2 min

Aangekondigde wijzigingen omtrent gewestelijke fiscaliteit

Uit de recente regeringsonderhandelingen zijn volgende wijzigingen omtrent de gewestelijke fiscaliteit en vermogensplanning aangekondigd. Hierbij vindt u een korte samenvatting.

Samengevat

  • Startnota Vlaams Gewest
  • Wijzigingen Waals Gewest
  • Wijzigingen Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Aangekondigde wijzigingen omtrent gewestelijke fiscaliteit
Aangekondigde wijzigingen omtrent gewestelijke fiscaliteit

Vlaams Gewest - Startnota

Op Vlaams niveau wordt momenteel volop onderhandeld over een nieuwe Vlaamse regering. De basis hiervoor vormt de ‘Startnota’. Volgende zaken, die dus nog voorwerp van onderhandeling zijn, springen hierbij in het oog:

  • Invoering van een volledige vrijstelling erfbelasting voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) / wettelijke samenwonende partner én voor de inwonende kinderen tot 18 jaar. Er bestaan vandaag al bepaalde gedeeltelijke vrijstellingen (bvb. gezinswoning, eerste EUR 50.000 aan roerend vermogen, …) maar die zullen dus veralgemeend worden. Hierdoor zullen bvb. ook tweede woningen of aanzienlijke effectenportefeuilles belastingvrij tussen partners kunnen vererfd worden.
  • Afschaffing van de ‘woonbonus’ (= het fiscale voordeel gekoppeld aan de financiering van de eigen woning) en vervanging door een verlaging van het te betalen verkooprecht. Mogelijk wordt hier gekeken naar het Brusselse systeem, waar een vrijstelling van registratierechten is voorzien tot een bepaald gedeelte van de aankoopprijs.

Onnodig te zeggen dat vooral de mogelijke invoering van voornoemde vrijstelling in de erfbelasting een grote impact zal hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Waals Gewest

De partijen die de nieuwe Waalse Gewestregering vormen hebben in het regeerakkoord aangegeven dat er geen nieuwe belastingen zullen worden ingevoerd. Volgende wijzigingen aan bestaande belastingen zijn wel aangekondigd:

  • Verlaging van de registratierechten bij de aankoop van een woning, die door koper energiezuiniger zal worden gemaakt en die voor verhuur bestemd is.
  • Verhoging van het abattement op de registratierechten die van toepassing zijn bij de aankoop van de enige en eigen woning van 20.000 euro naar 25.000 euro.
  • Schrapping van het verlaagde tarief voor aankopen van onroerend goed op lijfrente. Dit tarief (6%) was sinds 2018 werd toepasselijk, op voorwaarde dat het onroerend goed ten minste vijf jaar de hoofdverblijfplaats van de verkoper was geweest.

Herziening van de “chèque habitat” (= het belastingvoordeel met betrekking tot de financiering van de hoofdverblijfplaats), als er energiebesparende werkzaamheden zijn voorzien op het ogenblik van verwerving van deze woonplaats.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in zijn regeerakkoord van deze zomer geen belangrijke maatregelen aangekondigd die van belang zijn voor onze klanten.

Dirk Denies (Tax Manager - Senior Wealth Planner)
Dirk Denies (Tax Manager - Senior Wealth Planner)
Wealth Planning
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.