2 min

ABN AMRO gaat voor gendergelijkheid

Als bank met een maatschappelijke missie zetten wij ons op vele terreinen in voor gendergelijkheid. Niet alleen omdat iedereen gelijke kansen verdient, maar ook vanuit de overtuiging dat iedereen hier beter van wordt. Vrouwen, mannen, families en de economie in brede zin.

Samengevat

  • Met Banking through a gender lens werkt ABN AMRO actief aan gendergelijkheid, bij cliënten en medewerkers.
ABN AMRO gaat voor gendergelijkheid
ABN AMRO gaat voor gendergelijkheid

De wereldwijde beweging stimuleren

Een jaar geleden ondertekende ABN AMRO de Women’s Empowerment Principles (WEP), een initiatief van de Verenigde Naties. CEO Robert Swaak: “ABN AMRO zet zich al jaren in voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Met het ondertekenen van WEP zijn we een belangrijke verplichting aangegaan om de positie te versterken van vrouwen in onze bank, in de markt waarin we opereren en in de maatschappij als geheel. In de volle breedte van de bank kijken we waar we kunnen bijdragen aan een volwaardige en gelijkwaardige positie van vrouwen. En we stimuleren andere organisaties om impact te maken op dit belangrijke onderwerp. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we hier als financiële sector een voortrekkersrol in nemen.”

Banking through a gender lens

Recent startte de bank het programma ‘Banking through a gender lens’. Het doel van het programma is een holistische, bankbrede aanpak om vrouwelijke klanten en werknemers beter te bedienen en meer vrouwelijke klanten aan te trekken. Zo moeten we bijvoorbeeld specifieker kijken naar de wensen die onze vrouwelijk klanten hebben ten aanzien van beleggen. Daarnaast geven onderzoeken aan dat vrouwelijke ondernemers nog steeds veel minder kansen hebben op een krediet dan mannelijke ondernemers vanwege o.a. onbewuste vooroordelen. Dat willen we adresseren. We willen een persoonlijkere aanpak in een digitale tijd. Dat betekent dus meer luisteren naar de behoeften van vrouwelijke ondernemers en vrouwelijke klanten in het algemeen.

Neuflize OBC, de private bank van ABN AMRO in Frankrijk, maakte vorige week nog bekend dat zij inmiddels in kaart hebben waar vrouwelijke ondernemers veelal tegenaan lopen. Sinds 2017 zijn ze al met dat onderzoek bezig. In de onlangs gepubliceerde resultaten komt ook aan bod wat kan helpen: mentorschappen en speciale financieringen. Neuflize OBC komt dan ook met een speciaal programma gericht op vrouwelijke ondernemers. Onderdeel daarvan is een mentoringprogramma en financiering op basis van ESG criteria.

Een wereld te winnen

Wij zijn trots dat er ook al veel stappen zijn gezet; zo voerde de bank vorig jaar de eerste gendercampagne waar vrouwen bewuster werden gemaakt van hun financiële situatie. Nu en in de toekomst. Ook voerde de bank gesprekken met vakbonden, NGO’s en klanten om te kijken hoe “gender” meer kan worden geborgd in het kredietbeleid van de bank en vacatures werden genderneutraal gemaakt met het resultaat dat er meer vrouwen solliciteren.
Het mag duidelijk zijn dat voor ons als bank gendergelijkheid een belangrijk deel uitmaakt van onze dagelijkse werking.

Meer weten over onze sociale impact?

In onze speciale Social Impact-publicatie leest u hoe we het verschil willen maken. Meer info over Banking through a gender lens en onze strijd voor gendergelijkheid, vindt u vanaf pagina 22.

Lia van der Lingen
Lia van der Lingen
Online Manager
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.