2 min

UPDATE: Aangifte personenbelasting: vergeet de fiscale voordelen op ontvangen dividenden niet te claimen

Het is weer de tijd van het jaar dat de aangifte personenbelasting moet ingevuld worden. Graag vestigen we uw aandacht op twee topics die betrekking hebben op effectenportefeuilles.

Samengevat

 • Belastingvrijstelling op de eerste EUR 800,00 aan ontvangen dividenden
 • Toepassing belastingkrediet op Franse dividenden
UPDATE: Aangifte personenbelasting: vergeet de fiscale voordelen op ontvangen dividenden niet te claimen
UPDATE: Aangifte personenbelasting: vergeet de fiscale voordelen op ontvangen dividenden niet te claimen

1. Belastingvrijstelling op de eerste EUR 800,00 aan ontvangen dividenden

Deze vrijstelling moet door de beleggers in de aangifte geclaimd worden en resulteert in een maximale belastingbesparing van EUR 240,00 (= EUR 800,00 x 30%).

De vrijstelling geldt enkel t.a.v. dividenden uit individuele aandelen.

Uitgesloten zijn:

 • dividenden uitgekeerd door of verkregen door tussenkomst van zogenaamde juridische constructies;
 • uitkeringen door distribuerende instellingen voor collectieve belegging (SICAV, BEVEK, …);
 • dividenden verkregen door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (FCP, …).

Het is irrelevant of op die dividenden reeds RV is ingehouden. Voor beide situaties is immers een eigen methodiek voorzien.

Indien de dividenden reeds onderworpen zijn geweest aan roerende voorheffing (RV), moet de vrijstelling gevraagd worden via de codes 1437/2437. In deze code(s) moet dan het bedrag aan ingehouden RV vermeld worden (à maximaal EUR 240,00/pp). Het corresponderende bedrag aan dividenden mag nergens aangegeven te worden.

Indien de dividenden niet onderworpen zijn geweest aan RV (bvb. ingevolge inning bij een buitenlandse bank), moet het bedrag aan ontvangen dividenden (à maximaal EUR 800,00/pp) in mindering gebracht worden van de overige verplicht aan te geven roerende inkomsten.

2. Toepassing belastingkrediet op Franse dividenden

Na jarenlange discussie omtrent de toepassing van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk heeft het Hof van Cassatie op 15 oktober 2020 een arrest geveld in het voordeel van de belastingplichtige belegger: hij of zij heeft recht op een belastingkrediet van 15% op dividenden van Franse oorsprong.

Ook hier is een verschil qua aangifte, al naargelang het dividend al dan niet reeds aan Belgische roerende voorheffing is onderworpen.

Om het belastingkrediet te krijgen moet de belegger twee velden invullen:

1. Vak VII, codes 1160/2160 (indien reeds RV werd ingehouden) of codes 1444/2444 (indien er nog geen RV werd ingehouden).

 • Hier vult men het bedrag van de Franse dividenden in
 • Code 1160/2160: dit is het bedrag NA Franse bronheffing én NA Belgische RV.
 • Code 1444/2444: dit is het bedrag NA Franse bronheffing, maar VOOR Belgische RV.

2. Onderaan in hetzelfde Vak VII: Rubriek F.

 • Land = Frankrijk
 • Code: 1160/2160 of 1444/2444 (cfr. 1)
 • Bedrag: Zelfde bedrag als onder 1.
 • Aard: dividenden

Tot slot, op basis van een zeer recente FAQ van de fiscus is het niet mogelijk om voor de van belasting vrijgestelde dividenden (cfr. deel 1 hierboven) toepassing te vragen van het belastingkrediet. Anders gezegd, enkel voor effectief belaste dividenden kan het belastingkrediet genoten worden.

Dezelfde redenering gaat op, indien het Frans dividend deels belast en deels vrijgesteld is. De FAQ geeft het voorbeeld van een Frans dividend van EUR 1.000,00 dat voor EUR 600,00 belastbaar is en voor EUR 400,00 vrijgesteld (cfr. deel 1 hierboven). In een dergelijk geval heeft men t.b.v. 60% van het dividend recht op toepassing van het belastingkrediet.

Heeft u vragen?

Neem contact op met uw Private Banker. Nog geen cliënt? Maak hier een afspraak.

Dirk Denies (Tax Manager - Senior Wealth Planner)
Dirk Denies (Tax Manager - Senior Wealth Planner)
Wealth Planning
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.