ABN AMRO in de Media 15 maart 2017

ABN AMRO publiceert jaarverslag 2016

Vandaag publiceert ABN AMRO de jaarverslagen over 2016 van ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V. 

Door financiële en niet-financiële informatie in samenhang te presenteren geven we stakeholders een integraal beeld van onze resultaten.

Het jaarverslag, de bijlage en de filmpjes zijn beschikbaar op de website van ABN AMRO Group.

Bericht van CEO Kees van Dijkhuizen

ABN AMRO heeft een goed jaar achter de rug. We hebben verder invulling gegeven aan de beloften aan onze stakeholders en hebben onze klanten kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd hebben we een solide resultaat neergezet, zowel financieel als niet-financieel.

Klanten op de eerste plaats

We zetten ons elke dag in om klanten de best mogelijke diensten te leveren. Dat onze klanten ons waarderen, blijkt onder andere uit de hogere Net Promoter Score bij alle businesslines. Onze klanten profiteerden van het aanhoudende herstel van de Nederlandse economie in 2016. We realiseerden groei in drie van onze belangrijke kredietportefeuilles. Ten eerste waren we voor het tweede jaar op rij de grootste verstrekker van nieuwe hypotheken in Nederland en groeide onze hypotheekportefeuille voor het eerst sinds 2010. Ten tweede vertoonde de mkb-kredietportefeuille in Nederland na jaren van krimp weer groei. Tot slot groeide ook onze portefeuille zakelijke kredieten in het buitenland. Onze wereldwijde sectorbenadering bij ECT Clients wordt nu uitgebreid naar de sectoren Natural Resources, Renewable Energy, Food Supply Chain en Utilities en we hebben in deze sectoren al nieuwe klanten verwelkomd. Uit deze ontwikkelingen blijkt dat er voor onze bank ruimte is om te groeien, zowel in Nederland als in het buitenland.

Bankbrede innovatie

Bankbreed zetten we continu in op innovatie. De afdeling Digital Banking steunt ons streven om voorop te lopen als het gaat om technologische ontwikkelingen. Ons Digital Impact Fund belegt in ondernemingen waarmee we producten en technologieën ontwikkelen om onze dienstverlening aan klanten verder te kunnen verbeteren. We zijn bijzonder actief op dit gebied. Zo experimenteren we in ons Innovation Centre, verkennen we de mogelijkheden van blockchain-technologie, werken we nauw samen met fintechs en biedt onze digitale bank MoneYou nu meer dan alleen hypotheken en spaarproducten.

Maar bankieren gaat vooral ook om mensen en daarom zijn we ons bewust van het belang van persoonlijk contact. We beseffen heel goed dat innovatie niet alleen een kwestie is van technologie. Daarom zijn we ook bezig onze cultuur te vernieuwen door in de hele organisatie de Agile-werkwijze in te voeren. Tegelijkertijd evolueert onze cultuur ook in andere opzichten. We blijven investeren in training en in de continue persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze mensen. Daarmee helpen we onze medewerkers om elke dag weer voor onze klanten het verschil te maken.

Onze inspanningen om de klant centraal te stellen bij alles wat we doen, werd in 2016 door een aantal organisaties erkend. Zo werd ABN AMRO MeesPierson door Euromoney bekroond met de prijs voor Best Private Banking Services Overall in Nederland, en werd ABN AMRO Private Banking bij de Wealth Briefing European Awards uitgeroepen tot Best Overall European Private Bank en Best Private Bank – Client Service.

Duurzame waarde voor al onze stakeholders

Bijzonder trots ben ik op onze prestaties op het gebied van duurzaamheid. In 2016 hebben we financiering ter beschikking gesteld aan klanten om hun onroerend goed te verduurzamen en ontwikkelden we hiervoor de eerste officiële ‘Green Loan’. Met meer dan de helft van onze kredietportefeuille in de huizen- en vastgoedmarkt zijn we goed gepositioneerd om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de transitie naar duurzame gebouwen in Nederland. We moedigen onze klanten aan om deze transitie te versnellen en helpen hen hierbij.

