 ratio van 17,7% (Basel IV boven de 15%); goed gepositioneerd om dividend over 2019 uit te keren
  • Geen dividend over 2020 voorgesteld; we blijven gecommitteerd om dividendbetalingen op duurzame wijze te hervatten
  • Strategie-review met doelstellingen voor de langere termijn in november gepresenteerd: een persoonlijke bank in de digitale tijd

Robert Swaak, CEO:

“De nettowinst bedroeg in het vierde kwartaal 54 miljoen euro, een weerspiegeling van een solide operationeel resultaat en lagere kredietvoorzieningen onder uitdagende omstandigheden. De netto rentebaten staan nog steeds onder druk door de lage spaarmarges en een lager volume aan zakelijke kredieten, deels door het afbouwen van de niet-kernactiviteiten van CIB. We hebben geplande kostenbesparingen van 1,1 miljard euro gerealiseerd. Daarmee hebben we onze doelstelling van een kostenniveau van 5,1 miljard euro over 2020 bereikt (exclusief herstructureringsvoorzieningen voor de afbouw van CIB).

De financiële resultaten over 2020 werden beïnvloed door de impact van Covid-19 en door een aantal grote bijzondere klantdossiers. We hebben het jaar afgesloten met een bescheiden verlies van 45 miljoen euro. Het rendement op eigen vermogen over 2020 was een onbevredigende -0,8% en de cost/income ratio was 66%. Exclusief de niet-kernactiviteiten van CIB kwam het rendement op eigen vermogen uit op circa 5%.

Ik ben trots op de manier waarop we ons het afgelopen jaar voor onze klanten hebben ingezet. Onze mensen hebben echt het verschil gemaakt, in lijn met onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’. Ik wil onze klanten bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons blijven stellen.

In de strategie-review die we in november presenteerden, hebben we duidelijke keuzes gemaakt en doelstellingen voor de langere termijn aangekondigd. We zijn een persoonlijke bank in de digitale tijd, met een focus op Nederland en Noordwest-Europa. De afbouw van de niet-kernactiviteiten van CIB vordert goed; deze portefeuille hebben we sinds Q2 met ongeveer 45% gereduceerd. Ik ben er trots op dat ABN AMRO weer een hoge score heeft behaald in de SAM Corporate Sustainability Assessment van S&P Global, waarmee we wereldwijd tot de top 10% duurzame banken worden gerekend.

Onze kapitaalpositie blijft zeer sterk, met een fully-loaded Basel III CET1 ratio van 17,7% (Basel IV CET1 ratio boven 15%). Dit geeft ons veerkracht en positioneert ons goed om dividend over 2019 uit te keren, als de omstandigheden het toelaten. Op basis van de aangepaste aanbeveling van de ECB en het verlies over 2020 wordt helaas geen dividend voorgesteld over 2020. We blijven gecommitteerd om dividendbetalingen op duurzame wijze te hervatten, rekening houdend met de aanbeveling van de ECB.

De Nederlandse economie en huizenmarkt blijven veerkrachtig, en de effectieve steunmaatregelen van de overheid lopen door. We verwachten dat de uitrol van het vaccinatieprogramma een flinke versoepeling van de coronamaatregelen in het tweede kwartaal van 2021 mogelijk zal maken, met als gevolg een sterke opleving van de economie in de tweede helft van het jaar. We verwachten lagere kredietvoorzieningen dan in 2020. De bank blijft vanuit een sterke positie opereren, met een duidelijk profiel, heldere strategische focus en een zeer sterke kapitaalpositie. We zijn voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten voor de bank terwijl we onze strategie uitvoeren.”

ABN AMRO Press Office
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.