We zetten ons ook continu in om de impact van onze eigen bedrijfsvoering op het milieu te verminderen. Ons hoofdkantoor in Amsterdam kreeg in 2016 de BREEAM prijs voor meest duurzame bestaande kantoorpand ter wereld. En we begonnen aan de bouw van een volledig circulair paviljoen, dat in 2017 in gebruik wordt genomen. In dit jaarverslag geven we op diverse plaatsten voorbeelden van hoe we duurzame waarde creëren voor onze stakeholders.

Strategie

In de tweede helft van 2016 hebben we onze strategische prioriteiten en een van onze financiële doelstellingen verder aangescherpt en plannen aangekondigd voor kostenbesparingen richting 2020. We blijven een klantgedreven bank met een gematigd risicoprofiel. Daarnaast blijven we investeren in de toekomst en streven we naar duurzame groei. Dit betekent dat we ons richten op groei in geselecteerde sectoren waar we al beschikken over aantoonbare expertise. Wat onze financiële doelstellingen betreft hebben we de bandbreedte voor onze cost/income ratio aangescherpt naar 56-58% in 2020. De doelstellingen voor de CET1 ratio (11,5-13,5%), het rendement op eigen vermogen (10-13%) en het dividenduitkeringspercentage (50% over 2017) laten we ongewijzigd totdat de impact van Basel IV duidelijker is.

Financiële resultaten over 2016

De onderliggende nettowinst over 2016 bedroeg EUR 2.076 miljoen, een toename van 8% ten opzichte van 2015. De verbeterde winstgevendheid werd gerealiseerd dankzij een toename van de kredietverlening (hypotheken, mkb en zakelijke kredieten) en significant lagere kredietvoorzieningen.

Door de reorganisatiekosten voor besparingsmaatregelen steeg de cost/income ratio naar 65,9% (61,8% zonder reorganisatiekosten). Deze initiatieven moeten leiden tot een afgeslankte en wendbaardere organisatie en tegelijkertijd middelen vrijmaken voor innovatie en groei. Het onderliggend rendement op eigen vermogen over 2016 was 11,8%; hierin is geen rekening gehouden met een voorziening van EUR 271 miljoen voor de herbeoordeling van rentederivaten van mkb-klanten. De gerapporteerde onderliggende nettowinst (na aftrek van deze voorziening) kwam uit op EUR 1.806 miljoen.

Uitgaande van dit bedrag wordt een slotdividend voorgesteld van EUR 0,44 per aandeel. Hiermee komt het totale dividend over 2016 uit op EUR 0,84 per aandeel, een toename van 4% ten opzichte van 2015, en bedraagt het dividenduitkeringspercentage 45% van de gerapporteerde nettowinst. Onze kapitaalpositie werd verder versterkt met 1,5 procentpunt, waardoor de CET1 ratio uitkwam op 17,0%.

Onlangs hebben we een nieuwe managementstructuur voor de bank aangekondigd. ABN AMRO krijgt een statutaire Executive Board en een Executive Committee. De statutaire Executive Board omvat de Chief Executive Officer (CEO), de Chief Financial Officer (CFO) en de Chief Risk Officer (CRO). Het Executive Committee bestaat uit de leden van de Executive Board, vertegenwoordigers van de vier businesslines (Retail Banking, Commercial Banking, Corporate & Institutional Banking en Private Banking) en twee rollen met bankbrede taken (Innovatie & Technologie en Transformatie & HR). Deze structuur verhoogt de efficiency en klantfocus van ABN AMRO, omdat de businesslines sterker worden vertegenwoordigd op bestuursniveau.

Graag bedank ik alle medewerkers voor hun harde werk en toewijding aan onze klanten en de bank, en onze klanten voor hun vertrouwen in onze bank in deze steeds competitievere sector. Ook spreek ik mijn dank uit aan de vier leden van de Raad van Bestuur die in de afgelopen maanden afscheid hebben genomen van de bank. De heer Gerrit Zalm, mevrouw Caroline Princen, de heer Chris Vogelzang en de heer Joop Wijn hebben een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de bank tijdens een belangrijke fase in ons bestaan.

Auteur

Victor van der Kwast

Voormalig CEO en Algemeen Directeur ABN AMRO Bank België & CEO Private Banking